Aydar küüyün 128 yıllık el dermenini enilettilär

Aydar küüyün 128 yıllık el dermenini enilettilär

Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä Gagauziyanın Aydar küüyün 128 yıllık el dermeni enilendi hem kolaylık verildi bu dermen, türist obyektı olarak, bu dermen artık insannara izmet etsin.

Enilenän el dermeni yapıldı 1894-cü yılda Aydar küüyün yanında bulunan çayırda da 128 yıl  artık ayakta kaldı. Bitki yıllarda o pek veran olduydu, ama Allahın hem insannarın yardımınnan korundu hem temelindä kaldı.

Aydar küüyün hem Gagauziya kuvetlerin zaametinnän el dermenin kurturulması hem enilenmesi alındı Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasına hem bu iş için oradan 800 bin leydän zeedä para ayırıldı. Aydar bu yılkı kurbanına karşı küüyün 128 yıllık el dermeni ilk XXİ-ci üzyılda ilk pak ununu üüttü.

Aydar küüyün 128 yıllık el dermenini enilettilär
Источник anasozu.com
287

İlgili statyalar

BUTAFORİYA: dermen daaldı – göz boyacılar 800 bin leylik işi, göz kararına, 30 bin leyä yapmışlar

Harman ayın (avgust) 14-dä, maasuz “Gagauz kilimneri” Festivalinä Aydar küüyündä tantalalı açıldı 128 yıllık el dermeni, angısının, maamilä surat, kurturulması hem enilenmesi geçennerdä Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä 800 bin ley paraya yapılmış. Ani Aydar küüyündä bu 128 yıllık el dermenin restovrațiyası halak-bulak yapılmıştı taa uzaktan görünärdi. Ama, ani, sade göz boyamaa deyni orada bukadaradan halak-bulak “iş yapılmış” inanamazdık. Onuştan, açan Aydardan geldi haber, ani 128 yıl türlü lüzgerlerä hem fırtınalara daynan dermen Harman ayın (avgust) 30-da bir boradan darmadaan olmuş, karar aldık işi irindä görmää. Aydara maasuz gidip, şaşılacak iş gördük: dermenin restovrațiyasını salkım ya da meşa…

Büün “Gagauz kilimneri” festivalin X-cusu ypılêr

2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi) Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda, ya ona karşı, burada “Gagauz kilimneri” festivali yapılêr. Büün bu festivalin X-cusu yapılêr, artık, nicä bir regional festivali. Источник anasozu.com

Gaydar küüyündä açtılar gagauz kulturanın sedefini – evelki lüzgär dermenini

Gagauziyada var çok er, angıları meraklandırȇrlar turistleri. Birisi onnardan Gaydar küüyündä bulunȇr -evelki dermen, angısı 128 yıl geeri yapıldıydı. Evropa Birliin yardımınnan dermeni restavraţiya ettilär da geçennerdä şannı olaylan onu çalıştırdılar. Gaydar küüyündä eveldän taa vardı 20-dän zeedä dermen. Şindi sa kaldı sade bir. Onu düzdülär 19 – cu asirin bitkisindä. Nezamanadan dermennär pek sayılardı küüylerdä, çünkü burada insannar un ütärdilär. Büün pek çok iş diişti. Şindi dermenin kultura maanası önemli. Gaydarı küü taa eveldän anılardı un ütmesinnän. Şindi da insannar çalışȇrlar bu adetleri korumaa. Dermen  diil bira sıra yardım etti yaşayannara zor vakıtlarda. Bu üzerä inasannar onu korudular. Dermenin…

Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Artık sekiz yıl sıravardı Gagauziyanın Aydar küüyündä olêr “Gagauz kilimneri” festivali, angısı adanmıştı Aydar küüyün Kurban gününä hem bu küüyün klisesinin Kurbanına, Büük Panaiya yortusuna da yapılardı o taman bu gündä – Harman ayın (avgust) 28-dä. Ama 2019-cu yıldan beeri bu adet bozuldu hem da taa ötää bozulêr. İlktän 2019-cu yılda, Gagauziya Başkanın emirinä görä, “Gagauz kilimneri” festivalini Harman ayın (avgust) 18-nä çektilär, 2020-ci yılda taa aşaa, Harman ayın (avgust) 9-na  indirdilär. Bu yıl sa taa da aşaa aldılar – Harman ayın (avgust) 7-nä. Taa şaa nereyi? Nicä da olsa, bu yılkı festival pek tantalalı geçti. Genä Gagauziya Başkanın kararınnan hem…

Aydar küüyündä TİKAdan güneş panelleri kuruldu

TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) başardı Gagauziyada taa bir proekt – bu kerä Aydar küüyündä enilenäbilir energiya proektını. TİKAnın enilenäbilir energiya proektı çerçevesindä Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnaziyanın örtüsünä erleştirildi 50 kw kuvedindä güneş panelleri, angıları verecek kolayını bu küüyün gimnaziyasına, kultura evinä, primariyasına, uşak başçasına hem sokak aydınnatma sisteması gibi erlerä şafk vermää. Источник anasozu.com