Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Nataliya GAYDARLI duudu Kıpçak küüyündä 2000-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Başardı Kıpçaan S. I. Baranovskiy adına teoretik lițeyini. Şindi üürener Kişinövun “Nicolae Testemiţanu” Medițina Universitetindä (USMF). Okuycularımız tanıyêrlar bu genç poetı 2019-cu yılın Çiçek ayından beeri, açan gazetamızda seftä tiparlandı onun peetleri (bak: http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu/ hem http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu-2/). Şindi Nataliya geldi canabizlerinizä eni şiirlärlän hem eni fikirlärlän. Peet yazêêr dört dildä: gagauzça, romınca, angliyca, rusça. Nataliya GAYDARLI: “Bän pek hodullanêrım, ani benim ana tarafım – Gagauziya, ani ana-bobam üürettilär beni gagauz dilinä. Herbir eni insan, angısını bän karşılêêrım yaşamamda, tez üürener, ani bän Gagauziyadan, çünkü o benim kanımda, benim lafimda hem canımda. Bizim halkımız az, ama duygumuz kaavi…”

Evladından sana, Halkım Halkım için kanat büüderim, Onun için türkü çalêrım… Ne çok sän geçirdin, Halkım! Heptän girgin oldun, paalım!

Senin için bän peet yazêrım, Dansı havezlän kıvradêrım, Yolun heptän açık olsun! Hem ayoz seni korusun!

Sana bän kısmeti baaşlêêrım, Kara buluttan koruyêrım, Sän yıldızım benim, Halkım! Damarımda senin kanın! 01.05.2019

Milionnardan Milionnardan ayırılêr birisi, Yabancıdan olêr kendisi. Herbirinä var kendi insanı, Ani yakêr kalbindä şafkını.

O birisi – insanın aynası, Üzä çıkarêr derin bakışı. Herbirinä var kendi insanı. Sade üşenmä, aara canını.

Milionnardan sade ikisi Tamannêêr biri-birisini. Herbirinä var kendi insanı. Salt birisi, yok kalanı. 21.08.2019

*** Candan koparsa, bän veririm, Hiç geeridän bişey almam, Ama zeedä bendän istärsan, Sıkılııma pişman olmam.

O diildir benim kalitäm, Ona er yoktur canımda, Senin dostun gerek olmam, Sana kahır bän getirmäm. 19.03.2019

*** E nesoy bu duygu bölä, Sevinmelik üreemdä, Boncuk denizin dibindä, Hem nicä kuş serbestliktä, – Ölä gülüş ta üzümdä.

Büünkü gün okadar gözäl, Ki yaraşêr senin üzünä, Maavi bulut – gözlerinä, Haşlak güneş – gülüşünä, Hem bu peetim da sesinä. 11.05.2019

*** Yaamur, Sulanêr güneştän haşlak toprak. Havaya Seviner insannarlan eşil Bucak. Soluk pak, Sıcaklıın tozundan artık yok iz. Çay haşlak, Yaamuru Bucakta karşılêêrız biz. 08.06.2019

Rızın yok izi Bilmäm, tatlı mı geler insanı aldatmaa da cöbünü doldurmaa? Bilmäm… tatlı mı geler topraa öpmää da onu aalemä satmaa? Bilmäm… tatlı mı geler uşaanı öpmää da hep o aazdan kirli lafetmää? Bilmäm… tatlı mı geler aylenä sevinmää, aalemdän da kapmaa? Bilmäm… nesoy dattan senin yaşaman hem nesoy kirli senin sevdan ana topraana, aylenä, bobana. Bilmäm… çünkü rızın senin derindä çevirmiş aydınnıı geceyä. Bilmäm.. nasıl karannıktan çıkarmaa isteersin topraa, açan yaptıklarınnan sän battın kendi derendä.

Allahım, kurtar memlekedi çürük insannardan derä suyunnan içindä! 12.06.2019

*** Bir kuvet üreemi kaplêêr, Yaptıklarıma ön verer. Duygularımı işitmäk isteerim, Ama onnarı neçin sa saklêêrım.

Bir kuvet üreemi kaplêêr, Da o fikirlerdän ilinnener. Sade kafam ilerleer, Duygum sa hiç işidilmeer.

Ölä da, var, kuvet kaplêêr, Ani senin buazında buulêêr, Sözün kestiriler, Candan acı geler. 12.06.2019

Ayoz Sän bilersin benim istediimi, Fikirimi okuyêrsın, Sesimi işidersin, Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı.

Sän görersin, elbetki, yannışlıımı, Kabul edersin, Prost edersin, Göster, angısını alayım yolumu.

Seninnän kol-kola giderim, Sän önündäykän, Bän izlerindä. Sana bölä dua ederim, Hem yolumu sana açêrım… 12.06.2019

İhlam İhlam, nicä bir kuş – Sıcaklar geldiynän, Göktä uçuşêr. İhlam sana geldiynän, Ürään ilinnener, Serbestlii fikirin isteer. İhlam, nicä yaamur – Ansızdan yaayêr. İhlam verildiynän, Onu kullanmaa üüren, Hepsini brakıp, İhlamına karşı çık. Aarayarkan onu, Bulmayacan, Nicä da kısmeti. Bir kerä bulduynan, Kullan verilmiş vakıdı. 12.06.2019

Dört duvar arası Dört duvar arasında Düüler bir can. O soluyêr Duvarlarlan barabar.

Onnarın arasında Döner fikirlär. Onnarı işider Salt duvarlar.

Dört duvar arasında Kurulêr bir dünnää, Ama kimsey girmäz Onun içinä.

