Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Aydar küüyün “Gagauz Kilimneri” festivalin adeti taa ötää bozêrlar

Artık sekiz yıl sıravardı Gagauziyanın Aydar küüyündä olêr “Gagauz kilimneri” festivali, angısı adanmıştı Aydar küüyün Kurban gününä hem bu küüyün klisesinin Kurbanına, Büük Panaiya yortusuna da yapılardı o taman bu gündä – Harman ayın (avgust) 28-dä. Ama 2019-cu yıldan beeri bu adet bozuldu hem da taa ötää bozulêr.

İlktän 2019-cu yılda, Gagauziya Başkanın emirinä görä, “Gagauz kilimneri” festivalini Harman ayın (avgust) 18-nä çektilär, 2020-ci yılda taa aşaa, Harman ayın (avgust) 9-na  indirdilär. Bu yıl sa taa da aşaa aldılar – Harman ayın (avgust) 7-nä. Taa şaa nereyi?

Nicä da olsa, bu yılkı festival pek tantalalı geçti. Genä Gagauziya Başkanın kararınnan hem emirinnän burayı Gagauziyanın bücetindän büük cömertliklän bol-bol para harcandı. Unutmayın, ani o para Gagauziyanın uşaklarının aazından alınan paradır (bak: http://anasozu.com/usaklarin-aazindan-bukayi-alip-kendilerina-bucet-kurdular/).

Bu para verdi kolayını Aydar küüyünä diil salt Gagauziyadan, ama Moldovanın Çimişli, Kaul, Taraklı rayonnarından hem Kişinev kasabasından musaafirleri hem katılımcıları da kabletmää.

Günümüzdeki hem evelki kilimnerin sergisindän kaarä, “Gagauz kilimneri” festivalindä gösterildi türlü master-klaslar, gagauz adetleri hem sıraları, çarşı oldu. Bitkidä da gösterildi bir konțert.

Döneräk kilimnerä lääzım sölemää, ani 1970-ci yıladan kırılmış kilimnerin arasında da 4 nominațiyada konkurs yapıldı:

1. En eski evelki kilim;

2. Günümüzdeki kilim;

3. Kilimin kırmak tehnikası;

4. “Koraf arası” yaratma.

Bu nominațiyaları kazanan kilim saabileri kablettilär Diploma hem üçär bin ley baaşış. Kalan katılımcılara festival laureatı Diplomaları hem ufak baaşışlar verildi.

Foto: gagauzinfo.md

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…

Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyayı ayırdı

2021-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da gagauzlar Gagauz Respublikasının kurulmasının 31-ci yıldönümü kutladılar, ama kutlamalara Gagauziya Başkanı İrina VLAH katılmadı. Respublikamızın yortusunu kutlamak erinä Canabisi o günü Romıniyaya gitti. Hem diil yalnız, ama kendisinin sol (osa saa mı?) elinnän hem Bemol Retail kuruluşun Direktorlar Sovetinin başınnan Kiril GABURİÇlän. Gagauziyanın ofițial yortular kalendarindä Harman ayın (avgust) 19-zu – hem Gagauz Respublikasının hem da halkın birleşmäk günü. Nesoy birleşmä için laf var nicä gitsin, açan gagauz halkınnan birliktä olmasına hem birleşmesi erinä o gündä Gagauziya Başkanı Romıniyaya ayırdı. Bileriz, ani kan su olmaz! Herbir halkın kendi kanı var. Gagauziya Başkanının da. Gagauz…

GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da olacek Gagauziya Halk Topluşu seçimnerindä GHT deputatı kandidat olmaa deyni danışmalara 21.07.2021 günü kapular açıldı. Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası bildirdi, ani artık altmıştan zeedä kişi imza toplamaa listelerini aldı. Bundan kaarä MSK açıkladı, ani yazıya aldı 13 inițiativa grupasını: 10 soțialistlär hem komunistlär blokundan, 3 – baamsız kandidatların. GHTya kandidatlar lääzım toplasınnar imza bu algoritmaya görä: 500 kişidän aaz yaşaşan küülerdä – 50-70 imza, kalan erlerdä – 100-150 imza. İmza toplamaa listeleri Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası tarafından kabledileceklär. Gagauziya Halk Topluşuna lääzım olacek 35 tek mandatlı seçim…

Gagauz Respublikası 31-ci yıldönümü

Büün, Harman ayın (avgust) 19-da, bakılêr Gagauz Respublikasının kurulmasının 31-ci yıldönümü.  Bu Respublikayı 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Halkın Üstolan Kongresindä baamsız Gagauz Respublikası kuruldu hem onun kurulmasını dünneyä bildirildi. Bu oldu bir yıl ileri Moldova Respublikası baamsızlıını kazanmasından. Gagauz Respublikasını kurarkana gagauz halkı hepsi halklararası zakonnara uydu hem işi adım adım yaptı. İlrin küü toplantırlarını yaptı hem Kongresa deputatları ayırdı. Sora Gagauz Respublikasının milli 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä 411 oylan Gagauz Milli Gimnasını (laflar – Todur ZANET, muzıka – Mihail KOLSA), Gagauz Milli Bayraanı hem Gerbı kablettilär, sora da Harman ayın (avgust) 19-da Karar aldı…

Gagauziyanın şkolalarına 75 noutbuk verildi

2021-2022 üürenmäk yılın başında Moldovada bulunan Birleşmiş Milletlär Kuruluşu ilerlemä Programası (BMKİP) tarafından Gagauziyanın 25 şkolasına toplama 75 noutbuk verildi. Bu iş yapıldı Moldova üüredicilik ministerliinän hem Gagauziya İspolkomunnan barabar. Nicä annaşıldı bu kompyuteların 55-şi bulunacek şkolaların bibliotekalarında, neredän, online uroklara katılmak için, onnarı üürencilär ödünç alabileceklär. Bundan karä şkolalara interaktiv tablalar hem proektorlar baaşlanacek, ne verecek kolayını üüredilär uroklarda dijital tehnologiyalarını kullansınnar. 2021-ci yılda BMKİPın bu uurda proektına 200000 dolar para harcanacek. BMKİPın hem Tekwill yardımınnan, 2019-cu yılda Simpals kompaniyası Moldovadan üürencilär (I-XII klslar) içinelektron üüretmedä bir platforma kurdu. Pandemiya zamanında bu platforma yardımcı oldu üürencilerä online uroklarına distanțiyadan…


İnsannarın cuvapları: