Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

ırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı”, “2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı”, “Ankarada Moldovanın kultura Günneri geçti”, “Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek (Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü)”, “Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, ama onun serbestlik hakkı ezildi”, “Venețiya komisiyası dedi: Moldova Baş prokurorun işini kantarlama proțedurasını enidän incelesin”, ““Gülüntü deputatlar” tragikomediya spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!”, “Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi”, “Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım”, “Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!”, “Raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılmasına sergi”, ““Kiyatlan aydınaa” Türkiye Bartın kiyat pazarı”, “Aydar küüyün gimnaziyası 180 yılını kutladı” h.t.b.

2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2021/11/Ana_Sozu_23_24_2021.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com
273

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 28-ci yıldönümü kutluca olsun!”, “Todur ZANET “Gagauz Yeri” Ordenı kableti”, “İvan İKİZLİ genä pyedestalda”, ““Çancaaz” ansamblisi diplomatların cannarında can sıcaklıı yarattı”, “Dışişleri ministruları İstanbulda buluştular”, “Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı”, “Buluşmak zamanında ikili işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca, Moldova tarafı şükür etti o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı hem o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda yapılêr”, “TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi”, “Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kasım ayın (noyabri) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “GHT Başının seçilmesi spektaklinin paası – Gagauziyanın gelecää!”, “Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr!”, “Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik”, “Spektakli gözäldi, deputatlar şendi, ama GHT Basını ayıramadılar”, “GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi parlamentarlık parodiyasına döndü”, “GHT toplantısının 3-cü perdesi – tragikomediya”, “ATATÜRKün raametli olmasının 83-cı yılı”, “Türkiye ministru yardımcısı Moldovada bulundu”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerı

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Canavar ayın (oktäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauzların XX üzyılın en büük tragediyası için başkandan hem başkancıklardan bir çıt ta çıkmadı: Bİ-ŞEY-CİK!”, “Cannarı taştan olmayannar Aaçlık kurbannarını andılar”, “Türkiyenin 98-ci yıldönümü kutluca olsun”, “Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da!””, “Aleksandr STOYANOGLU tutuklandıynan: “Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik””, “Aleksandr STOYANOGLU: “Bu iş politika harakterını taşıyan bir iştir””, “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!”, “Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!”, “Fadey NAGAÇEVSKİY: Stoyanogluyu lääzım diil salt serbest…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ŞAŞILACEK İŞ: Ukraynada gagauzları erli insan erinä saymêêrlar”, “Uşaklarımıza hem halkımıza TİKAdan kalıcı yardımnar”, “Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı”, “GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek”, “Prezident Maya SANDU Gagauziya primarlar Asoțiațiyasınnan buluştu”, “Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak”, “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?”, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, “Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına 251 kutu iyecek yardımı verildi”, “Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar”, “Konyada 13-cü “Bin…