Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Kırgız poetı Aida ÊGEMBERDİEVA duudu 1975-ci yılda. Kırgızıstan yazıcılar Birlii azası (1997). On kiyadın avtoru, onnarın arasında altı poeziya toplumu. Kırgızıstan Respublikasının Parvitelstvosunun gençlär için ödül saabisi (2003). Büünkü gündä Bişkek kasabasının İ. Arabaev adında KDUtın Kırgız literaturası hem ona üüretmäk tehnologiyası kafedranın başı.

Mutluluk ta gitti, kalmadı… Sevgiylän buluşacan Da uşaklıından kopacan. Bulursan – kaybedersin, Neyi, neyi taa bekleersin?

İlerdä ne sa bekleer, Orada sana da var er, Dan aarmasına bak, gör, Ondan canına kısmet ör.

İnanannar yalan söleer, Doorusu sonunda duyulêr: Gelecek ömürdän gelän ok Aydınnık, sıcak ta pek çok.

Ko o ok annına ursun, Orayı nur, kısmetlär konsun. Yaşamak paaları nedir? Mutluluk gidip, eridimidir?

Herbir iş kolay örüyer – Çeliin da paası belinmeer. Sıradakı günnär alêr ömürü – Te taa bir günü gömüldü.

Bu akıntı yolunda, Neetin kimin fikirindä. Aar akılı kimdän bekleersin? Eşiktän çevirmää becerersin.

Tenini suuk yapan nedir? Bizi suuklan kalın yapan nedir? Kısmet neymiş, annamadım, Mutluluk ta gitti, kalamadı…

Sän Hepsi, ne deersin – aslı, pak. Hepsi, neyi yapêrsın – ak-pak. Benim beendiim – hepsi sendä var, Dayma aaradıım da – sendä var.

Kolay diil annamaa yarım laftan, Ya da bir kaş oynatmadan. Taa da zor uymaa lafına, Aklımnan da – akılına.

Senin beklediin – aydınnık bir şafk, Bän varım mı onun içindä, ya bak – Bu bir soruş… Ayın raatlıı gibi – Senin o susmanın ilinnii.

Geçteki yıllarına baalar Var benim içimdä, bu hiç diil zarar. Sansın bireri toplu Zamannar Sana baalı… senin aracılıınnan baalı onar.

Hepsi, ne deersin – aslı, pak Hepsi, neyi yapêrsın – ak-pak. Ama canın  hiç diil bir Tanrı, O da yanıldıynan yanılêr… yanıldı.

Gagauz dilinä çevirdi Todur ZANET
Источник anasozu.com
481

İlgili statyalar

ATATÜRKün sonsuzlaa kauştuu Günün 85-ci yılını analım

1938-ci yılın Kasımın 10-da, 57 yaşında, raametli oldu Türkiye Respublikasının kurucusu hem bütün Türk dünnääsının Atası hem da XX-ci üzyılın en anılmış dünää lideriMustafa Kemal ATATÜRK. O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan…

Büün ATATÜRKün raametli olduu Gün: O benim da Ulu ATAM!

1938-ci yılın Kasımın 10-da saat 09-05-tä durgundu Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bütün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün girgin hem raatsız ürää. Büük Atatürküm, raatlıkta dinnen, topracıın ilin olsun! O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem…

Kırgız literaturasının diri klasii Aydarbek SARMANBETOV 70 yaşında oldu!

Kirez ayın 8-dä kendi 70 yaşını kutlêêr kırgız literaturasının diri klasii, dünnää uurunda büük yazıcı hem aydınnadıcı, Kırgızistan poeziya Akademiyasının öndercilerindän birisi olan Aydarbek SARMANBETOV. Aydarbek SARMANBETOVun literatura dünnäsına büük izmetleri var. Kendi kiytlarından kaarä, o çevirdi kırgız dilinä dünneyin anılmış yazıcıların yaratmalarını. Canabisinin büük proza ustalıını olarak tanıyan literatura cümnesi de çecirdi onun annatmalarını hem romannarırı başka dillerä dä, ölä, nicä angliyca, nemțeycä, rusça, ukraincä, kitayca, çeşitli türk dillerinä, angalarının arasında var gagauz dili dä. Bütün ürektän kutlêêrım paalı dostumu hem büük literatura ustasını Aydarbek SARMANBETOVu bu gözäl yıldönümünnän. Saalık hem uzun ömür Canabinä! Saalık Allaa versin, Aydarbek bey!…

Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olmasının Gününün 83-cı yılı

1938-ci yılın Kasımın 10-da 09-05-tä durgundu bütün Türk dünnäsının öndercisinin hem XX-ci üzyılın en anılmış liderın Mustafa Kemal ATATÜRKün ürää. Analım ulu Atamızı. Mustafa Kemal ATATÜRKün topracıı ilin olsun! O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan…

Kırgızstan halk poetı Omor SULTANOV sonsuzlaa vardı

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä sonsuzlaa vardı Kırgızstan halk poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor Sultanoviç SULTANOV. Canabizinin raametli olması için kara haberi bana getirdi gagauzların büük dostu, anılmış kırgız yazıcısı hem kırgız literaturasının diri klasii Aydarbek SARMANBETOV. Kırgızstan halk poetı, kırgız hem türk literaturasının klasii hem mêtrı Omor Sultanoviç SULTANOV duudu 1935-ci yılın Kasımın 6-da. Kirgiz literaturasına Canabisi girdi XX-ci üzyılın 50-60 yılların kertiindä. 1961-ci yılda çıktı onun ilk peet kiyadı “Bayırlar günneri”. Bu kiyadın ardına çıktı taa birkaç peet toplumu, “Maavi gök, ak yol” povesti, sora da peydalandı “Büük derä”, “Okeana yol”, “Yorgunnun üzüncü türküsü”,…