Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş.

Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET.

“Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”.

“Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura ödülünü kabledennerin arasında var gagauz halkının dostları, dünnääda bilinän hem tanınan yazıcılar Aydarbek SARMANBETOV (Kırgızistan) hem Yakup ÖMEROĞLU (Türkiye) da.

Hepsinä kutluca olsun!
Источник anasozu.com
480

İlgili statyalar

Todur ZANET – 65 yaşını doldurêr

Büün, Kirez ayın (iyün) 14-dä, “Ana Sözü” gazetamızın baş-redaktoru, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, publiţist, çevirici, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, “Gagauz Yeri” hem  “Gloria Muncii” ordennarın kavalerı Todur ZANET 65 yaşını doldurêr. Saalık, kısmet, uzun ömür Canabinizä. Allaa versin sizä kuvet hem çok akıl Gagauz milletinä hem Gagauzluklan Türk Dünnäsına izmetlerinizdä hem zaametlerinizdä. Göklerdän can sıcaklıı nurlar üstünüzä insin. Literaturada hem incääzanaatеa bütün neetleriniz, yaratmalarınız hem çalışmalarınız aslıya çıksın. Allaa versin çok yıllar ayakta durasınız, kılıç gibi keskin kalasınız, gül gibi nazlı olasınız! Saalık Allaa versin, Todur ZANET, sizä hem hepsimizä! “Ana…

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yortusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä. “Dionis TANASOGLU – üüredici, yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı bir “GagauzLogika” intelektual oyunu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, canımda, halkımda” yortusuna hem angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci klasların üürencileri. Oyunu hazırladı hem geçirdi gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Lițeyin üüredicilerindän hem öndercilerindän kurulan juri urguladı, ani “GagauzLogika” intelektual oyununda pay alan komandalar kendilerini gagauz dilin gramatikasında pek akıllı gösterdilär hem da derin bilgilär açıkladılar…

Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi

Kırım ayın 22-dä, Moldova Parlamentı tarafından 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünä karşı, Komrat Kultura binasında oldu yortulu sıra, neredä Gagauziyanın öndercileri verdilär üzdän zeedä avtonomiyanın ödüllerini Gagauziyanın kurucu veterannarına, vraçlara hem üüredicilerä, çiftçilik zaametçilerinä, bilim hem kultura insannarına, devlet işçilerinä. Verilän ödüllerin arasında vardılar: “Gagauz Yeri” Ordenı, “Mihail ÇAKİR” Ordenı, “Gagauziyanın şannı Vatandaşı”, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli pedagogu”, “Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli çiftçilik zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli içişleri organnarı zaametçisi” nışannarı hem “Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası”. Ödül vermä yortulu sıranın sonunda Gagauziya Başkankası…

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Yazıcılar Birliin halklararası ilişkilär Sekretari Salim BABULLAOGLU açıkladı, ani Azerbaycan Respublikasının Prezidentı saygılı İlham ALİEVın 60 yıllık yubileyinnän baalı Yazıcılar Birliinä türk respublikaların hem türk halkalrın yaşaadıı erlerin literatura hem incäzanaat jurnalları hem gazetaları öndercileri adından kutlama mektubu etişti. “Təmrin” jurnalın saabisi hem yazı direktoru Şaraf YILMAZın inițiativasına görä hazırlanan hem 12 baş redaktorun imzalandıı kutlama mektubunda deniler: “Ekselansları, sevgili İlham Haydar oolu! Buyurun da duma gününüzlän hem 60-cı yıldönümünüzlän ilgili candan kutlamalarımızı hem en ii dileklerimizi kabul edin. Sizä üüsek devlet kuvedindä başarılar dileriz, önceliklän sağlık. Biz, türkdilli memeleketlerin literatura, incäzanaat jurnalların hem gazetaların liderleri olarak, kardaş Azerbaycanın…

Marina SEMENOVAya Moldova kultura Ministerliin ödülü verildi

Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina! Источник anasozu.com