Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını.

Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına.

1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da.

Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı.

Redakțiyamızın adından kutlêêrız Anna Nikolayevna JEKOVAyı bu yıldönümünnän. Dua ederiz Canabisinä saalık,  uzun ömür hem çok yıllar taa ayakta kalsın.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Video: Gagauziyanın şannı üüredicisi Valentin İsanin tamannadı 90 yaşını

Valentin İsanin 66 yıl matematika üüredicisi işledi, bu yılların taa büük payını Komradın D.Karaçoban adına liţeyindä matematikaya uşakları üüretti. Yaşlarlan gözlerindä Valentin Mihayloviçi karşıladılar onun iş dostları. Komrat D.Karaçoban adına liţeyindä Valentin Mihayloviçä  «Büük bukvadan üüredici» deerlär. Liţeyin öndercilii üüredicilärlän barabar karşıladılar Valentin Mihaylovici büük sıcaklıklan. Taa çoyu onnardan yıllar boyunca onunnan barabar burada işledilär. LİDİYÄ DANİLOVA, D.Karaçoban adına liţeyin rus dili üüredicisi: «Biz hepsimiz sizi sayȇrız hem severiz. Biz barabar omuz omuza yıllar boyunca işledik. Siz üüsek uurda götürdünüz öndercilik işini dä. Siz terbiettiniz binnärnän uşak. Çoyu onnardan oldular üüredici, injiner, bankların  uzmannarı. Ama en önemli, ani hepsi onnar yaşamakta esaplı insannar oldular».…

21 09 21 KOLHOZDA İŞÄ 40 YIL VERMİŞ: ANNA VARBAN

GRT’ya danıştı Gagauziyanın aksakallar nasaatın öndercisi Vasiliy Arnaut, ki Yaşlı insannarın halklar arası yortusuna karşı, biz gösterelim, nesoy büün yaşȇȇrlar o insannar, angıları bizim büünkü günnerimiz için çok kuvet koymuşlar. İlk reportajimizdä biz tanıştıracêz sizi komratlıykaylan Anna Varbannan. Anna Georgievna Varban 1934-cü yıldan duuması. Komratlıyka. Çok uşaklı ayledä nevoya hem fukaarälik varmış, ama hepsi dostlukta büüyärmışlär. «Bän duumuşum 33 yılda, paskellenin ikinci günü. Biraz büüdüynen cenk başlamış. Mamumda biz 14 uşak vardık», — annattı Anna Georgievna. İlk klasa Anna Georgievna 10 yaşında gitmiş, neçin deyni ana-boba korkmuşlar romun vakıdında onu okula vermää. «Därdilär, ani o vakıt rumunnar uşakları düvärmişlär, onuştan…

28 09 21 İŞ ÖTÄÄ DOORU İLERLEYECEK

Moldova Devletin İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi devlet sekretari Anna Mardare pay aldı Gagauziyanın Regional ilerlemesi Agenstvosunun oturuşunda hem nışannadı, ani iş ilerleyecek ileeri dooru. MD-dä diil çoktan geçti ministerliklerin restrukturizaţiyası. Buna görä İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi uurları birleştirildilär bir ministerlää. Kurumun devlet sekretari Anna Mardare nışannadı, ani bu iş engel etmeyecek ileeri dooru da başarılı işlemää. «Biz ilerledecez işi eni strategiyaya görä. O yardımcı olacek bizim işimizdä. Bundan kaarä işledileceklär regional operaţion programaları, angıları yardım olaceklar bizä palannanmış proektleri ilerledip, başa çıkarmaa», — söledi devlet sekretari. Gagauziyanın başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo açıkladı kendi umudunu, ani iş ötää dooru da hep…


İnsannarın cuvapları: