Kimä – Enseyiş Günü, kimä sä – Evropa Günü

Moldovalıları genä böldülär, Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Günü hem da Evropa Günnü.
Источник anasozu.com
171

İlgili statyalar

Moldovada Evropa Birliinä kandidat statusu

Kirez ayın (iyün) 23-dä Evropa Birliinä girän devletlerin liderleri kaldırdılar ellerini, ani Moldova Respublikasına Evropa Birliinä girmää deyni kandidat statusu vermää. Moldovaylan bilä hep o günü bölä bir statusluk verdilär Ukraynaya da. Sırada Gruziya devleti da vardı, ama, ona bu kısmeti, neçin sä, vermedilär. Şindi, Evropa Birliinä aza olmaa deyni, Moldova lääzım yapsın bir tepä iş, angılarını ondan ona söleyecek yapsın Evropa Birlii. Источник anasozu.com

“Biricii unudulmadı, bişey unudulmadı”

Hederlez ayın 9-da Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında bakıldı 9 May Enseyiş Günü, nerdä, II-ci dünnä cenginndä cannarını kurbam koyannar anıldı hem onnara saygı gösterildi. En büük sıralar oldu bu gün Gagauziyanı baş kasabasında, neredä Komrattakı “Büük Vatan Cengi pamätnii”nä geldi üzlärcä insan hem burayı çiçeklärlän venoklar koyuldu. Burada düzennenän mitingta insannara dadıştılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Taa sora, avşama yakın, patriotika sırası çerçevesindä, burada asker-kır kufnesini kuruldu – hepsi, kimin havezi vardı, ikram edildilär kara booday kaşasınnan hem front “50 gramınnan”. Nedän sora da, “1448 günnän gecä – Aklının mumunu yak” akțiyasınnan…

Gagauziya Halk Topluşu “Georgievskaya” denilän şiridä bir günä yol verdi

09.05.2022. Bu gecä Gagauziya Halk Topluşu sıradan dışarı toplanıp, akbletti Karar «О символах праздника Дня Победы» (“Enseyiş Günü yortusunun simvolları için”). Bu kara alındı o beterä, ani Pazar günü, Komrat Apeläțiya Palatası, zapa aldı Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu tarafından kabledilän «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonunu. O Zakona görä “Gagauiyanın topraklarında izin veriler yapmaa hem korumaa “Georgievskaya” denilän şiridi, Enseyişin kırmızı bayraklarını hem Büük Vatan cenginnän ilgili başka simvolları”. Halk Topluşun aldıı «О символах праздника Дня Победы» (“Enseyiş Günü yortusunun sçmvolları için”) Kararı sade bir gün geçerli olacek hem “Georgievskaya” denilän…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com