TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada olan TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısında Kırgızstan Respublikasının kıymetli kultura zaametçisi Sultan RAEV TÜRKSOY Genel sekretari seçildi, Çiçek ayın (aprel) 12-dä dä kendisi TÜRKSOY Genel sekretari işleri üstünä aldı.

TÜRKSOYun artık eski Genel sekretarindän Büükelçi Düsen KASEİNOVdan TÜRKSOYun eni seçilän Genel sekretarinä Sultan RAEV işleri aktarma sırasında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOY, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Serdar ÇAM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel sekreteri Bagdad AMREYEV, Türkiyedä Moldova hem Türk Respublikaların Büükeçileri hem taa çok başka buyur edilennär.

Yukarda adları olan Canabilerin kutlama hem protokol sözlerindän sora, Büükelçi Düsen KASEİNOV işinin simvolunu hem işi TÜRKSOYun Genel sekretarinä Sultan RAEV aktardı.

Sultan RAEV duudu 1958-ci yılın Orak ayın (iyül) 13-dä. İki sıra Kırgızstan Respublikasının kultura ministrusu oldu, Kırgızstan Respublikasının kıymetli kultura zaametçisi, Kırgızstan Respublikasının halk yazıcısı, Toktogul adına devlet premiyasının laureatı, Devlet serviçin KR-2 klasında danışmanı, Avrasya Yazarlar Birliin azası.

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

Fotolar: https://www.turksoy.org/tr.




Источник anasozu.com
214

İlgili statyalar

TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

2022-ci yılın Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada oldu TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısı, neredä alınan kararlan Sultan RAEV (Kırgızstan) TÜRKSOY Genel sekretari seçildi. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem Koordinatoru, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun başkannıındakı toplantıya Azerbaycan Respublikasının kultura ministrusu Anar KARİMOV, Kazahstan Respublikasının kultura hem sport ministru yardımcısı Nurkissa DAUYESHOV, Kırgızstan Respublikasının kultura, bilgi, sport hem gençlik politikaları ministrusu Azamat CAMANKULOV, Özbekistan Respublikasının kultura ministru yardımcısı Murodjon MADJİDOV, Türkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Atageldi ŞAMURADOV, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası) premyer…

Gagauziyanın Başkankası TÜRKSOYa hayırlı olsun vizitında bulundu

Eni seçilän TÜRKSOY Genel sekretarini Sultan RAEVı kutlamak için, Gagauziya Başkankası İrina VLAH TÜRKSOYa bir hayırlı olsun vizitında bulundu. Kendisini hem onunnan bilä burayı gelän  Moldovanın Türkiyedä Büükelçisini Dimitriy KROYTORu TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV çalışma odasında kabledip, onnarlan buluştu, bildirer turksoy.org saytı. Buluşmada, Gagauziya Başkankası İrina VLAH eni seçilän Sultan RAEVı kutlayarak, urguladı, ani Gagauziya hem TÜRKSOY arasında büük ilişkilär var hem Gagauz kulturasınınnan incäzanaatının ilerlemesindä hem tanıtılmasında pek islää çalışmalar yapıldı. Başkanka, ayırıca, aktarması için TÜRKSOYun gagauzçayı yaşatmak için hem gagauz dilinnän kulturasını gelecek evlatboylarına katkılarına şükür etti. Kendi tarafından TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV urguladı, ani onun zaamet…

Gagauziya da “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”nä katıldı

2022 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada, bu kasabanın baş primariyası saabiliindä hem TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) katkısınnan, Harman ayın (avgust) 30-zu – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä geçti “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”, nereyi Azerbaycan, Gagauziya (Gagauz Yeri), Kazakistan, Moldova gibi memleketlerdän hem Türkiyenin çeşitli kasabalarından orkestralar katıldı. Festivalin programası Harman ayın (avgust) 30-da Bursa Atatürk pamätniindän orkestraların kasaba içindä kortej örüyüşünnän başladı. Avşam saatlarında da Bursanın Hüdavendigar Kent Parkında düzennenän konțert programasınnan ilerledi. Konțertta sțenaya alınan Haydar Aliyev asker institutun orkestrası, Kazakistan Prezidentın asker orkestrası, Moldova Zaim orkestrası, Yuriy TARANENKO önderciliindä Gagauziya (Gagavuz Yeri) Başkannık orkestrası…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) nomerı

Çiçek ayın (aprel) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Çiçek ayın (aprel)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar”, “Lidiya TODİEVAnın can inceliindän “Palkellelik fistannarı””, “TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi”, “Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları”, “Başkanka uşaklardan 600 saat vakıt çaldı!”, “Hazır, “Georgievskaya” denilän şiridin üstünä Moldovada nestettilär”, “Gagauziyada “Georgievskaya” denilän şirit kuvettä kalêr, ama amasının aması var…”, “Bütün latin alfavitini zapa altına mı koyaceklar acaba?”, “TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu”, “TİKAdan Moldovaya 2022-ci yılın Ramazanın yardımnarı”, “Caltayda yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi”, “Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci…

Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Kasımın 18-dä, Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUnun teklifinä görä, Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizt programasına görä Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluşacek Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUylan hem da Moldova Prezidentı Maya SANDU tarafından kabledilecek. Buluşmalar olacek Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Parlament spikerınnan İgor GROSUylan. Hep ölä, bu ofițial vizitlän ilgili olarak, iki devletteki dışişleri ministerliklerin arasında 2022-2023 yıllara konsultațiya planı imzalanacek. Belliki, alış-veriş, ekonomika hem investițiya bakışından delegațiyaların arasında moldo-türk strategiyalı işbirlii yolları incelenecek. Источник anasozu.com