BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…

BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…

Türkiyedä “Avrasya Yazarlar Birliin(AYB) “Bengü” yayınnarın “Gagauz kitaplıı” seriyasında tipardan çıktı poet Todur ZANETin “Ana Sözü” adlı peet kiyadı, kendi Facebook sayfasında bildirer AYB Başkanı Yakup ÖMEROGLU (bak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159869409480238&id=569360237&sfnsn=mo).

Todur ZANETin 230 sayfalık “Ana Sözü” adlı peet kiyadında yayınnandı poetın peetleridän seçmelär hem Canabisinin en önemni țitataları.

Poetın yaratmalarını aşıklamaa deyni, kiyadın baş redaktoru Yakup ÖMEROGLU kiyadın kabına çıkarmış avtorun bu peetini:

Bän kopmadım hiç halkımdan: Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan. Yaslı günnerindä onunnan hep oldum, Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum, Öldüm da, dirildim da – birliktä, BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…” (14.02.2015 yıl)

Not. Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, çevirici, publiţist, televizioncu, Gagauz Milli Gimnasının avtoru (22.07.1990), “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzlık” Cümne Birliin bası Todur ZANET duudu: 1958-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä, Moldova Respublikasının Kongaz küüyündä (Gagauziya, Komrat rayonu).

25 kiyadın avtoru hem 63 kiyadın soavtoru. 29 ödüllerin saabisi, angıların arasında var TÜRKSOY basın ödülü hem “Haldun Taner’ın doğumun 100. yıl anısına” medal, TÜRKSAV “Türk Dünyasına Hizmet ödülü”, AYB Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması ödülü, Türkiye “Dünnää Söz Akademisi” hem “Germania goldener Grand” ödülleri, Gagauziya medalleri hem Moldovanın “Gloria Muncii” ordenı.

Todur ZANET Sovietlär Birlii, Moldova, Türk Dünyası, Avrasya Yazarlar hem Türk Dili Konuşan Memleketlär Yazarlar Birliklerin azasıdır.

Büünkü gündä Gagauziya Kongaz küüyü lițeyi Todur ZANETin adını taşıyêr.
Источник anasozu.com
231

İlgili statyalar

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”. “Farben der Kunts” literatura…

“Kiyatlan aydınaa” Türkiye Bartın kiyat pazarı

2021-ci yılın Kasım ayın 25 – Kırım ayın 1-ri arasında Türkiyenin Bartın belediyesi (primariyası) tarafından düzennenän “Kiyatlan aydınaa” sözleri altında “24-cü Halklararası kiyat pazarı” (“24. Uluslararası Kitap Fuarı”) [birincisi 1997-ci yılda olmuş] geçti, nereyi 10 yayın evi katıldı hem kiyat sevän insannara 10 zeedä yazıcıylan buluşma yapıldı hem imza günneri oldu. Bartın belediyesi (primariyası) buyur edilmesinä görä bu kiyat pazarına gagauz yazıcısı Todur ZANET ta katıldı, angısının iki kiyadı “Avrasya Yazarlar Birliin “Bengü” yayınnarı sergi bölümündä tanıdıldı. Kiyatların birisi – “Aaçlık kurbannarı” dramaturgiya kiyadın Türkiyedä II-ci baskısı, ani 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 29-da tiparlandıydı. İkinci kiyatta, maasuz “24-cü Halklararası…

Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi

Kırım ayın 22-dä, Moldova Parlamentı tarafından 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünä karşı, Komrat Kultura binasında oldu yortulu sıra, neredä Gagauziyanın öndercileri verdilär üzdän zeedä avtonomiyanın ödüllerini Gagauziyanın kurucu veterannarına, vraçlara hem üüredicilerä, çiftçilik zaametçilerinä, bilim hem kultura insannarına, devlet işçilerinä. Verilän ödüllerin arasında vardılar: “Gagauz Yeri” Ordenı, “Mihail ÇAKİR” Ordenı, “Gagauziyanın şannı Vatandaşı”, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli pedagogu”, “Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli çiftçilik zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli içişleri organnarı zaametçisi” nışannarı hem “Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası”. Ödül vermä yortulu sıranın sonunda Gagauziya Başkankası…

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…