Gagauziya prokuroru seçilmesi brakıldı bir vakıda

Gagauziya Halk Topluşun konkursu prokuroru ayırmak için II uuru geçmedi. Baş sebep oldu o, ani Moldova prokurorların üüsek sovetı  vermedi kuralları, angılarına görä seçiler avtonomiyanın prokuroru. GHT ölä dä kabletmedi koşulları hem kuralları, angılarına görä bakılaceklar kandidatlar hem ayırılacek prokuror.      

GHT prokuror görevinä konkursu geçirmäk komissiyasının kararına görä yarışmanın 2-ci etapı geçirilmedi, çünkü Moldovanın prokurorların üüsek soveti yollamadı GHT komissiyasına kuralları hem kriteriyaları seçmäk için. Verilmedi kanonnarın sırası hem notalamak sisteması seçmäk proţesindä. GHT verilmedi kolaylık başarmaa ayırmak proţesini.

“Hepsi bu işlär belli edilerlär prokurorların üüsek sovetinnän. Biz diil belli sebeplerin beterinä ölä da koşulları ayırmak için kabletmedik. Nesoysa annaşılmadık bizä deyni çıkış oldu. Annamadık Moldovanın üüsek uurunda işleyän kurumnarı ne kararı kablettilär. Ama kanon var, onu lääzım kullanmaa hem esaba almaa, ozaman bizim avtonomiyamız sade sayılacek. Onnar prokuratura kanonunu da aykırladılar”, — nışanadı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu.

Prokuru seçmäk komisiyası birkaç sıra danıştı Millet üüsek sovetin prokurorlarına, genel prokuraturasına, ama izinneri ölä da kabletmedi, ki seçilsin kanonnara görä Gagauziya prokuroru. Konkurs belli edildi hederlez ayın 3-dä. Dokumentlerini verdi sade 1 kandidat Viktor Kılçik. Onun dokumentleri bakıldı, nedän sora belli edildi, ani o prokuror görevinä yakışȇr.

Prewiew: nokta.md
Источник grt.md
283

İlgili statyalar

Deputatlar Gagauziyanın prokuroru seçimnerin çıkışlarını baktılar. Onnarlan diil hepsi kayıl oldu

Gagauziya Halk Topluşunun (GHT) bitki oturuşunda, kıran ayın 6-da, avtonomiyanın prokuraturasına prokuror  görevinä  yarışmanın çıkışları belli  edildi. Taradı  konkursu  tek olan kandıdat Viktor Kılçık.  2022-ci  yılda aprel ayında GHT  deputatları  Gagauziyanın prokuraturasına prokuror  görevinä  yarışmanın geçirilmesi için kanonu kablettilär. Kanon kurucuları komisiyayı ayırdılar. Sonuçta iki etaptan sora yarışmayı taradı tek olan kandidat Viktor Kılçık. Viktor Kılçık 16 yıl çalıştı prokuroturada. Bu vakıdın süresindä o türlü görevlerdä çalıştı. 2004 — 2014 yıllarda Valkaneş dolayın prokuroruydu. GHT oturuşunda bu  soruşu  bakarkana  dartışmalar oldu. Deputat Vladimir Kıssa kayıl olmadı  komisiyanın kararınnan Viktor Kılçii Gagauziyanın prokuror  görevinä koymaa. «Bän sayȇrım,ani biz büün diil дääzım…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Prokuroru seçmäk konkursu için kanon diişilmeklerini Bakannık Komiteti kabletmedi

Bakannık komiteti  kendi  oturuşunda baktı  soruşu, baalı  Gagauziya prokurorun  gorevinä  konkursun geçirilmesi  için. Onnarı  hazırladı Gagauziya Halk topluşu. Peydalanmış  soruşların beterinä  Bakannık komitetin azaları  kararladılar  taa derindän soruşu  bakmaa, ki  diişilmekleri  bu  kanona yapmaa. Tekliflän  yapmaa  dişilmekleri  kanona «Hazırlamaa hem geçirmää  konkursu  Gagauziyanın  prokurorun görevinä» söz tuttu  GHT başın yardımcısı Georgiy  Leyçu. Onun iniţiativasını  Bakannık komitetin azaları  baktılar. Üstiţiya bakanı Vitaliy  Derevenko kanona diişilkmekleri proektin  çıkışlarını okudu. Derevenko  nışannadı kanonun kimi  punktlarını, angılarını diiştirdilär hem  Bakannık komiteti onnarlan diil kayıl,onuştan ani  sayȇrlar  şindiki kanonu taa uygun. «Bakannık komiteti  diil kayıl bu  dişilmeklärlän», — söledi Vitaliy  Derevenko. Başkan İrina  Vlah   Derevenkoya …

Aleksandr STOYANOGLU tutuklandıynan: “Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik”

(Moldovanın Gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU 72 saada tutuklandı) Dün avşamneyin, saat 18:00 için açıklanmış pres-konferențiyanın önündä, Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından 72 saada tutuklandı Gagauz olan Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU. Bu iş yapıldı bölä sțenariyaya görä: – Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKO zorlan toplandırdı Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetini; – Bu sovetä gelän Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUyu Serdjiu LİTVİNENKO kuudu oradan; – Sovetin gündelik işinä zorlan koyuldu soruş: “ Moldova Parlamentı PAS parstiyasından deputatın Lilian KARPın Moldovanın Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya karşı danışması için”; – Danışma koyulunca hem kabledilincä, Antikorupțiya prokuroru Viktor FURTUNA Moldovanın Baş prokuroru…

Üürenicilär için kompensaţiyanın sayısı belli edildi

GHT deputatları kablettilär kanon proektini , angısına görä Gagauziyanın üüretim kurumnarın üürenicileri kabledeceklär kompensaţiyaları. Dokumentä görä  binär ley verilecek herbir uşak için 1-ci klastan -12-ci klassadan. Taa 500-är ley verilecek   fukaara aylelerdän herbit uşaa. İlktän avtonomiyanın bücetından plana koyuluydu vermää 500 ley herbir üüreniciya.  Bundan sora deputatlar Aleksandr tarnavskiy, Mihail Jelezoglo hem Dmitriy Manastirli  yazdılar kanon proektini, angısında sölenilärdi, ani herbir fukaarä aylä lääzım kabletsin 2 bin leydän diil taa az, ki uşakları şkolaya hazırlamaa. Üçüncü iniţiativaya görä , angısını açıkladılar deputatlar Elena Yurçenko, Leonid Kiosä, Mihail Popov hem Aleksandr Dinjos , teklif edildi vermää hepsi uşaklara 1-ci klastan 12…