Yolları cuvaplı düzerlär

Bucak küüyündä 4 sokakta yolları düzerlär.Yolda brusçatka koyulȇr. Bu işlerä doorudulu  5,5 mln. ley.  Yolları   bu yaşamak erindä  cuvaplı  yapȇrlar, kanalizaţiya hem su vermäk sistemasının  geçirilmesindän sora. Bunu nışannadılar regional hem erli kuvetlär, nicä işlär geçiriler.
Источник grt.md
114

İlgili statyalar

Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää. Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka. Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler. “Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”. “Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”. Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr. “Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk. Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra…

Komrat kasabasının kenarlarında yollar düzüler

Komradın Benderskaya hem Dubinin sokaklarında düzerlar yolları. Nicä gider işlär hem nezaman biteceklär, açıkladı kasabanın başı Sergey Anastasov. Benderskaya sokaan uzunnuu 2 km zeedä. Ona asfalt döşenecek. Düzmäk için en zor yol kısımı kalȇr Lenin sokaandan Dubunun sokaana kadar. Onun uzunnuu 700 m. Bu payına döşenecek brusçatka. O yakışȇr yamaçlı yollara, nışannadı Sergey Anastasov. “İşlär şansora başladı. Başlamadaan onnarı uzadıldı kanalizaţiya. Onun olmaması Komradı başka yaşamak punktlarından ayırȇr. Herbir yol 50% taa paalı çıkȇr, bakarak Çadıra, örnek gibi deyelim”, — açıkladı Sergey Anastasov. Şindiya kadar düzmäk işleri vardı Tank dolayında hem Tukanäskada. Primariya savaşȇr eniletmää hem düzmää yolları kasabanın kenarkı…

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…

KANALİZAŢİYA SİSTEMASI GEÇİRİLER

Kongaz küüyün merkez dolaynda derindän giderlär işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä. Nikolay Staev Ohotniçya sokaanda yaşȇȇr 40 yıldan zeedä. Kongaz küüyün yaşayanı nışannadı, ani bu  yılların içindä hiç bir zaman yapılmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä. NİKOLAY STAEV Kongaz küüyün yaşayanı: «Yaşȇȇrım  Ohotniçya sokaanda 1988 – ci yıllardan beeri. Bu vakıdın içindä olmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä». « Nekadar vakıt  bän yaşȇȇrım bu sokakta, 40 yıl, tutmȇȇrınm aklımda, işlär kanalizaţiya geçirilmesindä olsunnar. Elbetki, sevineriz, ko yıkamak maşinalardan su aksın kanalızaţiyaya, ama diil yola». Bir ay geeri Kongaz  küüyün merkezin dolayında  çekettilär  işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä, nışannadı yaşamak erin primarı Mihail Esir. MİHAİL…

“Turkish Airlines” adı “Turkiye Hava Yolları” olêr

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani Türkiyenin halklararsı “Turkey” adının yazmasından “Türkiye” adına geçilmesinin kabledilmesindän sora, “Turkish Airlines” adı da artık tükçä yazılacek – “Turkiye Hava Yolları” Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani Türkiyenin “Türk Hava Yolları” aviakompaniyasının eraplannarının güüdesindeki marka adını “Turkiye Hava Yolları” olarak yazmasına diiştirmeyä emir verer. Turkiye Hava Yolları kompaniyası 1933-cü yılın Hederlez ayın (may) 29-da, devlet aviakompaniyası olarak kuruldu. 1956-cü yılın Küçük ayın ayın (may) 20-dä da Türk Hava Yolları aviakompaniyası oldu. Источник anasozu.com