Gagauziya primarların delegaţiyası katıldı Türk dünneyin muniţipalitetlerin  forumuna

Gagauziya primarların delegaţiyası katıldı Türk dünneyin muniţipalitetlerin  forumuna

Gagauziyanın primarların delegaţiyası Türk dünneyin muniţipalitetlerin  forumunda Türkiya devletindä kirez ayın 10-12 bulundular. Olayda 200 zeedä primar türlü devletlerdän pay aldı, haberlener Kıpçak küüyü primariyasının facebook sayfasında.

Açtı forumu Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoan. O nışannadı nekadar önemli devlet aralarında primariyaların işi.

Gagauziyadan forumda söz tuttu Gagauziya primarları Birliin başı, Kopçak küyünün primarı Oleg Garizan. O açıkladı önetilän kurumun işini hem nesoy soruşlarlan onnar karşı gelerlär işindä.

Türk dünneyin muniţipalitetlerin kurumu 2000-ci yılda kuruldu. Ona girer 30 devletin 1170 muniţipalitet. Birliin neeti — insannarın yaşamak kalitesini üüseltmää.
Источник grt.md

İlgili statyalar

“Turkish Airlines” adı “Turkiye Hava Yolları” olêr

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani Türkiyenin halklararsı “Turkey” adının yazmasından “Türkiye” adına geçilmesinin kabledilmesindän sora, “Turkish Airlines” adı da artık tükçä yazılacek – “Turkiye Hava Yolları” Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani Türkiyenin “Türk Hava Yolları” aviakompaniyasının eraplannarının güüdesindeki marka adını “Turkiye Hava Yolları” olarak yazmasına diiştirmeyä emir verer. Turkiye Hava Yolları kompaniyası 1933-cü yılın Hederlez ayın (may) 29-da, devlet aviakompaniyası olarak kuruldu. 1956-cü yılın Küçük ayın ayın (may) 20-dä da Türk Hava Yolları aviakompaniyası oldu. Источник anasozu.com

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

Türk Kızılay kurumundan yardım etişti Gagauz Erinä

Paskellä yortularına karşı Gagauziyaya geldi  gumanitar yardımı Türk Kızılay türk kurumundan. 450  kutu imek mallarınnan getirildi  Komrat kasabasına, Kongaza, Çadıra hem Valkaneşä. Kızılay türk kurumun temsilcileri ilkin dolaştılar Komrat kasabasının ihtiarlar evini, neredä 30 kişi yaşêêr. Burayı verildi 20 kutu. Da bu diil bitki yardım  Kızılay türk kurumundan, nışannadı onun temsilcisi Mustafa Şahin Fırat. Kızılay türk kurumu hem TİKA agentstvosu Moldovada her yıl vererlär Gagauziyanın yaşayannarına türlü yardımı, angısı onnara lääzım, nışannadı Türkiye konsulu Komratta  Hasan Akdogan. Verilmiş imek malları yardım edeceklär  ihtiar insannara yapmaa taa ii imekleri, angıları saalıklarına ii geleceklär, nışannadı doktor Nikolay  Slavuţkiy. Kızılay türk kurumun temsilcileri verdilär …

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi. Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en büük küülerindän birisi. Büünkü gündä burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem bitki yıllarda burada, Gagauziyanın başka küülerinä bakarak, en çok uşak duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün büük zoru var. Bu problemayı çözmää deyni Kıpçak küüyün primariyası yardım için danıştı…

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi. Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en büük küülerindän birisi. Büünkü gündä burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem bitki yıllarda burada, Gagauziyanın başka küülerinä bakarak, en çok uşak duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün büük zoru var. Bu problemayı çözmää deyni Kıpçak küüyün primariyası yardım için danıştı…