06 09 21 VALKANEŞ DOLAYIN GEÇLERİ EKOLOGİYA PROEKTLERİNİ ÇÖZMÄÄ BAŞLADILAR
Источник grt.md
543

İlgili statyalar

Valkaneş dolayında bu ilkyazın dikeceklär iki bindän zeedä fidan

Valkaneş dolayın yaşamak pnktlarında  geçer tertiplemäk hem eşilletmäk akţiyası. Hepsi işleri neetlenerlär bitirma May ayın yortularınadan. Tertiplemäk hem eşilletmäk iki aylıın sınırlarında Valkaneş dolayında koyulu plana dikmää  iki bindän zeedä  fidancık. Ekmäk materialını verdi avtonomiyanın daa çorbacılıı, haberledi dolay administraţiyasının başı Pötr Çeban. Valkaneş kasabasının primariyası kabletti 800 fidancık. Onnarı verdi Moldovanın ekologiya fondu parasız, annattı primar Viktor Petriolo. Fidancıkları Valkaneş kasabasının primarıyası verecek o krumnara, angıları primariyaya baalı, ekledi Viktor Petrioglo. Her yıl ilkyazın Valkaneştä erideki kuvetlär kasabanın içäänsında paklık yaperlar. Komunal izmetleri, üürenicilär, yaşayannar paklamak günnerindä çıkerlar tertiplik yapmaa. Primar Viktor Petrioglo haberledi, ani bir ayın içindä paklandı…

Moldovada inovaţiya proektlerini destekleyeceklär

Moldova İnovates- bölä programanın adı, angısı doorudulu biznes uurunda  inovaţiya proektlerin desteklemesinä.  Biznes uurunda  inovaţiya proektlerin desteklemesi programası verecek kolaylık küçük hem orda kurumnara ilerletmää kendi proektlerini, angıları baalı informaţiya hem ekologiya  tehnologiyalarınnan hem industriya proektlerininnän. Proeklerin gerçeklenmesi için 500-är bin leyä kadar kabletmää yakışacek. SERCİU GAYBU MD ekonomika ministrusu: — “Bu programayı biz seftä MD başlȇȇrız. İsteeriz, ani talantlarımız, angılarının var islää hem gözäl ideyaları, onnara biznes uurunda yardım versinnär. Bu iştä hükümet ta yardımcı olsun lääzım”. Serciu Gaybu nışannadı, ani bölä proektlär pek başarılı geliştirilerlär başka devletlerdä hem Moldovaya da fayda getirsinnär yakışȇrlar. SERCİU GAYBU MD ekonomika ministrusu:…