Moldova dışişleri ministerstvsunun protokol toplantı salonu

Moldova dışişleri ministerstvsunun protokol toplantı salonu

TİKA tarafından Moldova Respublikasının dışişleri ministerstvonun protokol toplantı salonuna  tertiplenmäk hem teknik yardımı yapıldı.
Источник anasozu.com
409

İlgili statyalar

Türkiye dışişleri bakanı Moldova diplomatlarına danıştı

Harman ayın (avgust) 18-19 günneri arası Moldova dışişleri ministerliindä oldu Moldovanın başka devletlerdä Büükelçilerinnän buluşma, neredä Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU da. Maasuz musaafir olarak bu toplantıda Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Başka sözlerin arasında Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti taa ileri dooru da karşılıklı işbirlii hem dostluu kaavileştirmää. Moldova dışişleri ministrusu Niku POPESKU (Nicu Popescu), kendi tarafından urguladı, ani “Moldova Respublikası hem Türkiye ileri dooru da ikili ilişkileri kaavileştirecek, bu uurda keezi alıp alış-veriş hem ekonomikaylan investițiya aspektlarına… İleri dooru da ekonomika alanında bizim sıkı partnörumuz…

Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Kasımın 18-dä, Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUnun teklifinä görä, Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizt programasına görä Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluşacek Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUylan hem da Moldova Prezidentı Maya SANDU tarafından kabledilecek. Buluşmalar olacek Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Parlament spikerınnan İgor GROSUylan. Hep ölä, bu ofițial vizitlän ilgili olarak, iki devletteki dışişleri ministerliklerin arasında 2022-2023 yıllara konsultațiya planı imzalanacek. Belliki, alış-veriş, ekonomika hem investițiya bakışından delegațiyaların arasında moldo-türk strategiyalı işbirlii yolları incelenecek. Источник anasozu.com

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN İstanbulda Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan görüştü, bildirer https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gagauz-ozerk-yeri-baskani-evghenia-gutul-ile-gorusmesi-15-9-2023.tr.mfa. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani görüşmedä Moldova Respublikasında politika durumu hem merkezlän gagauz kuvetlerin arasındakı ilişkilär lafedildi. Bundan kaarä Evgeniya GUȚUL danışmış Türkiye Respublikası yardımcı olsun “Moldova kuvetleri Gagauziya avtonomiyasına karşı destabilizațiya hem manipuläțiya denemelerindän vageçsinnär”. Bu, hem başka tekliflärlän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDANa bu yazıda: Источник anasozu.com

Üüredicilik kompleksından COVİD-19 vakținalarınadan

Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Ankarada bulunarak, ayırı-ayırı buluştu Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUylan hem Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serkan KAYALARlan. Buluşmalarda incelendi Türkiye tarafından Gagauziyada yapılan proektlar hem plannar. Onnarın arasında Gagauziyaya COVİD-19-za karşı koymakta yardımnar da var. Detalli olarak Gagauziya Başkanı istedi Türkiyedän COVİD-19-dan vakținaları yardımı, bildirer gagauzinfo.md. Bundan kaarä detalli incelendi Gagauziyada  “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması, Komratta stadionun başarılması, Vaşkaneş tarafında su hem kanalizațiya geçirilmesi proektı h.t.b. Gagauziya Başkanı şükür etti Türkiye tarafına o yardımnar için hem teklif etti Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU gelsin Gagauziyaya sport…