Video: ZAMANDAŞ TEHNİKA BİOLOGİYÄ UROKLARI İÇİN

11:31 / 16.12.2021

Video: ZAMANDAŞ TEHNİKA BİOLOGİYÄ UROKLARI İÇİN
Источник grt.md
862

İlgili statyalar

Duudurmak bölümü Çadır – Lungada kabletti eni tehnika avadannıklarını

Çadır — Lunga muniţıpiyasının perinatal merkezi kabletti eni zamandaş tehnikayı, ki  vakıdında zor  duuduran karılara yardım etmää. Proektin ilk  payında tehnika alınmasına harcandı  104  bin dollar. Tehnikayı satın aldı  insannarı  destekleyän OON fondu Amerikanın yardımınnan. Proekt  verecek  kolaylık  insana kaliteli  medik yardımını  vermää. Çadır  kasabasının perinatal  merkezinä gumanitar  yardımı  zamandaş  tehnikaylan geldi. Tedarıkları erleştireceklär operaţıya zalasında: eni masalar, tehnika aneteziyayı koymaa deyni hem anayı uşaklan bilä ilk saatların içindä kontrol edän tedarlıklar. «Belliki, medik  yardımı üüsek uura kalkacȇk. Biz taa kaliteli  yardım  edeciiz ana olmaa  hazırlanan karılara. Yok  okadar  laf, nekadar biz  şükürüz te o insannara kim yardım etti  bu …

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Dmitriy Mavrodi adına liţey yeni tehnikayı kabletti

Bu yıl ceviz ayından beri Komradın primariyası Dmitriy Mavrodi adına liţeyinnän hem Almaniya hükümetinin GIZ agentstvosunnan barabar gerçekleştirerlär bir sıra proekt. Onnaran en büügü – eski futbol meydanın tertiplemesi hem eni meydanın düzülmesi. Geçennerdä liţeydä tamannandı taa bir proekt. İnformatika dersleri için geldi eni tehnika,  himiya hem biologiya derslerinä verildi 34 mikroskop. Ne taa yapılacek bu iş ortaklıına görä, süjettä. Источник grt.md