Rim Papası Franțisk damna-damna manaflık mındarlıını sokêr. Acaba kendisi dä mı onnardan?

Diil çoktan AP habercilik agenstvosuna verdii intervyuda Rim Papası Franțisk söledi, ani “Allaa hepsi uşaklarını sever ölä, nicä onnar var” da teklif etti katolik episkopları selemlesinnär biri-birlerini yalayan karıları, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarı, çift seksli erifleri, bildirer kommersant.ru.

Rim Papası Franțisk damna-damna manaflık mındarlıını sokêr. Acaba kendisi dä mı onnardan?

Franțisk sayêr, ani “Manaf olmaa – bu prestupleniya diil. Bu – günah. Hadiyin ilktän günahı prestupleniyadan ayıralım. Biri-birimizä acızgannık göstermemää – bu da günah”.

Rim Papası Franțisk, 2013 yılında Vatikanda devrimä benzeyän olaylan Papa olduundan sora, başladı damna-damna manaflıı katoliklerin arasına sokmaa hem  biri-birlerini yalayan karıların, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarın, çift seksli eriflerin yaptıklarını alttan yayınnamaa. Ozaman, 2013-cü  yılda, o dediydi: “Nesoy sa insan manaf sa, da kendisindän Allahı aararsa hem ii neytli sä, kimim bän ona daavacı olmaa?”

2018-ci yılda o dedi, ani analar-bobalar diil lääzım takazalasınnar uşaklarını, herliim onnar manaflık yaptıklarını açıklarsalar.

2020-ci yılda bu adam açıkladı, ani o yanı olêr ona, ani erkek erkeklän hem karı da karıylan aylä kurulsunnar: “Gomoseksualların aylä kurmaa hakları var. Onnar Allahın uşakları. Bizä țivil ayleleri için zakonnar lääzım, deyni bu üzerä onnarın haklarını korumaa”.

Pek şüpeli hem fasıl açıklamaklar. Ama esab alarsak, ani Vatikan kendisi tanıdı, ki üzlärcä yıl onnarın popazları çoccakları nestedärmişlär – yok neyä şaşmaa. Allah korusun kendisi dä onnardan olmasın.

(bak: https://anasozu.com/hristiannik-moralin-temeli-catladi/).
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Bu mındarlıın propagandası hem onnarın paradları Gagauziyada zapa altına koyuldu

Moldova kuvetleri sevinmeliklän açıkladılar, ani Kirez ayın (iyün) 13-19 günnerindä Kişinevda geçecek biri-birlerini yalayan karıların, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarın, çift seksli – hem yalayan hem kakan kişilerin, Allahtan verilän kendilerinin kulluunu diiştirän eriflerin festivali. Bu haber peydalandıı gibi, Gagauziya Halk Topluşu deputatları  hemen toplandılar da bu maskaralaa karşı Karar aldılar: bu mındarlıın propagandası hem onnarın paradları Gagauziyada zapa altına koyulêr. Valkaneşin 10-cu seçim bölümündän deputat Pötr FAZLI urguladı, ani bu festifal “şeytannık hem diavıllok sırası, onuştan onu zapa altına lääzım koymaa. Bu propaganda bizim Hristiannık temellerinä ters gider. Allahtan verilmiş, ani aylä – bu adam, karı hem uşaklar. Biz lääzım…

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …

19 çift , 50 hem 55 yıllık evli aylelär, gramotaları hem başışları kablettilär

Komratta islää adet var — kutlamaa çiftleri, angıları birerdä yarım asir yaşadılar. 19 aylä çifti, angıları 50 hem 55-yaşını birliktä yaşadılar gramotaları hem baaşışları kablettilär. Anmak günündä ana-bobalarını uşaklar hem unukalar toplandılar.   Altın yıldönümünü Leonid hem Viktoriya Vradiya nışannadılar. Onnar kısmetli ayledä 50 yıl yaşȇȇrlar. 1972 yılda eşlär Leonid hem Viktoriya ayleyi Komratta kurmuşlar, ozamandan da evlenmäk dokumendini koruyȇrlar, çünkü sayȇrlar, ani en önemli yaşamakta – o aylä, uşaklar hem unukalar. VİKTORİYA VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı : — «Bizdä 3 uşak, 5 unuka. Hepsi uşakları da üürettik». LEONİD VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı: — «50 yıl-bana deyni diil büük vakıt.…

Allahım, Panayıyacıım, taa biri isteer…

Baba Marta ayın 22-dän, 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da olacek Gagauziya Başkanı seçimnerindä Başkannaa kandidat olmaa adam kulluundan 7 kişi vardı. Ama şindi dengä bozuldu – araya bir da karı girmää isteer. Baba Marta ayın 22-dä, Gagauziya Başkannıına kandidatlaa danışmak zamanı ternin yollanmasına taman bir afta kaldıynan, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyana (MSK) Gagauziya Başkannıına kandidat olmaa deyni imza toplamak inițiativa grupalarına registrațiya yapmaa danıştı “Şor” partiyasının adından büünkü günädän birerdä işidilmeyän insan – Evgeniya GUȚUL (yurist). Belli, ani bu danışmak sadece bir piar işi, ama neçin olmasın – bekim bu iş Evgeniya GUȚULun gelecää atlama köprüsünün temelinä ilk taş…

Sefaa gelän 2023-cü Eni Yılınız kutluca olsun!

Geeridä taa bir yılımız kaldı, zor hem pek aar yılımız. Eni 2023-cü yıl da kapuda. Allaa versin bu yılda insannarımız raatlasın, saalık, kısmet hem bereket olsun, komşularda cenk bitsin! Önümüzdä açık yollar, üstümüzdä maavi gök olsun hem o göktä raat gün şılasın! Göklerdän dä Göktä Bobamız herkezinä uzun ömür baaşlasın! Biri-birimizi koruyalım, sayalım hem biri-birimizä saygı gösterelim. Hepsimizä Saalık Allaa versin! Saygılarımızlan, “Ana Sözü” redakțiyası Источник anasozu.com