Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”

Küçüklüümüzdän beeri pek Paskelleyi bekleeriz, zerä bu aydın gündä uşaklara hep eni ruba hem ayak kabı alêr: kimä gölmek, kimä eni fistan, kimä eni emeni, kimä sä bir kar eni ruba.

Bunu aklında tutarak, Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA hazırladı bu şaşılacek gözäl, kıvrak dikili “Palkellelik fistannarı” hem kırnak fıtaları.

Belliki, bu gözäl rubaları gözellederlär Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri Valeriya PATOSKA hem Ekaterina NİKOLAEVA.

Şükür sizä, Lidiya İvanovna, ani dirildersiniz hem koruyêrsınız gagauzların adetlerini hem Gagauz milli rubalarını!

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı”
Источник anasozu.com
160

İlgili statyalar

Gagauz gelinneri İA MANİA festivalindä

Orak ayın (iyül) 18-dä Moldovanın Dubasar rayonunun Galerkani küüyündä oldu sekizinci “İA MANİA – 2022” festivali, neredä, ev saabilerin dokuz küüyündän kaarä, pay aldılar Gagauziyanın Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri dä. Çadır Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVAnın önderciliindä, teatrunun modelleri büük havezlän tanıttılar gagauzları bu festivalda. Başlayıp Lidiya İvanovna TODİEVAnın çalışmalarınnan dünneyi getirilän o milli gagauz rubalarının podiumda gostemesindän, çadırlıykalılar festivalä katılannara deyni gagauz milli oyunnarını da oynadılar. Fotolar: Andrey SOLONAR Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) nomerı

Çiçek ayın (aprel) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Çiçek ayın (aprel)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar”, “Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı””, “TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi”, “Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları”, “Başkanka uşaklardan 600 saat vakıt çaldı!”, “Hazır, “Georgievskaya” denilän şiridin üstünä Moldovada nestettilär”, “Gagauziyada “Georgievskaya” denilän şirit kuvettä kalêr, ama amasının aması var…”, “Bütün latin alfavitini zapa altına mı koyaceklar acaba?”, “TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu”, “TİKAdan Moldovaya 2022-ci yılın Ramazanın yardımnarı”, “Caltayda yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi”, “Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci…

Kişinevda gagauz yortusu hem 25-ci kadr

Çiçek ayın 6-da Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda oldu “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı bir yortu, neredä gagauzların kulturasını kişinevlulara gösterdilär hem tanıttılar. Konțertin önündä siiredicilerä deyni gagauz milli kostümnarın gösterisi oldu, çeşitli master-klaslar yapıldı, resim hem kilim sergisi düzennendi. Ayrıca gelenneri karşladılar  gagauz folklor ansamblileri “Bucaktan kızlar” (Çadır kasabası), “Sevda” (Kazayak küüyü) hem “Çancaaz” (Aydar küüyü). “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı yortunun özü oldu “Nikolay SULAK Milli Palatası”nın sțensında büük bir konțert programası, angısında pay aldılar Gagauziyanın türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”, oyun ansamblileri “Аltın Çöşmä” hem “Yıldızlar”. Bundan kaarä…

Teatr günüdä Gagauz Milli Teatrusu gösterdi kendi ilk spektaklisini

Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu gösterdi «Oglan hem Länka» piyesasını Teatr günündä. Nica kablettilär piyesayı siiredicilär, Oleg Duloglonun materialında. Mart ayın 27 -dä Teatr günündä Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusunun «Oglan  hem  Länka » pyesası sevindirdi hepsi siiredicileri. Nicä nışannadı teatrunun öndercisi Mihail Konstantinov, piyesa «Oglan  hem Länka» kuruldu 1997 yılda Gagauz Milli teatrusununnan bilä. «Bu spektakliynän açıldı Gagauz Milli teatrusunun perdesi. Bu yıl biz koyduk neetimizä bu spektakliyi enidän koymaa da göstermää siirediciyä maasuz Halklararası  teatr günündä. Bununnan bilä bu neetimiz baalı raametli Dionis Tanasoglunun 100 yaşına, angısının adını teatrumuz taşıyer», — söledi Mihail Konstantinov. Pandemiya süresindä…