Çadır – Lunga bolniţanın duudurmak bölümü enilener

Çadır muniţipiyasının dolay bolniţasında düzmäk işleri gider. Bu uura doorulu 2,9 mln.ley avtonomiyanın bücetından kapital investiţiyalar programasına görä. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah kontrol etti ne uurda iş gider.

Çadır dolay bolniţasında Perinatal merkezindä düzmäk işlerindän kare koyulacek eni tehnika ki duudurmaktan sora karılar hem uşaklar ii koşullarda bulunsunnar.  Eni tehnika hem tedarlıklar alınaceklar palatalara, imäk odasına hem gigiena odalarına.

“Mediţina kurumnarı – soţial – ekonomika infrastrukturasının önemli payı. Lääzım  ilerletää saalıı korumak sistemasını  hem duudurtmak için ii koşulları yapmaa”, — nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Bu günä kadar düzücülär duvarların suvasını hem kimi duvarları yıktılar, eski komunikaţiyaları daattılar. Döküldü erlär, kaldırıldı eni duvarlar, eni elektrik sisteması montaj edildi.

Şindi düzücülär duvarların üzünü düzelderlär hem tavannarı yapȇrlar. İşlär 65 proţendä yapılı.

Foto — preview kaynaa: Gagauziya başkanın Facebook sayfası
Источник grt.md
180

İlgili statyalar

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Çadır – Lunga bolniţasına verildi 300 million ley derindän remont işlerinä  

Gagauziyanın vatandaşı Mihail Vlah kendi facebook sayfasında erleştirdi fotoları, angılarında  gösterili Çadır – Lunga dolay bolniţasının duudurmak bölümün koşularınnan baalı problema. Bu günnerdä bizim televizion grupamız bulundu medik kurumunda hem yakından tanıştı durumnan. Çadır – Lunga dolay bolniţasının öndercisi Natalya Popazoglo nışannadı, ani fotolar, angılarını erleştirdi Gagauziyanın cümnä aktivisti Mihail Vlah, açıklȇȇrlar problemayı, angıs vardı medik kurumun perinatal merkezindä. O  çeketti çalışmaa taa 1990 – ci yıllardan beeri, da o zamandan orada yapılmadı derindän remont işleri. Gagauziya Bakannık komiteti karaladı vermää  3 million ley remont işlerini perinatal merkezindä yapmaa. O bulunȇr yapının 3 – cu katında. 2021 – ci yılda …

Bakannık komiteti: «Kıpçaktan paţientların bakılması lääzım geri Çadıra dönsün”

Kıpçak küüyün paţientların çevirmesi için soruşu kaldırdı mediklärlän toplantıda orak ayın 19-da Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Çıktı üzä, ani birkaç yıl sıravardı bu yaşamak punktun  vatandaşları ilaçlandılar Çadırdakı dolay bolniţasında. Ama Moldovanın Saalıı korumak ministerliinin izininä görä ilaçlanmasını Kıpçaklılar lääzım kabledsinnär Tarakliya kasabanın bolniţasında. Gagauziyanın Başkanı izin verdi medik bölümnerin öndercilerinä işlesinnär sayıcılarınnan, da harçları bu uur için belli etsinnär, ki aartırmaa paraları bücettan. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Neçin sizin dikatınız çektik bücetınıza, çünkü 3 gün geeri razgeldik diil pek ii bir durumnan. Şindiki zamanda var çok soruşumuz sigortalarlan bölümnerinä hem Moldovanın Saalıı korumak ministerliinä. Umudum var, ani inistrunun cuvabını…

Valkaneş bolniţasında su sisteması enilenecek

Valkaneşin dolay bolniţasında su sisteması enilenecek. Proekt Bakannık komitedin oturuşunda bakıldı. TİKA çalışmak hem koordinaţiya тürk Agentstvosu Bakannın komitetinnän birliktä 2022-ci yıldakararladı çalıtırmaa proekti Valkaneş kasabasının dolay bolniţasında eni su sistemasını yapının içindä hem dışanında geçirmää.   İVAN KOLİOGLO Gagauziya düzücülük hem infrastruktura bakanı: -«Proekt aktual, çünkü bolniţada bu problema çoktan var. Bu yaz bolniţada su vermesi durgundu. Skvajına bataklan doldu, su verän skvajına lääzım enilensin. Çıkış bir vakıda bulundu, bolniţayı bir vakıda merkez su trubasına baaladıldı». Annaşmaya görä, işlär imzalanmış günündän 95 günün içindä lääzım olacek yapılsınnar. İç işlerini agentstvo geçirecek, dışarda su sistemasının işlerini. Bakannık  komitedi üstünä alȇr.…

Valkaneş bolniţasında su sisteması enilenecek

Valkaneşin dolay bolniţasında su sisteması enilenecek. Proekt Bakannık komitedin oturuşunda bakıldı. TİKA çalışmak hem koordinaţiya тürk Agentstvosu Bakannın komitetinnän birliktä 2022-ci yıldakararladı çalıtırmaa proekti Valkaneş kasabasının dolay bolniţasında eni su sistemasını yapının içindä hem dışanında geçirmää.   İVAN KOLİOGLO Gagauziya düzücülük hem infrastruktura bakanı: -«Proekt aktual, çünkü bolniţada bu problema çoktan var. Bu yaz bolniţada su vermesi durgundu. Skvajına bataklan doldu, su verän skvajına lääzım enilensin. Çıkış bir vakıda bulundu, bolniţayı bir vakıda merkez su trubasına baaladıldı». Annaşmaya görä, işlär imzalanmış günündän 95 günün içindä lääzım olacek yapılsınnar. İç işlerini agentstvo geçirecek, dışarda su sistemasının işlerini. Bakannık  komitedi üstünä alȇr.…