Kazayaklı Dmitriy Kılçık tanıttı kiyadını Sovet Birliin desant askerleri için

Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları.

Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat.

Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu.

Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini.

İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık bu büük iş için, annattılar, nicä o kendisi askerliini yaptı.

Musaafirlerin arasında vaardı kiyadın kahramannarı da, onnar acıylan üreendä nışanêȇrlar, ani şindiki vakıtta patriotizmayı siirek sayȇrlar.

Ozman o yazdı, ani isteer orayı uçilişeya, ama birazdan sora voenkomattan ona geldi kiyat, ani    gitmää tankovıy uçilişeyä Ulyanovsk kasabasında.

Födor Kılçık çok erdä askerliini yaptı, yazdı diil bir kiyat askerlik için. Büün da Födor Dmitrieviç sevindirer eni kiyatlarlan derindän açıklêȇr  önemli temaları, bizim istoriyamızı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник grt.md
432

İlgili statyalar

Video: Aaçlik kurbanarını anmak eri Kazayak küüyündä

Tutalım aklımızda da hiç unudulmasın o kara sayfalar 1946-47 yIllar      gagauzların  istoriyasında.  Kazayak  küüyündä 2012 yılda  düzüldü  çasovna, angısı getirer insannarın aklılarına o zoor aaçlık vakıtlarını hem kurbannarını. Aaçlık 1946-47 yıllarda — kara vakıt gagauzların halkına deyni. Aaçlık  aldı  binnärnän insanın yaşamasını, insannar diil lääzım unutsunnar o zoor, çirkin vakıtları. Kazayak küüyündä erdä, neredä 1946-47  yıllarda gömülüydü insannar, angıları öldülär aaçlıktan, 2012 yılda  yapıldı çasovna. Üç binä yakın insan gömülü o erdä. Kazayak  küüyün klisenin  popazı  Nikolay  Formuzal nışannadı, ani  çasovnenin düzülmetisinä hepsi küülülär katıldılar. O nicä bir ayozlu  er Kazayak küüyünä deyni. İstorik  Kazayak  küüyündän  Födor Kılçik  sayȇr,  ani  şindiki  vakıtta insan, angısı görmemiş, geçirmemiş…

Desant veterannarı Komratta kutladılar Hava desant askerleri gününü

Maavi beretlarlan hem koraflı maykalarlan. Harman ayın 2-dä desant asker veterannarı kendi profesional yortusunu nışannadılar. Veterannar desant askerlerina deyni yazılmış «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koydular. Ondan sora Prorok İliyanın adına klisesindä Komratta yortulu liturgiyada pay aldılar, 2-ci dünnä cengin payalannarına adalı memorialın yanında marşlan geçtilär hem patredä çıktılar. Adetçä desant asker veterannarın «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşın yanında toplandılar, angısı Komrat koledjın duvarında koyulu. Hepsi bu insan desant askerliini geçti Sovet birliin vakıdında. Desant asker veteranı Viktor Drangoz maasuz bölümdä askerliini yaptı, rotanın önemli tehnik uzmanıydı. O nışannadı, ki her yıl askerlär bilä toplanȇrlar,…

Kardaş halkının yardımı Kazayak küüyün yaşayannarına deyni

Kazayak küüyü kabletti yardımı Türkiya devletindän,  bu iş verecek kolaylık türlü taraflardan küüyü taa gözelletmää, üüsek uura kaldırmaa.  Yardımı kabletti uşaklar da ,   ihtärlar da, temayı ilerleder bizim korrespondentimiz. Mramor plitaları kliseyi  hem  pargı düzmäk için, uşak meydanları, uşaklara kiyatlar  hem  rubalar, ihtär insannara bastonnar  hem başka. Hepsi bu baaşışları Kazayak küüyü kabletti Türkiya devletindän Türk dünnenin primarların Asoţiyaţiyasının yardımınnan. Kazayak  küüyün primarı Anatoliy Uzun çizgiledi,  ani büük iş yapıldı  , ki bu yardımı toplamaa  da  Kazayak küüyünä getirmää. ANATOLİY   UZUN   Kazayak küüyün primarı :- «Bu  işlär,  bu yardım toplandı Türkiyada diil bir gün, diil iki,  diil bir  ay,bütün yılın …

Türkiyedä gagauzlar için eni kiyat – “GAGAUZLAR”

Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr. Anaktar sözlär : Gagauziya, gagauzlar, Selcen Ö. ULUTAŞ Источник anasozu.com

Kirsovo küü için tiprlandı jurnal. O yardım edecek ilerletmää küüyü

“Tukannarın organizaţiyaları birlii” assoţiaţiyası barabar Kirsovo küüyün primariyasınnan geliştirdi jurnalın tiparlaması için proektı, neredä açıklandı cümnä, êkonomika hem kultura bölümnerin ilerlemesi. Baş neet — açıklamaa küüyün durumunu her taraftan hem belli etmää belli çözümleri  onun  ilerlemesi için. «KİRSOVO 1811-2022»“Almanahı Tukannarın organizaţiyaları birlii” assoţiaţiyası barabar Kirsovo küüyün primariyasınnan tiparladı, ki derindän göstermää küüyün baş dertlerini. “Bän pek sevinerim, ani barabar çalıştıımız işi başarabildik. Bu var nicä sölemää tukannarı hem gagauzları birleştirilecek istoriyada, Moldova devletindä. En önemli, ani iş sırasında belli edildi insannar hem problemalar, angılarınınnan lääzım işlemää. Nedän sora var nicä yazalım bir istoriyamızı, neredä derindän gösterelim bulgarların, tukannarın hem gagauzların…