Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Artık sekiz yıl sıravardı Gagauziyanın Aydar küüyündä olêr “Gagauz kilimneri” festivali, angısı adanmıştı Aydar küüyün Kurban gününä hem bu küüyün klisesinin Kurbanına, Büük Panaiya yortusuna da yapılardı o taman bu gündä – Harman ayın (avgust) 28-dä. Ama 2019-cu yıldan beeri bu adet bozuldu hem da taa ötää bozulêr.

İlktän 2019-cu yılda, Gagauziya Başkanın emirinä görä, “Gagauz kilimneri” festivalini Harman ayın (avgust) 18-nä çektilär, 2020-ci yılda taa aşaa, Harman ayın (avgust) 9-na  indirdilär. Bu yıl sa taa da aşaa aldılar – Harman ayın (avgust) 7-nä. Taa şaa nereyi?

Nicä da olsa, bu yılkı festival pek tantalalı geçti. Genä Gagauziya Başkanın kararınnan hem emirinnän burayı Gagauziyanın bücetindän büük cömertliklän bol-bol para harcandı. Unutmayın, ani o para Gagauziyanın uşaklarının aazından alınan paradır (bak: http://anasozu.com/usaklarin-aazindan-bukayi-alip-kendilerina-bucet-kurdular/).

Bu para verdi kolayını Aydar küüyünä diil salt Gagauziyadan, ama Moldovanın Çimişli, Kaul, Taraklı rayonnarından hem Kişinev kasabasından musaafirleri hem katılımcıları da kabletmää.

Günümüzdeki hem evelki kilimnerin sergisindän kaarä, “Gagauz kilimneri” festivalindä gösterildi türlü master-klaslar, gagauz adetleri hem sıraları, çarşı oldu. Bitkidä da gösterildi bir konțert.

Döneräk kilimnerä lääzım sölemää, ani 1970-ci yıladan kırılmış kilimnerin arasında da 4 nominațiyada konkurs yapıldı:

1. En eski evelki kilim;

2. Günümüzdeki kilim;

3. Kilimin kırmak tehnikası;

4. “Koraf arası” yaratma.

Bu nominațiyaları kazanan kilim saabileri kablettilär Diploma hem üçär bin ley baaşış. Kalan katılımcılara festival laureatı Diplomaları hem ufak baaşışlar verildi.

Foto: gagauzinfo.md
Источник anasozu.com
211

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…

1994-cü yılda hayınnıın meevası 2022-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da taa bir hayınnaa getirdi

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Kişinevdan hiç birinä sormadaan, Gagauz Halkın Üstolan Kongresi kurdu Gagauz Respublikasını hem 4 yıl onu korudu. Ama 1994-cü yılda Gagauz Respublikasının başında bulunan Stepan TOPAL hem Mihail KENDİGELÄN, tükürüp Kongresin Kararlarına, o Respublikayı sattılar da, dilenciyä verilän bir ekmek kurusu gibi, Kişinev kuvetlerinin bizä bir avtonomiya esabı atılan kuru ekmek kenarını kemirmää başladılar. Açan sän kendinä saabi diilsin da yaşêêrsın onunnan, ne sana “saabilär” atêr, hazır ol, ani herbir kıpımda saabilär o atılan işleri, bir umursuz, geeri almaa saabidir. Te şindi bu geeri almanın eşinää geldik. O geeri almanın hazırlanması çoktan, taa 1994-cü yıldan…

«Gagauz kilimneri-2022» festivali avgustun 14-dä geçecek

«Gagauz kilimneri-2022» 9-cu millet kilim festivali bu yıl avgustun 14-dä Gaydarı küüyündä geçecek. Oluş region uurundan respublika uurunadan büüdü. Festival yıl-yıldan genişleer: zeedelener kilim aulları, el ustaları, musaafirlär, programa. Oluşun enilikleri hem özellikleri için Svetlana Dimitroglonun materialında. Bu yıl «Gagauz kilimneri-2022» millet kilim festivalin kurucuları kendi sınırlarını genişleder. Oluş yardım eder gagauz kilimciliin adetlerini hem tradiţiyalarını korumaa. МАRİNA SEMÖNOVA, Gagauziya kultura bakanı: «Büün kilimcilik, nicä ustacılık kaybelerţ kaldı sayılı insannar, angıları bu zanaatı ilerlederlär. Kilim kırmasınnan baalı adetleri bizim halkımız sayȇr hem koruyȇr». «Gagauz kilimneri-2022» festivalini bu yıl 18 aul düzecek. Yortunun özelliini gagauz millet aulları kuraceklar, oluşa katılaceklar musaafirlär…

Aydar küüyün 128 yıllık el dermenini enilettilär

Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä Gagauziyanın Aydar küüyün 128 yıllık el dermeni enilendi hem kolaylık verildi bu dermen, türist obyektı olarak, bu dermen artık insannara izmet etsin. Enilenän el dermeni yapıldı 1894-cü yılda Aydar küüyün yanında bulunan çayırda da 128 yıl  artık ayakta kaldı. Bitki yıllarda o pek veran olduydu, ama Allahın hem insannarın yardımınnan korundu hem temelindä kaldı. Aydar küüyün hem Gagauziya kuvetlerin zaametinnän el dermenin kurturulması hem enilenmesi alındı Evropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä sıraları” Programasına hem bu iş için oradan 800 bin leydän zeedä para ayırıldı. Aydar bu yılkı kurbanına karşı küüyün 128 yıllık el dermeni…

28 yıl geeri satılan Gagauz Respublikasının 32-ci yılı

Büün, 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä kurulan hem 1994-cü yılda başta bulunan eriflerin tarafından satılan baamsız Gagauz Respublikasının 32-ci yıldänümü bakılêr. Lääzım urgulamaa, ani gagauzlar baamsız Gagauz Respublikasını kurdular halklararası zakonnara görä ozaman, açan Moldova Respublikasının kendi baamsızlıını kazanmasına taa bir yıl vardı. Ozaman, 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Halkın Üstolan Kongresinä ayırılan 450 deputat bir korkusuz bu baamsız Gagauz Respublikasını kurulmaa karar aldılar da Gagauz Respublikasının kurulmasını dünneyä bildirildilär. O Kongresinä ayırılan deputatlar ilktän 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä 411 oylan Gagauz Milli Gimnasını (laflar – Todur ZANET, muzıka – Mihail…