Büün ATATÜRKün raametli olduu Gün: O benim da Ulu ATAM!

1938-ci yılın Kasımın 10-da saat 09-05-tä durgundu Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bütün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün girgin hem raatsız ürää.

Büük Atatürküm, raatlıkta dinnen, topracıın ilin olsun!

O benim da Ulu ATAM

(Óda)

                Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan bizi da düşündün, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti, ruhta, canda kuvet kaavileşti. O yardımınnan biz soluk aldık, millet olduk, millet kaldık, Sän, Canabin, bunu ölä gördün, benim Ulu Atam, Atatürküm…

Uşakları bakıp, seçip, sän ayırdın, memleketä liţeylerä aldın, milletimä şafklı yolu açtın, bilgiylän bilgiçlii cömert verdin, insan ettin. Etiştirämedin, üüsüz brakıp, gittin, sündün, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

Otuzsekizdi yıl, o Kasımın 10-nu urdu, saat (beş minut ona) durdu, Ulu Önder gözlerini yumdu, raatsız ürek raatlıı buldu, dünnä sustu, soluk dondu, hem uultu. Yakar yaşlar yakêr, acı bir gün, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…

O gün, Atam, heptän, sän sonsuzlaa vardın, Bizi yasta hem kahırda braktın, Göktä sünmäz o yıldızın. Adın – hergün “eni güneş gibi hep duacek”, Senin o işlerin örüyecek, hem “Ne mutlu türküm deyenä” hep ötecek, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm, yaşayacek…

Büün Türkiyenin Al Bayraanın yanında benim da bayraam sallanarsa, Ana dilim şıralı hem sesli hep akarsa, Gagauzda Gagauzluk taa yaşarsa, Bunda senin en büük kıymetin, Türklerin atası, halkımın atası, büüyüm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Todur ZANET Kasım ayın 10-nu, 2014 y.
Источник anasozu.com
162

İlgili statyalar

ATATÜRKün sonsuzlaa kauştuu Günün 85-ci yılını analım

1938-ci yılın Kasımın 10-da, 57 yaşında, raametli oldu Türkiye Respublikasının kurucusu hem bütün Türk dünnääsının Atası hem da XX-ci üzyılın en anılmış dünää lideriMustafa Kemal ATATÜRK. O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan…

Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olmasının Gününün 83-cı yılı

1938-ci yılın Kasımın 10-da 09-05-tä durgundu bütün Türk dünnäsının öndercisinin hem XX-ci üzyılın en anılmış liderın Mustafa Kemal ATATÜRKün ürää. Analım ulu Atamızı. Mustafa Kemal ATATÜRKün topracıı ilin olsun! O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan…

Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Kırgız poetı Aida ÊGEMBERDİEVA duudu 1975-ci yılda. Kırgızıstan yazıcılar Birlii azası (1997). On kiyadın avtoru, onnarın arasında altı poeziya toplumu. Kırgızıstan Respublikasının Parvitelstvosunun gençlär için ödül saabisi (2003). Büünkü gündä Bişkek kasabasının İ. Arabaev adında KDUtın Kırgız literaturası hem ona üüretmäk tehnologiyası kafedranın başı. Mutluluk ta gitti, kalmadı… Sevgiylän buluşacan Da uşaklıından kopacan. Bulursan – kaybedersin, Neyi, neyi taa bekleersin? İlerdä ne sa bekleer, Orada sana da var er, Dan aarmasına bak, gör, Ondan canına kısmet ör. İnanannar yalan söleer, Doorusu sonunda duyulêr: Gelecek ömürdän gelän ok Aydınnık, sıcak ta pek çok. Ko o ok annına ursun, Orayı nur, kısmetlär…

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyindä ATATÜRKä saygı

Kasımın 10-da Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä oldu bir saygı sıra, angısı adanıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olduu günün 83-cü yılına. Sıra başladı Mustafa Kemal ATATÜRKä saygı duruşunnan. Sora ATATÜRK için sözlerini söledilär Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Engin ALLA, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Bu arada lițeyin üürencileri ATATÜRKä adanmış peetleri okudular hem türküleri çaldılar. Poet hem Gagauz Milli Gimnasının avtoru akademik Todur ZANET ta okudu Mustafa Kemal ATATÜRKä ódasını “O benim da Ulu ATAM”. Nedän sora, ATATÜRKä saygı sırasına katılan musaafirlär, “Yunus Emre” institutun hem Süleyman DEMİREL liţeyin üüredicileri, üürencilär ATATÜRKün byustuna çiçek koydular. Sıra bittiktän…

Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Nataliya GAYDARLI duudu Kıpçak küüyündä 2000-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Başardı Kıpçaan S. I. Baranovskiy adına teoretik lițeyini. Şindi üürener Kişinövun “Nicolae Testemiţanu” Medițina Universitetindä (USMF). Okuycularımız tanıyêrlar bu genç poetı 2019-cu yılın Çiçek ayından beeri, açan gazetamızda seftä tiparlandı onun peetleri (bak: http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu/ hem http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu-2/). Şindi Nataliya geldi canabizlerinizä eni şiirlärlän hem eni fikirlärlän. Peet yazêêr dört dildä: gagauzça, romınca, angliyca, rusça. Nataliya GAYDARLI: “Bän pek hodullanêrım, ani benim ana tarafım – Gagauziya, ani ana-bobam üürettilär beni gagauz dilinä. Herbir eni insan, angısını bän karşılêêrım yaşamamda, tez üürener, ani bän Gagauziyadan, çünkü o benim kanımda, benim lafimda hem…