Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kasım ayın (noyabri) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “GHT Başının seçilmesi spektaklinin paası – Gagauziyanın gelecää!”, “Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr!”, “Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik”, “Spektakli gözäldi, deputatlar şendi, ama GHT Basını ayıramadılar”, “GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi parlamentarlık parodiyasına döndü”, “GHT toplantısının 3-cü perdesi – tragikomediya”, “ATATÜRKün raametli olmasının 83-cı yılı”, “Türkiye ministru yardımcısı Moldovada bulundu”, “Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä: Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr!”, ““Boba”ylan “kız” annaştılar – bizä gazı üç katına sattılar”, “Nikolay GRAHMEZdä dünnää çempionatında bu kerä bronza”, “Bakın taa nelär çıkarttılar: Maamilä surat ortalıı karıştıraceymış!”, “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!” h.t.b.

2021-ci yılın Kasım ayın (noyabri) PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2021/10/Ana_Sozu_21_22_2021.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com
239

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kasım ayın (noyabri) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya”, “Kasımı “Gagauz şarap yortusu” günün şenniklerinnän hem havasınnan baktılar”, “Acaba burnusunun altı mı terli? Başkanka Aaçlık kurbannarına hiç bir zaman acızgannık göstemedi”, “Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da var”, “Gagauziyayı genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!”, ““Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” – analım, aklımızda tutalım, unudulmasınnar”, “İstanbulda terakt – 6 kişi öldürüldü hem 81 yaralıdı”, “Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı”, “Aya Mariya dünneyä çok büük işlär için yollanmıştı”,…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

ırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı”, “2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı”, “Ankarada Moldovanın kultura Günneri geçti”, “Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek (Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü)”, “Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, ama onun serbestlik hakkı ezildi”, “Venețiya komisiyası dedi: Moldova Baş prokurorun işini kantarlama proțedurasını enidän incelesin”, ““Gülüntü deputatlar” tragikomediya spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!”, “Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi”, “Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım”, “Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!”,…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 28-ci yıldönümü kutluca olsun!”, “Todur ZANET “Gagauz Yeri” Ordenı kableti”, “İvan İKİZLİ genä pyedestalda”, ““Çancaaz” ansamblisi diplomatların cannarında can sıcaklıı yarattı”, “Dışişleri ministruları İstanbulda buluştular”, “Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı”, “Buluşmak zamanında ikili işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca, Moldova tarafı şükür etti o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı hem o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda yapılêr”, “TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi”, “Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre…