Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää.

Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka.

Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler.

“Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”.

“Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”.

Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr.

“Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk.

Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra brusçatka. Bundan sora başlayacek işlär Pirogova sokaanda.
Источник grt.md
322

İlgili statyalar

Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu. Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda. «Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu. Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay. «Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz…

Yolları cuvaplı düzerlär

Bucak küüyündä 4 sokakta yolları düzerlär.Yolda brusçatka koyulȇr. Bu işlerä doorudulu  5,5 mln. ley.  Yolları   bu yaşamak erindä  cuvaplı  yapȇrlar, kanalizaţiya hem su vermäk sistemasının  geçirilmesindän sora. Bunu nışannadılar regional hem erli kuvetlär, nicä işlär geçiriler. Источник grt.md

Komratta Fedko sokaanda düzmäk işleri gider

Komratta Fedko sokaan yaşayannarı 3-cü yıl bekleerlär örümäk yolunu yapsınnar. Bu işlär geçennerdä başladı. Proektin geliştirmesi için Svetlana Dimitroglo annadȇr. Fedko sokaan merkez kısımında eni örümäk yolun düzülmesi için yaşayannar 3 yıl kaçınȇrlar. İşlär artık başladılar. «Trotuarda yoktu nicä ne uşakar gezinsinnär, ne koläskaylan gezmää, yayan yoku nicä örümää. Problemni erdi». «Bu yoldan uşaklar gezemärdilär, insan panayıra gider, çok kişi buradan geçer. Burası merkez er. İslää, ani bizi da işittilär da enilederlär trotuarı. Trotuar halizdän problemniydi». «İslää, ani yolu yapȇrlar, zordu gezmää». Eski trotuarı daadȇrlar hem paklȇȇrlar kasabanın Komunal izmetin çalışannarı. Brusçatkayı hem bördürları podrädçik yapacek. SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

Paskelleyä karşı Komrat gözelleşer

Paskellä  yortusuna karşı bizim kasabamız taa gözäl olȇr. Komratta eni brusçatka koyuldu. Gagauziyanin yaşayannarı pek sevinerlär, ani Paskellä yortusuna karşı eni brusçatka koyulȇr. “Ko diişsin dolayanı. Pek islää”. “Taa ilin gezecez”. “Bu pek islää. Bän ölä sayȇrım”. “Bu pek lääzım insannara”. Eni brusçatka koyuldu klisenin önündä. «Paskeleya karşı bu iş yapılȇr. Andrey Valkov bu neetlerä 70 bin ley verdi», — açıkladı bu işleri yapan kurumun sayıcısı Marina Levintiy. Komrat primariyasının tertiplemäk uurunda baş uzmanı Aleksandr Peykov annatı, ani bu iş yardım eder gözelletmää Komradı. «Paskelä  için bu bizä bir büük baaşış .Eni elektrık sisteması  hem brusçatka koyuldu”, — söledi Peykov.…