Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş.

Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET.

“Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”.

“Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura ödülünü kabledennerin arasında var gagauz halkının dostları, dünnääda bilinän hem tanınan yazıcılar Aydarbek SARMANBETOV (Kırgızistan) hem Yakup ÖMEROĞLU (Türkiye) da.

Hepsinä kutluca olsun!
Источник anasozu.com
223

İlgili statyalar

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yortusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä. “Dionis TANASOGLU – üüredici, yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı bir “GagauzLogika” intelektual oyunu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, canımda, halkımda” yortusuna hem angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci klasların üürencileri. Oyunu hazırladı hem geçirdi gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Lițeyin üüredicilerindän hem öndercilerindän kurulan juri urguladı, ani “GagauzLogika” intelektual oyununda pay alan komandalar kendilerini gagauz dilin gramatikasında pek akıllı gösterdilär hem da derin bilgilär açıkladılar…

Azerbaycan Prezidentına duuma günü kutlaması

Azerbaycan Yazıcılar Birliin halklararası ilişkilär Sekretari Salim BABULLAOGLU açıkladı, ani Azerbaycan Respublikasının Prezidentı saygılı İlham ALİEVın 60 yıllık yubileyinnän baalı Yazıcılar Birliinä türk respublikaların hem türk halkalrın yaşaadıı erlerin literatura hem incäzanaat jurnalları hem gazetaları öndercileri adından kutlama mektubu etişti. “Təmrin” jurnalın saabisi hem yazı direktoru Şaraf YILMAZın inițiativasına görä hazırlanan hem 12 baş redaktorun imzalandıı kutlama mektubunda deniler: “Ekselansları, sevgili İlham Haydar oolu! Buyurun da duma gününüzlän hem 60-cı yıldönümünüzlän ilgili candan kutlamalarımızı hem en ii dileklerimizi kabul edin. Sizä üüsek devlet kuvedindä başarılar dileriz, önceliklän sağlık. Biz, türkdilli memeleketlerin literatura, incäzanaat jurnalların hem gazetaların liderleri olarak, kardaş Azerbaycanın…

BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…

Türkiyedä “Avrasya Yazarlar Birliin(AYB) “Bengü” yayınnarın “Gagauz kitaplıı” seriyasında tipardan çıktı poet Todur ZANETin “Ana Sözü” adlı peet kiyadı, kendi Facebook sayfasında bildirer AYB Başkanı Yakup ÖMEROGLU (bak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159869409480238&id=569360237&sfnsn=mo). Todur ZANETin 230 sayfalık “Ana Sözü” adlı peet kiyadında yayınnandı poetın peetleridän seçmelär hem Canabisinin en önemni țitataları. Poetın yaratmalarını aşıklamaa deyni, kiyadın baş redaktoru Yakup ÖMEROGLU kiyadın kabına çıkarmış avtorun bu peetini: “Bän kopmadım hiç halkımdan: Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan. Yaslı günnerindä onunnan hep oldum, Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum, Öldüm da, dirildim da – birliktä, BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…” (14.02.2015 yıl) Not. Akademik,…

Geçindi gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başı Avram Kösä

Avram Petroviçin geçinmesi için bildirildi bugün, aprelin 1-dä. Acı haberi paylaştı Komrattakı Kultura Evin kollektivi Facebook-ta. Avram Kösä 70 yaşındaydı, onun yaşaması koptu aar hastalıın beterinä. Kultura Evin kollektivi açıkladı acısını Avram Petroviçin geçinmesi için. “Avram Petroviç Kösä – büük bukvaylan Adamdı, açık pak hem yımışak cannı, oyun incä zanaatı uurunda maȇstro, angısı bütün yaşamasını gagauz kulturasının ilerlemesi için izmet etti. Açıklȇȇrız acızgannıımızı Avram Petroviçin senselelerinä hem yakınnarına. O diveç kalacek aklımızda!”, — sölener Komrattakı Kultura Evi kollektivin yazısında. Avram Petroviç Kösä gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başıydı. O gençerin arasında becerikli yaradardı sevgiyi halk oyunnarına, başarılı…

Video: Gagauz yazıcısı Konstantin Kurdoglo ödüllendi Respublika ordenınnan

Canavar ayın 15 – dä prezident Maya Sandu imzaladı kararı ödüllemää Moldova devletin 30 yaşayanını Respublika ordenınnan, angıları “braktılar iz  Moldovanın istoriyasında hem üüselttilär devletin imidjını dünnä uurunda”. Onnarın aaralarında avtonomiyanın yazıcısı, üüredici, Gagauzlar yazıcıların  Birliin baş redaktoru, Baurçu küüyün yaşayanı Konstantın Kurdoglu da.   Konstantin İvanoviç  yazdı 10 — dan zeedä kiyat, angıların arasında Büük Vatan Cengi için hem başka önemli hem meraklı sayfalar için gagauz halkın istoriyasından. Memleketin üüsek ödülü veriler Moldova devletin 30 – cu  yıldönümün baamsızlı için. Источник grt.md