Halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü bakıldı kirez ayın 26-da

Kirez ayın 26-da nişannȇr halklararası narkomaniya hastalıınnan güreşmäk günü.

Büünkü günää Komrat Saalık merkizindä   narkotıkleri kullanan üzirmi kişi sayıya koyuldu.

«Erlim biz sölecez,var mı aar osa ilin narkotiklär, hem bunnar, hem da onnar pek  zararlı bır iş. Narkotiklerä  insannar hizlı sınaşȇrlar», — nışanadı doktor-narkolog İvan Vieru.

Narkomaniya hastalıınnan taa sık gençlär mediklerä danışȇrlar.

«Biz ilaclȇȇrız bölä insannarı hem poliklinikada, hem bolniţada.Var nicä Kişnövda da paţientları yollamaa. Bizim kabinettä biz  uçoda  koyȇrız  narkomaniya hastalıınnan insannarı», — açıkladı İvan Vieru.

Narkomaniya hastalıı adamın aklıını bozȇr, bundan kaarä saalıına da zarar getirer.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü

Ceviz ayın 28 – dä bütün dünnedä  bakılȇr kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü. “Kuduzluk: saalık, sıfır ölü“ bölä devizin adı bu yıl. Toplantı adalı yokketmää   bu hastalıı nicä insanda, ölä dä hayvannarda. Bitki iki yıl Moldova devletindä sayıya koyulmadı hiç bir da  insan  kuduzluklan  ulaşmadı,  hasta hayvannarın sayısı sa iisildi dört okadar.   2021 – ci yılda dolay  medik – sanitar kurumnarı sayıya koydular 4 bin   kuduzluk olayını. Uzmannarın laflarına görä, kuduz hastalıını var nasıl durgutmaa. Vakţina kuduzluk hasatalıından koyulȇr parasız. Temayı ilerleder  Polina Barbova. Kuduzluk   sayılȇr infekţiya hastalıı, angısı bozȇr   nerva sistemasını, da olay biter ölümnän. Onu kızıştırȇr rabdan virusu, haberledi…

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi. Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär. «Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor. Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli…

Valkaneştä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi. Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär. «Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor. Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli…

Video: Güüs kançer hastaların sayısı büüyer 

Her yıl belli ediler binä yakın karı, angılarında güüs kançeri var. Onnarın sayısı yıl-yıldan zeedelener.   Komrat poliklinikasında bitki yılın süresindä sayıya koyuldu 16 kişi bu hastalıklan. Devlet Saalık ministerliin haberinä görä güüs kancer hastalıı taa sık bulȇrlar elli yaşından  taa büük karılarda. Mediţina uzmannarın bakışına görä  bu olȇr o sebeptän, ani insannar pek geç doktorlara danışȇrlar. ELENA EPUR,  onkolog: «Güüs kançer ilk eri alȇr karı hastalıkların sayısında. Bizim regionda bıldır 16 karıda güüs kançer hastalıı belli oldu, ama şükür başlankı stadiyada, ama var da dördüncü stadiyada. Bu olȇr ozaman, açan karılar korkȇrlar yada vakıtçasına gitmeerlär kendi saalıını kontrol etmää. Gagauziyada sayıda durȇr 245 güüs kançer hastası».    Güüs…