Video: GENDER BİRLİİ MAS-MEDİYA KURUMNARIN İŞİNDÄ
Источник grt.md
474

İlgili statyalar

Nicä karıların hem adamnarın haklarını seçim proţesindä birtürlü yapmaa, açıkladılar seminarda Komratta

 Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezi iki  günün süresindä  Komratta  geçirdi  seminarı  «Seçim proţesindä  gender  aspekti» temaya görä. Oluşun baş  neeti  göstermää, ani  seçimnerdä nicä  karılar, ölä  dä  adamnar birtürlü  sayıda  kandidat  olsunnar. Seminarın süresindä politika  partiyaları  temsilcilerin,erli cümnä  administraţıya  azaları, mass-mediya uzmannarı hem  vatandaşlar bu temaya kendi bakışlarını açıkladılar. Gender aspektleri  lääzım seçim proţesindä  dooru konuda  gösterilsin  bakmayarak   stereotiplara. Devletin  Seçim kodeksindä  belli   politika partiyalardan  adamnarın  hem karıların  sayısı, nışannadı istoriya  doktoru, doţent, Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezin azası Arina Kraycdan.    «Açan  belli  ediler   Moldova Devletin Parlamentinä seçimnerin kandidatları hem  onnarın listeleri, mutlaka  onnarın arasından  40 %  ya…

Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar

Çiçek ayın (aprel) 18-dä Kişenevda Rusiya Büükelçiliin önündä Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar. Yazıcılar geldilär protesta Moldova hem Ukrayna bayraklarınnan hem da plakatlarlan “Durgudun cengi!” “Ukraynadan ellerinizi alın!”, “Agresora aıyıplık!” h. t. b. Protesta katılan Moldova yazıcılar Birliin azaları istedilär Rusiya askerini Ukraynadan çıkarsın. Patretlär: anasozu.com hem Andrei Mardari / NewsMaker. Источник anasozu.com

 Video: GRT ENİ KABLETTİ ENİ TEHNİKAYİ USAID PROGRAMASINDAN

Gagauzia RadioTelevizionu kabletti yeni tehnikayı.  Bu iş aslıya çıktı o üzerä, ani GRT kablettı grant olarak finans yardımını USAID programasının tarafından. Yeni video camera, 2 kompiuter hem taa başka tertiplär da, angıları laazımnı radio hem televizion yayınnarına deyni. Nica açıkladı GRT kompaniyanın geçici müdürü Galina Maresieva, bu proektın giriştirmesı verer kolaylık yeniletmaa diil sade tehnika tarafını, ama yakıştı zeedeletmää programnarı hem üüseltmää onnarın kalıtelerini nicä radioda, ölä dä televizionda. Geçan yılın bitkisindä GRT kompamiyası pay aldi proekt yarışmasında, angısını bildirdiydi USAID programası. Proekt baktırardı hazırlamaa hem yayınnatmaa bir sıra programa hem reportaj, neredä açıklanȇr yeniliklär, angılarını  bizim çiftçi adamnar kullanȇrlar da hazır paylaşsınnar bilgilerinnän bu uurda. Yarışmakta pay almaa deyni 25 mass mediya kompaniyaları verdilär kendi bildirimnerini, ama finans…