Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitet toplantısını geçirdi

Olayların belli edilmesini, sırasını, musaafirleri teklif edilmesi hem başka yortuyu hazırlamaklan baalı soruşlar bakıldı Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitet geçmiş toplantıda. Açıklamalar İrina Karamanın materialında.

Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitetin oturuşunda   GHT deputatları, türlü kurumnarın temsicileri, angıların arasında GRT CK öndercisi da, pay aldılar.Onnar plana koydular yortuya hazırlanmakları. Nelär bekleer harman ayın 19-da avtonomiyanın yaşayannarını hem musaafirlerini, haberledi  GHT deputatı Dmitriy Manastırlı.

DMİTRİY MANASTIRLI, GHT deputatı: «Bu yortulu gün bizä deyni faydalı.Bu yortu bizdä geçecek pek meraklı.Orada toplanaceklar hepsi aksakallar, angıları, sayȇrım ani bizä nicä kahraman, legenda. Bu yortu bizi getirecek bu günnerä, istoriyaya, nezaman bizim avtonomiyä duudu,kalktı ayä. Sayȇrım, ani yortu olacek pek önemli».

Musaafirlerä hazırlȇȇrlar göstermää  Stepan Topalın adına muzeyindä ekspoziţiyayı, angısında toplu onun rubaları hem türlü işleri.

DMİTRİY MANASTIRLI, GHT deputatı: «Kulminaţiyä olacek, ani S.Topalın adına muzeyda açılacek içer,neredä toplu onun kendili rubaları.Hem dä çok sportiv yaraşmakları olacek».

Yortulu programa bitecek salütlan. Onu plana koyulu taa da genişletmää, harman ayın on ikisindä geçecek orgkomitetin sıradakı oturuşu. Musaafirlerä şansora hazırlȇȇrlar teklifleri yortuya yollandırmaa.

prevyu: halktoplushu.md
Источник grt.md
192

İlgili statyalar

HALKIN OOLLARI TARİHİN SAYFALARINDA

Çiçek ayın 27-dä  gagauz halkı nışannayacek birdän üç  büük yorutuyu- ana dili, aydınadıcının  Mihail Çakirin duuma gününü hem anaceklar  gagauz yazıcıyı D. Tanasogluyu,  çünkü bu yıl onun adına koyuldu.  Bu  günä karşı  Komrat kasabasının muzeyindä hazırlandı  bir sıra sergi,  angıları annadȇrlar bu iki anılmış adamnarın yaşaması hem  yaptıkaları için, Ana dili yortusu için.  Musaafirlerin olacek kolaylıkları  tanışmaa taa bir gagauz halkın anılmış  oolunun resinmerinnän D. Savastinnän.  Taa derindän süjetımızda. Ana dilim, tatlı bal, salkım çiçää kokusu, şırasını üklü dal vermiş gömeç dolusu. Bölä lafları  ana dilimizä  adadı  bizim şannı yazıcımız  Dionis Tanasoglu  , angısı braktı  büük iz  bizim literaturamızda, dilimizdä,…

Gagauz Respublikasının kurulmasının 33-cü yılı

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da bakılêr 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä kurulan Gagauz Respublikasının 33-cü yıldänümü. Bütün dünnää biler, ani 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, halklararası zakonnara görä, gagauzlar kurdular baamsız Gagauz Respublikasını ozaman, açan Moldova Respublikası kendi baamsızlıını kazanmadıydı. Moldova bunu yaptı bir yıdfan sora, açan SSRB daaldı.. Gagauz Respublikasını kurulmaa karar aldı Gagauz Halkın Üstolan Kongresinä ayırılan 450 deputatı, angıları 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da bir korkusuz Gagauz Respublikasının kurulmasını dünneyä bildirildilär. O Kongresinä ayırılan deputatlar ilktän 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä 411 oylan Gagauz Milli Gimnasını (laflar –…

Çiçek ayın 20-dä Avtonomiyada geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä»

Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı açıklêêr, ani Çiçek ayında Gagauziya nışannayacek önemni milli yortusunu – Ana Dilimiz – gagauz dili gününü hem anılmış aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100-cü yıldönümünü. Gagauz millet yortusuna «Ana Dilimiz» karşı bütün Avtonomiya bölgesindä geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä». Tek diktantı hazırlêêrlar barabar Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezi. Diktant gagauz dilindä geçecek çiçek ayın 20-sindä saat 12-dä online formatında hem offline — Komrat kasabasının S. Kuroglunun adına gimnaziyasında. Online formatında diktant sölenecek  Gagauziya baş bakannıın hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin ofiţial sayfalarında Facebook-ta.…

Gagauziyada Gagauz Respublikasının kurulmasının 33-cü yılı baktılar

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyada kutladılar Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä  tarafından 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kurulan Gagauz Respublikasının 33-cü yıldönümü. Kutlamaklar sırasında, Gagauziya Halk Topluşun hem Gagauziya İspolkomun ofițial ortak oturuşundan, hem o oturitan soradakı konțettän kaarä, saygıylan koyuldu çiçeklär Gagauz Respublikası anmak plaketına. Kutlamak sırasında pay aldılar Gagauz Respublikasını kurucuları, Gagauziya Halk Topluşun deputatları hem Gagauziya İspolkomun azaları. Patretlär: halktoplushu.md Источник anasozu.com

Gagauz respublikanın kuvet strukturaları azaların buluşması

Gagauz respublikanın kuvet strukturaları azalarını Komrat kasabasında ödülledilär. Taa derindän A.Terzi. 1990-cı yılın harman ayın 19-da kurulan Gagauz Respublikasında  kuvet strukturaları  kurulduydular. Onnar karşı koydular volontör grupalarına.Gagauz Respublikasının aktivistlerin arasında karılar da vardılar. İvanna Tarleva bugalter işläärdi hem genç çocuklara yardım edärdi. İVANNA TARLEVA  Gagauz Respublikasının kuvet strukturaları veteranı (1990-1995y.y.) : — “Zordu, ama biz herzaman savaşardık yardım etmää çocuklara”. Bakmayarak ona, ani gagauz Respublikası sade 4 yıl vardı, onun kurulmasında gösterilän birlik örnek oldu bütün dünnedä.Gagauz Respublikan kuvet strukturaları arasında bulunardılar  “Bucak” batalyonu, Gagauz Respublikan iç işleri bakannıı, Gagauz Respublikan informaţiya hem politika prognozu kurumu hem Gagauz Respublikan koruntu…