COVID-19-dan geçinmiş doktoru Födor Barganı hem başka medikleri andılar voleyvbol turnirınnan

Komratta geçmiş dinnenmäk günnerindä geçti voleybol turnirı neetlän anmaa infekţionist doktorunu Födor Barganı hem başka medik uzmanarını, kim verdi canını güreşärkänä COVID-19 pandemiyasınnan. Yarışmaklarda pay aldı dört komanda   Komrattan, Tomaydan hem Kauldan.

İnfekţionist doktorunu Födor Barganı hem başka COVID — 19 — dan geçinmiş doktorları anmak turnirı adına, geçti gençlık hem sport bakanıın sport zalında. Açılışta çok laf sölendi o doctorlar için, angıları şindän sora yanımızda yok. Onnar ömürünü verdilär kurtararkana başka insannarı COVID — 19 hastalıından. Födor Bargan Komrat poliklinikasında işledi. Onun karısı Lübov Bargan nışannadı, ani o sevärdi kendi zanaatını, ama sportlan da aktiv zanaatlanardı.

“Halizdän Födor Dmitrieviç pek sevärdi sportu,  da voleybol o diil bir sport soyu, angısınnan o zanaatlanardı. Taa okuldan o ii oynardı futbol,  universitettä da oynardı.  Sora bizdä baş tema oldu voleybol.  Da kendi sevgisinnän sporta o ulaştırardı onunan hepsini, kim yanında bulunardı”, — söledi Födor Barganın karısı  Lübov Bargan.

Serbest vakıdında 20 yıldan zeedä Födor Bargan gelärdi zala, neredä geçirärdi sınışları dostlarınnan türlü sport çeşitlerindä, ama en pek sevärdi voleybolu.

Komandaların aralarında oyunnar kızgındı hem  meraklıydı, çünkü pay aldılar  nicä gençlär, ölä da veterannar. Vardı kimdän üürenmää hem becermek almaa.  Kimsey istemäzdi kalmaa aşaa.

Çoyu onnardan, kim pay aldı yarışmaklarda, bilärdilär Födor Barganı ya da dostluk edärdilär onnan, çünkü çok yıllar barabar gelärdilär zala hem pay alardılar yarışmaklarda.

“Biz bir büük ayläyiz, angısı kurulu dostlardan, kollegalardan. Çok  vakıt biz geçirdik bilä iştä. Taa çok iştä nekadar serbest vakıdında.  Da bu turnir topladı hepsini, ki anmaa insannarı, angıları geçindilär güreşärkana bu infekţıyaylan”, — söledi Födor Barganın dostu hem iş ortaa Vitaliy Mavrodi.

Hepsi buluşmakları oynadıynan erlär pay oldular puannara görä butakım: ilk eri Kauldan voleybolcular kazandılar,  ikinci erdä  Medik  komandası Komrattan, üçüncü erdä  Tomay  komandası.  Pay alannar kararladılar baaşlanmış onnara paraları koymaa doktorları anmak sofrasına.
Источник grt.md
273

İlgili statyalar

Dört kız komandası yarıştışlar Komrat kuboo için voleybol turnirindä

Komratta  voleybol turnirı kız komandaların aralarında geçti. Onun neeti — ilerletmää hem genişletmää  voleybolu Komrat yaşayannarın aralarında,  meraklandırmaa uşakları sportlan zanaatlansınnar,  hem kaldırmaa  muniţıpal  sport okulun uurunu. Yarışmakların hazırlaycıları oldu Komrat primariyası  hem sport okulu. Voleybol  turnirindä  Komrat kuboona pay aldı 4 komanda Komrattan, Kıpçak küüyündän, Bessarabka hem Çadır kasabalarından. “Turnirä hazırladık  baaşışları:  ilk er için — kubok, ödül hem diplom. Hep ölä primariya  verer para  baaşışlarını ilk er için-1500 ley, ikinci-1300 ley, ücüncü-100 ley”, — açıkladı Komrat  muniţipal sport okulun başı Gennadiy Tulba.  Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştı Komrat nasaatın azası Sergey Külaflı. “Dilerim sizä ii pay alasınız yarışmaklarda,…

