Cümnenin birleşmesi örnää: Kıpçakta yaşayannar kendi kuvetlerinnän düzerlär kliseyi
Источник grt.md
124

İlgili statyalar

Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää. Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka. Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler. “Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”. “Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”. Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr. “Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk. Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra…

Video: Komratta Ferapontyevskaya sokaan yolunu temeldän düzerlär

Komratta Ferapontyevskaya sokaan yolunu çekettilar düzmää. Bu yol baalȇr Komrat hem Çadır – Lunga kasabalarını. Para bu işlerä veriler yol fondundan. Uzmannar koyȇrlar asfalt. «Drumuri Komrat» kampanyası düzer Ferapontyevskaya sokaan bir parçasını, haberledi düzüntücülük bakannın başın yardımcısı. Kötü halda bulunan yol Ferapontyevskaya sokaanda getirärdi ona, ani zeedelenardi yol razgelmerelin sayısı, hem sıra gelärdi çok düzmää kendi arabalarını. Hava olarsadı islää,  işçilär adȇrlar başarmaa düzmäk işlerini yakınnarda. Источник grt.md

Yolları cuvaplı düzerlär

Bucak küüyündä 4 sokakta yolları düzerlär.Yolda brusçatka koyulȇr. Bu işlerä doorudulu  5,5 mln. ley.  Yolları   bu yaşamak erindä  cuvaplı  yapȇrlar, kanalizaţiya hem su vermäk sistemasının  geçirilmesindän sora. Bunu nışannadılar regional hem erli kuvetlär, nicä işlär geçiriler. Источник grt.md

Kongazçık kutladı küüyün 101 yıldönümünü hem klisä kurbanını

Kongazçık küüyün yaşayannarı hem musaafirlär nışannadılar klisä kurbanını. Hep o günü tamannandı 101 yıl küüyün kurulmasından. Kongazçık küüyü nışannȇȇr kendi kurbanını hederlez ayın 22-ndä Ayozlu Nikolayın günündä. 22 yılın süresindä  bu kliseyi düzer ay boba Nikolay. O danıştı küüyün yaşayannarına hem musaafirlerä  kutlamaklarlan. «Hepsicini kutlȇȇrım büünkü gününnän —Ayoz Nikolay gününnän, kurbannan. Allah ii sözlesin! Allah ilerlesin! Allah ii sözlesin Ayozun kulanın üzündän hepsiciimizi bizi», — söledi boba Nikolay. Bu gözäl gündä küüyün yaşayannarına danıştı küüyün primarı Dmitriy İkizli hem  yaşayannar. «Bizim insannara bän adanȇrım saalık ,ayleylerdä olsun kismet hem dünnedä olsun mir», — söledi primar.   «Bizim insannara bän adȇȇrım…