Çünkü orada bir korkak – Kırmaa duvarları, Da incazanaatlıı Kolvermää dışarı. 12.06.2019

Kuvet lääzım dünneyä Kısmet, para, hererdä küsmäk, Yola varêrız biz uzak, Aylemizi yalnız brakarak, Başka memlekedä gideriz kaçak. Aman, göklär, Kim korundu, Çok şükürlär.

Kim bilsä, ki karannık bozacek dönmeni, Geeri isteyän yolunu. Ki hastalık seni dürtecek, Evindän zorlan ayırdacek. Halkının izinä basacek.

Ah, göklär, cannar açık sizä, Biyaz bulutlar umut verär, Kuvedinizä var inan, Siz mi, onnar, dünneyi kurtaran…? Mardın 17, 2020

Başçada Başçama doyamam bakmaa, Gül kokusu bıkamam duymaa, Biyaz bulut evimin üstündä, Ah, göklär, bu raatlık için – Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu resim - Yaşadıımız bir vakıda kadar. Yaşlar akar, yangın kokar, Bu raatlıımız bitär bizim…

– Mamo, alıştıracam zor hastalıkları, Kiyat üürenecäm, Onnara ilaç aarayacam, İnsan hep anacêk iiliklerimi, Benim saygımı hem duygu sıcaamı. Ah, göklär, Bu fikirlär için – Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu isteyişlär – Şindi geleceeni uzattılar, Vakıt kendini sapıttı, ömür dolaştı, Memlekedim hastalandı… Mardın 17, 2020

İlkyaz evimdä Kuşçaazlar sevindirer gözümü, Güneş yısıdêr içimi, Canım düüler taa hızlı, Duygum sanki ilkyazı bekledi. Ah, göklär, Genç kalp oyunu bunnar.

Medicină Simt că asta-i realitatea, Ușor se pierde sănătatea, Și astfel viața ne arată Că sănătatea este dragă.

Când noi ne întâlnim cu boală, Cât e târziu să ne dăm seama Că viața poate fi cu preț, Și boala – fără tratament.

Eu știu că asta-i adevărul, Că medicina n-are ochi, Dar fericire, sinceri lacrimi – Ea a văzut prin drumul său.

Când n-are inima speranță, Și pacientul renunță la luptă, Medicul iarăși aduce lumină. Cu pacientul totul fac împreună.

Cred că asta-i sacralitate – Salvând o mie de vieți – Medicul în orice specialitate – Luminând pentru toți pacienți.

Să trăiască medicina pe veacuri! Să primească mai multă încredere, “Recunoștință, apreciere Pentru toți lucrători medicali!” Natalia Gaidarlî, 16.09.2020
Источник anasozu.com
436

İlgili statyalar

Büün ATATÜRKün raametli olduu Gün: O benim da Ulu ATAM!

1938-ci yılın Kasımın 10-da saat 09-05-tä durgundu Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bütün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün girgin hem raatsız ürää. Büük Atatürküm, raatlıkta dinnen, topracıın ilin olsun! O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem…

ATATÜRKün sonsuzlaa kauştuu Günün 85-ci yılını analım

1938-ci yılın Kasımın 10-da, 57 yaşında, raametli oldu Türkiye Respublikasının kurucusu hem bütün Türk dünnääsının Atası hem da XX-ci üzyılın en anılmış dünää lideriMustafa Kemal ATATÜRK. O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan…

Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olmasının Gününün 83-cı yılı

1938-ci yılın Kasımın 10-da 09-05-tä durgundu bütün Türk dünnäsının öndercisinin hem XX-ci üzyılın en anılmış liderın Mustafa Kemal ATATÜRKün ürää. Analım ulu Atamızı. Mustafa Kemal ATATÜRKün topracıı ilin olsun! O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan…

Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Kırgız poetı Aida ÊGEMBERDİEVA duudu 1975-ci yılda. Kırgızıstan yazıcılar Birlii azası (1997). On kiyadın avtoru, onnarın arasında altı poeziya toplumu. Kırgızıstan Respublikasının Parvitelstvosunun gençlär için ödül saabisi (2003). Büünkü gündä Bişkek kasabasının İ. Arabaev adında KDUtın Kırgız literaturası hem ona üüretmäk tehnologiyası kafedranın başı. Mutluluk ta gitti, kalmadı… Sevgiylän buluşacan Da uşaklıından kopacan. Bulursan – kaybedersin, Neyi, neyi taa bekleersin? İlerdä ne sa bekleer, Orada sana da var er, Dan aarmasına bak, gör, Ondan canına kısmet ör. İnanannar yalan söleer, Doorusu sonunda duyulêr: Gelecek ömürdän gelän ok Aydınnık, sıcak ta pek çok. Ko o ok annına ursun, Orayı nur, kısmetlär…

“Kaplun buanın evi” hem “Güneşin kardaşı” masalları

Yuliana BAYRAM duudu 1981-ci yılda Gagayziyanın Tomay küüyündä. 1998-2000 yıllar arasında üürendi Kişinevun İon KRÄNGA (İon Creanga)  Devlet pedagogika universitetında “Romın dili hem literaturası / Gagauz dili hem literaturası” bölümündä. Taa sora Türkiyenin Gazi Universitetında üürendi. Rusça-türkçä hem Türkçä-rusça literatura çevirmileri yapêr. Birkaç kiyadı tiparlandı. Tezdä dünneyi görecek onun uşaklar için annatmak toplumu. 2000-ci yılda gagauzçaya çevirdi moldovan halkının en anılmış “Miorița” folklor balladasını. Yazêr uşaklara deyni masal, onnarın ikisini “Güneşin kardaşı” hem “Kaplun buanın evi” sizä deyni büün tiparlêêrız. Kaplun buanın evi Nezamansa, pek çoktan yaşarmış dünnedä bir kaplun bua. O zamannar onun varmış gözäl evceezi, angısını o hergün…