Gagauziyanın ilk şannı kultura izmetçisi Födor Kioroglo tamannadı 75 yaşını

Födor Kioroglo Kongazçik küüyüdän 45 yıl işledi erli Kultura evindä. Kulturaya çok yıllık izmetçilik için Födor Mihayloviç oldu ilk, kim avtonomiya uurunda kabletti “Gagauziyanın şannı kultura izmetçisi” adı. Hep ölä Födor Kioroglo Gagauziyanın şannı yaşayanı.

Askerliindän sora Födor Mihayloviç Kioroglo döndü geeri ana tarafına Kongazçik küüyünä da doplayıp «Bucaan yıldızları”  folklor grupasını çeketti Kultura evindä çalışmaa.

«Kollektivdä işlärdilär karılar, angıları üzüm toplardılar, kolhoz işleyenneri. 7 kişi çalışardılar», — getirer aklına Födor Mihayloviç.

Kultura evindä Födor Mihayloviç çalışardı direktor taa 1988 yıldan, 2017 — ci yıldan beri bu işi onun torunu ilerleder.

“Bän ona pek yardım ederim. Benim becermeklerim ona lääzım. O pek islää çalışkan bir çocuk», — sçleer torunu için Födor Kioroglo.

Födor Mihayloviçin torunu Mihail Dimitroglo pek sever hem hodullanȇr, ani onda var ölä şannı dädu.

«Benim dädum bana pek yardım eder. Genä kollektivi topladık da işleerim. Nezaman var bendä soruş bän ona danışȇrım».

Födor Kioroglonun karısı Fedora herzaman yardım edärdi kocasına herbir iştä.

«Bizdä çok iş vardı, bän dä diskotekada avşamnen işlärdım. Bilet satardım. Uşaklarımızı da bakardım, bizdä üç kız var», — annattı Fedora Kioroglo.

Kongazçık küüyünün primarı nışannadı, ani Födor Kioroglo çok kuvet koydu ki kultura küüdä ilerlesin.

«O pek büük iz  braktı kulturamızda. Bizim küü kulturamız ilerleer. Hepsi kultura olaylarını  bizdä geçirärdi», — söledi primar Dmitriy İkizli.

Klisenin din izmetçisi Boba Nikolay annatı, ani  Födor Kioroglo  pek talantlı  bir adam.

“Adȇrım bu büük insana saalık, küvet hem çok yıl taa yaşamaa bu dünnedä bizimnän barabar», — söledi Boba Nikolay.

Kongazçik aksakallar sovedın administratoru Elena Ostaş kutladı Födor Mihayloviçi onun 75-ci yıldönümünnän.

«Biz onu kutlȇȇrız hem adȇrız ona saalık, bereket. O pek bir islä adam, angısı üç kız  büüttü», — söledi Elena Ostaş.

Kongazçik küü aksakallar  sovedı verdi Födor Kiorogloya diplomu onun başarılı işi için kultura uurunda.
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

ANMAK TURNİRI FÖDOR FRANJEV ADINA

Kıpçak  küüyündä  geçti halklararası  serbest güreşmesi turniri. O  adalı Moldovanın  Şannı  trenerına-Födor Franjeva. Onun üürenicileri   diil  bir keret üüsek erleri alardılar Moldovanın  hem  Gagaziyanın  çempionatlarında. Taa derindän temayı  açiklêȇr  bizim korrespondentımız. Çiçek  ayın 29-da hem 30-da Kıpçak  küüyün   kultura evindä geçirlener  ilk halklararası  serbest güreşmesindä turnir.  O adalı  Moldovanın    Şannı  trenerına -Födor  Födoroviç Franjeva. Güreşçilär  nışannadılar,  ani turnir  yapılı  pek  üüsek uurda. Födor Födoroviçin  eşi hem  çoçuu   şükür  ettilär hepsi  güreşçileri , ani unutmêȇrlar  onu , ilerlederlär onun işini. Födor  Franjev  üüredärdi Evropa gümüş ödülcüsünü  Pötr  Yanulovu. O oldu Şannı  Moldovanın hem  Gagaziyanın  güreşçisi, duuma  eri Kıpçak  küüyündän. Gagauziyanın  Başkanı…

COVID-19-dan geçinmiş doktoru Födor Barganı hem başka medikleri andılar voleyvbol turnirınnan

Komratta geçmiş dinnenmäk günnerindä geçti voleybol turnirı neetlän anmaa infekţionist doktorunu Födor Barganı hem başka medik uzmanarını, kim verdi canını güreşärkänä COVID-19 pandemiyasınnan. Yarışmaklarda pay aldı dört komanda   Komrattan, Tomaydan hem Kauldan. İnfekţionist doktorunu Födor Barganı hem başka COVID — 19 — dan geçinmiş doktorları anmak turnirı adına, geçti gençlık hem sport bakanıın sport zalında. Açılışta çok laf sölendi o doctorlar için, angıları şindän sora yanımızda yok. Onnar ömürünü verdilär kurtararkana başka insannarı COVID — 19 hastalıından. Födor Bargan Komrat poliklinikasında işledi. Onun karısı Lübov Bargan nışannadı, ani o sevärdi kendi zanaatını, ama sportlan da aktiv zanaatlanardı. “Halizdän Födor Dmitrieviç…

Födor KAZANCI boksta Moldova çempionu oldu

Küçük ayın 3-5 günnerindä Moldovada geçän 19 yaş üstü boksçuların arasında çemrionatta Gagauziyadan sportçu Födor KAZANCI 54 kg kadar kategoriyada çempion oldu. Çempionatta pay aldılar Moldovanın on kasabasının en kaavi sport şkolalarından hem klublarından sportsmennar. Onnarın rasında “Lion Komrat” klubu da vardı, angısında Födor KAZANCI boks inceliinin kavrêêr. Födor KAZANCI Moldova Respublikasının boksta sport masterı. Şindi, Moldova komandasınnan birliktä, Horvatiyada olacek U-22 Evropa Çempionatında pay alacek. Источник anasozu.com

Födor KAZANCI boksta Moldova çempionu oldu

Küçük ayın 3-5 günnerindä Moldovada geçän 19 yaş üstü boksçuların arasında çemrionatta Gagauziyadan sportçu Födor KAZANCI 54 kg kadar kategoriyada çempion oldu. Çempionatta pay aldılar Moldovanın on kasabasının en kaavi sport şkolalarından hem klublarından sportsmennar. Onnarın rasında “Lion Komrat” klubu da vardı, angısında Födor KAZANCI boks inceliinin kavrêêr. Födor KAZANCI Moldova Respublikasının boksta sport masterı. Şindi, Moldova komandasınnan birliktä, Horvatiyada olacek U-22 Evropa Çempionatında pay alacek. Источник anasozu.com

Kazayaklı Dmitriy Kılçık tanıttı kiyadını Sovet Birliin desant askerleri için

Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları. Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat. Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu. Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini. İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık…