Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi.

Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär.

«Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor.

Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli etmää hepsini, kiminnän hasta adam kontakt etti, Georgiy Geţoy.

«Adam evli, var büük çocüü, o da evli, var üç uşaa. Hepsi onnar hem karısı aşılı. Ama hasta adamın karısı diil aşılı», — açıkladı doktor.

Nicä nışannadı Georgiy Geţoy, kızamak hastalıın ulaşmak vakıdı 21 gün kurer. Da hasta adamın karısında derdin nışannarı belli olmadıklar.

«Sanȇrım ani eni hastalanmak olayları olmayacek. Saalık merkezinä yollandırıldı kiyat lääzımnı ölçülärlän, angılarını onnar lääzım yapsınnar deyni engellemää kızamak hastalıın yayılmasını. 10 günümüz var taa, gçzledecez. Ama sanerım eni hasta olmayacek», — söledi ȇpidemiolog.

Bitki keret kızamak hastalıı Valkaneşttä razgeldiydi 2018-ci yılda. Ozaman 35 kişi ulaştı da çoyu onnardan uşaklardı, hatırlattı Georgiy Geţoy.

«Hastalandılar dinni insannar, kızamaa geçirdi may hepsi onnardan, neçin ani diildilär aşılı bu hastalıktan. Kızamaa onnar getirdilär Moldovanın poyraz tarafından, neredä katıldıydılar nesoysa dinni toplantısına», — söledi doktor.

2018-ci yılda kızamak hastalıın beterinä Moldovada haberlendi turuncu korkunçluk uuru. Ozaman 300-zä yakın  kişi hastalandıydı. Ulaşmak olayların çoyu belli edildiydi Çadırda, Valkaneştä hem Ungenıda. Bu hastalıınnan başarılı güreşmeşmäk — o aşılamak.
Источник grt.md
189

İlgili statyalar

Valkaneştä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi. Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär. «Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor. Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli…

Video: Ferapontyevka kırmızı zonada

Geçän afta Covid-19 hastalıın durumuna görä Moldova 31-ci erä Evropanın 40 devletin arasında çıktı.  Orta hastalanmak uuru bütün devlettä 308 olay 100 bin yaşayana – bu büük sayı, ne respublikayı kırmızı zonaya geçirer. Her gün bizim devletimizdä 2000 olaydan zeedä sayıya koyulȇr. Durum koronaviruslan gün-gündän zorlanȇr. Nesoy durum Gagauziyada, Komradın Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta annadȇr. Gagauziyada koronaviruslan durum biraz taa islää, bakınca devletin durumuna. Büünkü günä kırmızı zonada sade Ferapontyevka küüyü bulunȇr.  Eşil zonaya Gaydarı, Kırlannar, Köseli girerlär.  Kalan yaşamak erleri sarı hem turuncu  zonasında. Kırmızı zonaya girmää yakın Valkaneş kasabası hem Avdarma küüyü.  Korkunçluk kodları çekiler koronaviruslan hastaların sayısı 100 bin…

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Video: Güüs kançer hastaların sayısı büüyer 

Her yıl belli ediler binä yakın karı, angılarında güüs kançeri var. Onnarın sayısı yıl-yıldan zeedelener.   Komrat poliklinikasında bitki yılın süresindä sayıya koyuldu 16 kişi bu hastalıklan. Devlet Saalık ministerliin haberinä görä güüs kancer hastalıı taa sık bulȇrlar elli yaşından  taa büük karılarda. Mediţina uzmannarın bakışına görä  bu olȇr o sebeptän, ani insannar pek geç doktorlara danışȇrlar. ELENA EPUR,  onkolog: «Güüs kançer ilk eri alȇr karı hastalıkların sayısında. Bizim regionda bıldır 16 karıda güüs kançer hastalıı belli oldu, ama şükür başlankı stadiyada, ama var da dördüncü stadiyada. Bu olȇr ozaman, açan karılar korkȇrlar yada vakıtçasına gitmeerlär kendi saalıını kontrol etmää. Gagauziyada sayıda durȇr 245 güüs kançer hastası».    Güüs…

09 09 21 COVID – 19 HASTALIIN SAYISI SEVİNDİRMEER

Bitki 24 saadın süresindä Moldovada (MD) belli oldu 790 hasta Coid — 19 hastalıınnan. Bu olayların arasından 677 insan vakţinasız.  Geneldän MD bu hastalıklan büünkü günädän uulaştılar 272 325 insan. Komrat dolay bolniţasında Covid — 19 hastalıını ilaçlamak bölümü enidän harman ayın 6-da açıldı. Burada ilaçlansın var nicä 62 kişi. Büünkü gündä burada 55 yaşayan ilaçlanȇrlar, 9-zu onnardan kötü durumda. «Büün bu hastalık taa zor formalarını belli eder. Zor durumda bulunȇrlan yufka imunitetli insannar. Biyaz ceer pek hızlı uulaşȇr», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän. Harman ayın 6-dan Komradın Covid bölümündä 10 insan bu hastalıktan geçindilär. Nişannandı, ani virus…