ANMAK TURNİRI FÖDOR FRANJEV ADINA

Kıpçak  küüyündä  geçti halklararası  serbest güreşmesi turniri. O  adalı Moldovanın  Şannı  trenerına-Födor Franjeva. Onun üürenicileri   diil  bir keret üüsek erleri alardılar Moldovanın  hem  Gagaziyanın  çempionatlarında. Taa derindän temayı  açiklêȇr  bizim korrespondentımız. Çiçek  ayın 29-da hem 30-da Kıpçak  küüyün   kultura evindä geçirlener  ilk halklararası  serbest güreşmesindä turnir.  O adalı  Moldovanın    Şannı  trenerına -Födor  Födoroviç Franjeva. Güreşçilär  nışannadılar,  ani turnir  yapılı  pek  üüsek uurda. Födor Födoroviçin  eşi hem  çoçuu   şükür  ettilär hepsi  güreşçileri , ani unutmêȇrlar  onu , ilerlederlär onun işini. Födor  Franjev  üüredärdi Evropa gümüş ödülcüsünü  Pötr  Yanulovu. O oldu Şannı  Moldovanın hem  Gagaziyanın  güreşçisi, duuma  eri Kıpçak  küüyündän. Gagauziyanın  Başkanı…

Tomay küüyüdä futbol trenerı İvan Nedälkoyu andılar turnirlan

71 yaşında hastalıktan sora geçindi Moldovanın anılmış futbol  trenerı Tomaydan İvan Nedälko. Bu yıl o tamannayaceydı 72 yaşını. Onun  hısımnarı hem dostları kararladılar onun adını brakmaa diveç da ikinci yıl sıradan geçirerlär futbol turnirı. Bu yıl yarışmaklarda pay aldı dört komanda Joltaydan, Burlaku hem Tomay küülerindän, hem Besarabka kasabasından. Futbol trenerı İvan Serafimoviç Nedälko verdi futbola yaşamasının en büük payını. Onun terbiedilenneri Tomay futbol klubundan kazandılar diil bir kerert ilk erleri  regional hem devlet uurunda.  2004 yıldan çalışardı Çadır  sport okulu  Tomay  filialında futbol trenerı. Hepsi kendi bilgilerini hem becermeklerini, ȇnergiyasını  hem serbest vakıdını verärdi kendi terbiedilennerinä.  O pek sevärdi…

Kıpçakta geçti İvan Kopuşçu adına voleybol turnirı

Kıpçak küüyündä voleybol turnirı yapıldı sport veteranın İvan Kopuşçunun adına. Sportçu ilk, kim başladı voleybol  turnirlarını Gagauziyada geçirmää. Bu sport yarışmalarında takımnar Avdarma, Kayrakliya hem Kopçak  küülerindän pay aldılar. Voleybol Kıpçak küüyündä en ilerleyan sport soylarından biriydi. Voleybol küüdä başladılar oynamaa  1950-ci  yıllardan. Sport veteranı İvan Kopuşçu  ozamannar voleybol takımında oynardı. Onun laflarına görä sport yardım eder  herbir  iştä. «Ne lääzım voleybol oynamaa deyni: top, setka hem iki direk. 1951-ci -52-ci  yıllarda okula taa gezärdim hem  voleybolu  sevärdim. Kıpçak  hem  Kayrakliyä takımnarın ilk buluşması 1955-ci  yılda oldu. Biz ozaman ensedik», — annatı voleybol veteranı. Kıpçakta var  düşünmeklär, nicä  sport  infrastrukturasını…

Gagauziya hem Tiraspol komandaları buluştular Komratta voleybol turnirindä

Geçän  dinnenmäk günnerindä Komrat gençlik  merkezindä geçti voleybol turniri.  Onda pay aldılar  beş komanda Gagauziyadan  hem voleybolistlär Tiraspol kasabasından. İdeyäylan geçirmää turnırı  çıktılar Kirsovo küüyün komandası hem küüyün yaşayanı  Olga Sukman. Turnirdä pay aldılar  komandalar Komrattan, Tiraspoldan, Tomay, Avdarma  hem Kirsovo küülerindän.  Turnirın hazırlayıcısı Olga Sukman urguladı, ani ideyä geçirmää  yarışmakları peydalandı ondan sora, nicä bir- iki keret  oynadılar bu komandalarlan türlü erlerdä da kararladılar tutturmaa saalıklı yaşamayı  geçirip bu turnirı. “Oynadık bir sıra da bän gördüm, ani onnar isteerlär oynamaa,  hem belli etmää en ii komandaları. İlk keret pay alȇr Komrattan da komanda, var başkaları da, angıları isteerlär. Da…