Türkiye dışişleri bakanı Moldova diplomatlarına danıştı

Türkiye dışişleri bakanı Moldova diplomatlarına danıştı

Harman ayın (avgust) 18-19 günneri arası Moldova dışişleri ministerliindä oldu Moldovanın başka devletlerdä Büükelçilerinnän buluşma, neredä Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU da.

Maasuz musaafir olarak bu toplantıda Moldova diplomatlarına bir onlain danışma yaptı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Başka sözlerin arasında Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti taa ileri dooru da karşılıklı işbirlii hem dostluu kaavileştirmää.

Moldova dışişleri ministrusu Niku POPESKU (Nicu Popescu), kendi tarafından urguladı, ani “Moldova Respublikası hem Türkiye ileri dooru da ikili ilişkileri kaavileştirecek, bu uurda keezi alıp alış-veriş hem ekonomikaylan investițiya aspektlarına… İleri dooru da ekonomika alanında bizim sıkı partnörumuz kalıp, Türkiye, Moldovaya mal yollamakta 4-cü erdä bulunêr”.

Moldovanın başka devletlerdä Büükelçilerinnän buluştu Moldova Respublikasının Prezidentı Maya SANDU da.
Источник anasozu.com
234

İlgili statyalar

Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Kasımın 18-dä, Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUnun teklifinä görä, Moldovaya ofițial vizitlan geler Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizt programasına görä Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluşacek Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Nicu POPESCUylan hem da Moldova Prezidentı Maya SANDU tarafından kabledilecek. Buluşmalar olacek Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Parlament spikerınnan İgor GROSUylan. Hep ölä, bu ofițial vizitlän ilgili olarak, iki devletteki dışişleri ministerliklerin arasında 2022-2023 yıllara konsultațiya planı imzalanacek. Belliki, alış-veriş, ekonomika hem investițiya bakışından delegațiyaların arasında moldo-türk strategiyalı işbirlii yolları incelenecek. Источник anasozu.com

Mevlüt ÇAVUŞOĞLUylan hem Niku POPESKU İstanbulda buluştular

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, kendisinin internet sayfasında Kırım ayaın (dekabrinin) 7-dä bildirdi, ani Türkiyenin stratecik ortaa olan Moldovanın dışişleri ministrusunu Niku POPESKUyu (Nicu Popescu) İstanbulda aarladılar. Nicä açıkladı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bu zamanda Niku POPESKUyulan ikili görüşmelär konuşuldu. Canabisi urguladı, ani, başta Ukrayna olmak üzerä, masa başında halklararası hem bölgelärlän ilgili konular görüşüldü. Buluşmadan sora Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Niku POPESKU ortak pres-konferențiya yaptılar: https://www.facebook.com/mevlutcavusoglu/videos/642897704248272 Источник anasozu.com

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan, Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan. Görüşmelär sırasında Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın öndercileri incelendilär politika, ekonomika, alış-veriş, kultura, cümne hem taa başka uurlarda soruşları, ani iki memleket arasında önemli kertiktä bulunêrlar. Herbir buluşmada, Moldova tarafı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Respublikasına hem bütün türk halkına o büük yardımanar için, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) aracılıınnan yapılêrlar Moldovada üüredicilik, saalık hem çevrä alannarında yapılêrlar. Moldova tarafı…

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä hem investițiya alanına urgu yaparak, Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Niku POPESCUylan, Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan. Görüşmelär sırasında Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın öndercileri incelendilär politika, ekonomika, alış-veriş, kultura, cümne hem taa başka uurlarda soruşları, ani iki memleket arasında önemli kertiktä bulunêrlar. Herbir buluşmada, Moldova tarafı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Respublikasına hem bütün türk halkına o büük yardımanar için, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) aracılıınnan yapılêrlar Moldovada üüredicilik, saalık hem çevrä alannarında yapılêrlar. Moldova tarafı…

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN İstanbulda Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan görüştü, bildirer https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gagauz-ozerk-yeri-baskani-evghenia-gutul-ile-gorusmesi-15-9-2023.tr.mfa. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani görüşmedä Moldova Respublikasında politika durumu hem merkezlän gagauz kuvetlerin arasındakı ilişkilär lafedildi. Bundan kaarä Evgeniya GUȚUL danışmış Türkiye Respublikası yardımcı olsun “Moldova kuvetleri Gagauziya avtonomiyasına karşı destabilizațiya hem manipuläțiya denemelerindän vageçsinnär”. Bu, hem başka tekliflärlän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDANa bu yazıda: Источник anasozu.com