TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

2022-ci yılın Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada oldu TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısı, neredä alınan kararlan Sultan RAEV (Kırgızstan) TÜRKSOY Genel sekretari seçildi.

TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem Koordinatoru, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun başkannıındakı toplantıya Azerbaycan Respublikasının kultura ministrusu Anar KARİMOV, Kazahstan Respublikasının kultura hem sport ministru yardımcısı Nurkissa DAUYESHOV, Kırgızstan Respublikasının kultura, bilgi, sport hem gençlik politikaları ministrusu Azamat CAMANKULOV, Özbekistan Respublikasının kultura ministru yardımcısı Murodjon MADJİDOV, Türkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Atageldi ŞAMURADOV, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası) premyer ministru yradımcısı hem turizma, kultura, gençlik hem çevrä ministrusu Fikri ATAOĞLU, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel sekreteri Bagdad AMREYEV, TÜRK-PA Genel sekreteri Mehmet Süreyya ER, Türk Kültura hem miras vakfı başkanı Günay EFENDİYEVA katıldı.

Toplantıda Kırgızstan Respublikasının kultura, bilgi, sport hem gençlik politikaları ministrusu Azamat CAMANKULOV teklif etti Sultan RAEVı TÜRKSOY Genel sekretari seçmää hem Canabisinin biografiyasını okudu. Bunun ardından yapılan oylamada, taa ileri Kırgızstan kultura hem turizma ministerliini hem Türk Devletleri Teşkilatı Genel sekretar yardımcılıını yapan Sultan RAEV, TÜRKSOY Dayma Konseyin oy birliinnän aldıı kararlan, eni dönem için TÜRKSOY Genel Sekretari seçildi, bidirer https://www.turksoy.org/tr.

Sultan RAEV duudu 1958-ci yılın Orak ayın (iyül) 13-dä. Kırgızstan Respublikasının kıymetli kultura zaametçisi, Kırgızstan Respublikasının halk yazıcısı, Toktogul adına devlet premiyasının laureatı, Devlet serviçin KR-2 klasında danışmanı, Avrasya Yazarlar Birliin azası.

TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

Ortak patrettä: (soldan) TÜRKSOY eski Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOV, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOY hem TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV.
Источник anasozu.com
238

İlgili statyalar

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada olan TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısında Kırgızstan Respublikasının kıymetli kultura zaametçisi Sultan RAEV TÜRKSOY Genel sekretari seçildi, Çiçek ayın (aprel) 12-dä dä kendisi TÜRKSOY Genel sekretari işleri üstünä aldı. TÜRKSOYun artık eski Genel sekretarindän Büükelçi Düsen KASEİNOVdan TÜRKSOYun eni seçilän Genel sekretarinä Sultan RAEV işleri aktarma sırasında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOY, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Serdar ÇAM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel sekreteri Bagdad AMREYEV, Türkiyedä Moldova hem Türk Respublikaların Büükeçileri hem taa çok…

Gagauziyanın Başkankası TÜRKSOYa hayırlı olsun vizitında bulundu

Eni seçilän TÜRKSOY Genel sekretarini Sultan RAEVı kutlamak için, Gagauziya Başkankası İrina VLAH TÜRKSOYa bir hayırlı olsun vizitında bulundu. Kendisini hem onunnan bilä burayı gelän  Moldovanın Türkiyedä Büükelçisini Dimitriy KROYTORu TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV çalışma odasında kabledip, onnarlan buluştu, bildirer turksoy.org saytı. Buluşmada, Gagauziya Başkankası İrina VLAH eni seçilän Sultan RAEVı kutlayarak, urguladı, ani Gagauziya hem TÜRKSOY arasında büük ilişkilär var hem Gagauz kulturasınınnan incäzanaatının ilerlemesindä hem tanıtılmasında pek islää çalışmalar yapıldı. Başkanka, ayırıca, aktarması için TÜRKSOYun gagauzçayı yaşatmak için hem gagauz dilinnän kulturasını gelecek evlatboylarına katkılarına şükür etti. Kendi tarafından TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV urguladı, ani onun zaamet…

Marina SEMENOVAya Moldova kultura Ministerliin ödülü verildi

Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina! Источник anasozu.com

Gagauziya da “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”nä katıldı

2022 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada, bu kasabanın baş primariyası saabiliindä hem TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) katkısınnan, Harman ayın (avgust) 30-zu – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä geçti “II-ci Bursa halklararası duhovoy ansamblilerin Festivali”, nereyi Azerbaycan, Gagauziya (Gagauz Yeri), Kazakistan, Moldova gibi memleketlerdän hem Türkiyenin çeşitli kasabalarından orkestralar katıldı. Festivalin programası Harman ayın (avgust) 30-da Bursa Atatürk pamätniindän orkestraların kasaba içindä kortej örüyüşünnän başladı. Avşam saatlarında da Bursanın Hüdavendigar Kent Parkında düzennenän konțert programasınnan ilerledi. Konțertta sțenaya alınan Haydar Aliyev asker institutun orkestrası, Kazakistan Prezidentın asker orkestrası, Moldova Zaim orkestrası, Yuriy TARANENKO önderciliindä Gagauziya (Gagavuz Yeri) Başkannık orkestrası…

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Moldova Respublikasının baamsızlıını açıklamasının (27.08.1991 y.) günün 30-cu yıldönümü kutlamaları çerçevesindä, Kasım ayın 23-28 günnerindä Ankarada geçti Moldova Respublikasının kultura Günneri, angısını, ortak olarak, hazırladılar Moldova Ankara Büükelçilii, KUKSADER (Kukla Karagöz gösteri hem Sțena Zanaatları Dernää, başkanı – Halük YÜCE) hem da Tempo Produkțion firması (Tiyatro Tempo). Maasuz Kultura Günneri için Türkiye Respublikasının başkasabasına Ankaraya geldilär Moldovanın “Joc” milli tanțları ansamblisi, “Lăutarii” milli orkestrası, Gagauziyanın gagauz halk oynnarı “Kadınca” ansamblisi. Kasım ayın 23-dä olan Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günnerin açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär Türkiye hem Moldova kultura ministirliklerin temsilcileri, Moldova Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Tempo Produkțion firmasının direktoru…