Doktor: «İlaçların reklaması düşmeer hererdä gösterilsin»

İlaçların reklamalarınnan biz her gün karşılaşȇrız, ama onnarın faydası taa çoyundan düşük ya da hiç yok. Onuştan mediţina uurunda uzmannar nasaat ederlär reklamayı kabletmää sade haber olarak, ama savaşmamaa kendi başına ılaçlanmaa. İlacı satın alıp — almadan, ilkin lääzım doktoradanişmaa.

İlaçların sık reklaması getirer ona, ani insan kararsız onnarı kullanȇr, söledi televideniye hem radio Nasaatın temsilcisi Evgeniy Rıbka. Bu problema diil sade Moldovada, ama Evropanın çoyu devletlerindä dä var, nışannadı o.

 «Ne baalı ilaçların reklamasınnan, burada var sert hem çoktankı sınırlar Evropa standartların uurunda. Lääzım esaba almaa, ani Moldova bitki yıllar o standartların çoyunu geliştirdi. Ama problemalar Evropa standartların geliştirmesinnän baalı taa var», — haberledi Evgeniy Rıbka.

Bölä mediklär dä düşünerlär. Onnar belli ederlär, ani farmaţevtlar kendileri dä reklama yapȇrlar yada ilaçları nasaat ederlär.

«Bizim psihikamız ölä kurulu, ani sesleeriz, ne dışarda söleerlär. Gün-gündän işidip bir işacı, mutlaka isteeriz denemää. Bu baalı diil sade ilaçlarlan, ama başka sebeplärlän da. Ne baalı ilaç reklamasınnan, o hepsinä düşmeer gösterilsin», — söleer Komrattan aylä doktoru Valentina Fileva.

Bir da ilacä diil lääzım reclama yapılsın, sayêr Valentina Fileva. Onun laflarına görä, er insan fenalaşırsa, en ilk lääzım doktora danışsın, ama diil reklamayı sesleyip aptekaya kaçsın.

«Kararı kabletmää deyni, lääzım mı o sizä, osa diil mi lääzım, mutlaka doktorun konsultaţiyası lääzım», — nışannêêr Valentina Fileva.

İlaşların reklamalarına hepsi inanmȇȇr. İnsan biri-birini sesleyip kendi kararına görä ilaçları alȇrlar, açikladılar insannarın çoyu, kımınnän biz karşılaştık sokakta.

«Bän reklamayı inanmêêrım. Şüpelenerim ani var dııl gerçek ilaçlar, doktorlar da onu yazarsa. Biz kendimiz biri-birimizä ilaçlara rekmlama yapêrız. Onuştan sanêrım ani ileştirän ilacın reklamasını diil lääzım yapmaa».

 

«Onnar hepsi yalandırêrlar. Kimsey aslıyı demeer. Sade hasta insannar biler, angı ilaçlan onu iileştirerlär hep ona islää geler».

 

«Bän ilaçlarda pek annamêêrım, onuştan reklamaları esaba almêêrım».

 

«Reklamaya pek inanmêêrım, taa çok doktoru inanêrım».

2023-cü yıldan Moldovada reklama için eni kanon başlayacek çalışmaa.  Onda avtorlar söleerlär, ani soţial reklamaları çalışaceklar. Televidenie hem radio Sovedi söleer, ani onnar devletimizin geleceenä deyni faydali olaceklar.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Komrat  hem  5 küü  kırmızı zonada

Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan. Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada. «Komratta — 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok — Maydanda — 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta.  İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär.…

Valentina Koroläk: “Er lääzım olsaydı taa bir keret ayırmaa zanaat, bän genä jurnalistikayı seçeceydim”

Valentina Korolään adı hem GRT kompaniyası bir birinä sıkı baalı.O herzaman açık hem güler üzlü danışȇr insannara, o GRT – nın en tanılan kişilerdän biri, o herzaman şaştırȇr siiredicileri. Televizionun baş redaktoru Valentia Koroläk — talantı bir insan. O herbirinä yardıma geler. «Bän bilerim benim Valentinayi çok yıl, biz barabar işleerız burada otuz yıl.O pek islää, talantlı bir insan», — söler kollegası için GRT-nın jurnalistı Polina Barbova.   «O pek islää, talantlı bir insan. Herzaman o verer bizä nasaat, da biz onu işideriz. O benim üüredicim», — söleer televizion haberlerin  redaktoru Tatyana Stavilova. Valentina Danilovna jurnalistika uurunda işleer Komrat televideniyasının…

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…

Aylä dokoru: Aşılanmak en ii korunmak salgından

Moldovada başladı salgından aşılamak kampaniyası. Vakţına pay edildi saalık merkezlerinä, aşılanmaa isteyennär var nicä onu kabletsinnär. Bizim çekim gruppamız üürendi, nekadar vakţına var  Komratta, hem  isteer mi  insannar  onu koymaa. Salgınnan hastalanmamaa deyni  bu  kışın Komrat saalık merkezi 1 110  vakţına kabletti.Gagauziyanın yaşayanının taa çoyu  koydurȇr aşı. Onnar sayȇrlar, ani nakol yardım edecek  salgını  taa ilin  geçirmää. «Bän sayȇrım,ani  aşılanmaa lääzım. Açan  hastalandım Covidlan inandım, ani  vakţına yardım eder.  Bän her yıl  kışın aşılanȇrım. Taa hızlı  iileşerim».   «Elbet ki, aşılanȇrız kocamnnan. Bu  yıl  taa etiştirmedik, ama dedilär, ani  artık yakışarmış». Ama var te o insannar da, kim inanmȇȇrlar vakţınaya.…