Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını.

Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına.

1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da.

Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı.

Redakțiyamızın adından kutlêêrız Anna Nikolayevna JEKOVAyı bu yıldönümünnän. Dua ederiz Canabisinä saalık,  uzun ömür hem çok yıllar taa ayakta kalsın.
Источник anasozu.com
153

İlgili statyalar

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını. Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına. 1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da. Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı. Redakțiyamızın…

Komradın yaşayanı Mariya Kuzneţova kutladı 90 yaşını

Moldova Sovet Respublikasının şannı izmetçisi, kasaba nasaatın deputatı Mariya Kuzneţova kutladı 90-cı yıldönümünü. Bu gözäl yortuylan onu Komradın primariyasının uzmannarı kutladılar. Mariya İvanovna Kuzneţova 35 yıldan zeedä komunal izmetleri uurunda işledi. Aktiv pay aldı kurumun cümnä yaşamasında, çok çalıştı ki kasabanın yaşayannarı hem musaafirleri saysınnar komunal izmetinnän yapılan işi. “Bän herzaman karşı gelärdim ii üürekli insannarlan. Bän herbirindän sade ii özellikleri alardım. 30 yıl deputat işledim hem herbir insanı seçim dolayımdan kendi ayläm gibi saydım. Lääzım taa açık ürekli olmaa, becermää insanı seslemää hem yardımcı olmaa ona”, — söledi Mariya İvanovna. Komrat kasabasında otel izmeti uurunu bildirmäk için, komunal izmeti…

21 09 21 KOLHOZDA İŞÄ 40 YIL VERMİŞ: ANNA VARBAN

GRT’ya danıştı Gagauziyanın aksakallar nasaatın öndercisi Vasiliy Arnaut, ki Yaşlı insannarın halklar arası yortusuna karşı, biz gösterelim, nesoy büün yaşȇȇrlar o insannar, angıları bizim büünkü günnerimiz için çok kuvet koymuşlar. İlk reportajimizdä biz tanıştıracêz sizi komratlıykaylan Anna Varbannan. Anna Georgievna Varban 1934-cü yıldan duuması. Komratlıyka. Çok uşaklı ayledä nevoya hem fukaarälik varmış, ama hepsi dostlukta büüyärmışlär. «Bän duumuşum 33 yılda, paskellenin ikinci günü. Biraz büüdüynen cenk başlamış. Mamumda biz 14 uşak vardık», — annattı Anna Georgievna. İlk klasa Anna Georgievna 10 yaşında gitmiş, neçin deyni ana-boba korkmuşlar romun vakıdında onu okula vermää. «Därdilär, ani o vakıt rumunnar uşakları düvärmişlär, onuştan…