Komradın yaşayanı Mariya Kuzneţova kutladı 90 yaşını

Moldova Sovet Respublikasının şannı izmetçisi, kasaba nasaatın deputatı Mariya Kuzneţova kutladı 90-cı yıldönümünü. Bu gözäl yortuylan onu Komradın primariyasının uzmannarı kutladılar.

Mariya İvanovna Kuzneţova 35 yıldan zeedä komunal izmetleri uurunda işledi. Aktiv pay aldı kurumun cümnä yaşamasında, çok çalıştı ki kasabanın yaşayannarı hem musaafirleri saysınnar komunal izmetinnän yapılan işi.

“Bän herzaman karşı gelärdim ii üürekli insannarlan. Bän herbirindän sade ii özellikleri alardım. 30 yıl deputat işledim hem herbir insanı seçim dolayımdan kendi ayläm gibi saydım. Lääzım taa açık ürekli olmaa, becermää insanı seslemää hem yardımcı olmaa ona”, — söledi Mariya İvanovna.

Komrat kasabasında otel izmeti uurunu bildirmäk için, komunal izmeti için hem kasabanın nasaatında deputatlık işin götürmesi için Mariya İvanovna  primariyadan şannı gramotayı kabletti.

“Sizin sıcak nasaatlarınızlan biz kasabada çok işleri yaptık.  Açan görüner insanın işi, onu üüsek uurda da notalȇrlar. Saa olunuz. Bütün candan kutlȇȇrız sizi”, — söledi Komradın primarı Sergey Anastasov.

Şükürlük laflarınnan Mariya İvanovnaya danıştı Komrat kasabasının komunal izmetin öndercisi İvan Karaman.

“Bän bilerim sizin işinizi pek islää, Bu pek zor bir iş. Dileerim sizä saalık, ko herzaman ayakta olasınız”, — söledi İvan Karaman.

 

“Bän onunnan komuşuluk edärdim. O bana herzaman yardım eder, onun nasaatına görä dä bän orayı işlemää gittim. Teklif ettiydı çıfıtların mezarlıını tertiplemää”, — getirdi aklına Komrat kasabasının komunal izmetin eski öndercisi Georgiy Kara.

“Vesti Gagauzii” gazetasının uzmannarı çızgeledilär, ani Mariya İvanovna onnara da çok yardım eder.

“Siz herzaman dost oldunuz bizä. Büün dä siz bizä yardım olmaa çalışȇrsınız. Kutlȇȇrız sizi duuma gününüzlän hem umutlanȇrız ani 100-cü yıldönümünüzä dä çaaracenız bizi”, — söledi “Vesti Gagauzii” gazetasının redakţiyasının sekretari Anna Kılçik .

Gagauziyanın şannı jurnalıstı Anna Jekova nışannadı, ani tutmȇȇr aklısında nezamandan biler Mariya İvanovnayı. Onnarın arasında baalantı okadar kaavi, ani onnar saatlarlan var nicä susarak otursunnar, ama biri – birini lafsız annasınnar.

“Mariya İvanovnna o insannarın arasından, angıları yalnayak, yayan karıların respublika toplantısına gidärdi. O insannarın arasından, angıları becerdilär bütün yaşamasını sevmää birini”, — söledi Anna Jekova.

“Bir avşam bana pek prosttu, da bän Anna Nikolaevnaya telefon açtım. O teklif etti bir türkü çalalım. Bundan sora keyfim erinä geldi”, — paylaştı Mariya İvanovna.

Mariya İvanovna inanȇr, ani insan hiç ihtärlamayacek onun aslı dostları varsaydı hem o dayman ii insannarın arasında bulunarsaydı.

GRT CK uzmannarı kutlȇrlar Mariya İvanovnayı bu gözäl günnän.
Источник grt.md
192

İlgili statyalar

İi yaşamak

90  yaşında ,ama  hep ölä  yaşamaya seviner,pay alȇr  cümnenin yaşamasında. Laf  gider  Mariya Kuzneţova için, Komradın şannı yaşayanı için.  O bu yıl nışannȇȇr kendi  yıldönümünü. Yaşta bulunan insannarın gününä karşı o GRT  kanalına annattı  kendi  yaşaması  için. Te o zorluklar içn,angılarını  o geçirdi. Mariya Kuzneţovanın  eceli  zordu,ama söleer,ani  herzaman umutlan yaşardı. Üüsüz uşaklara  deyni  ev  yardım etti ona  yaşamakta,-  annadȇr  Mariya İvanovna. MARİYA KUZNEŢOVA Komrat kasabasının yaşayanı : «Açan  üüsüzlerä  deyni  evdän çıktım ,bana verdilär  bir  yastık ,yorgan hem  5  rubli. Onnarlan taa Çimişliyäyä  etiştim,ama orada, nicä  annadım  üüsüzlerä  deyni evi  kapamışlar». Okulda  pioner-vojatıy görevi, gençlerin bölümün  başın yardımcı ,…

«Yaşamaa hem faydalı insana olmaa». Gagauziyanın şannı jurnalisti Mariya Parfönova için

Ses, angısını Gagauziyada may herbiri biler, jurnalist angısı bütün yaşamasını radioya verdi. O jurnalist duumadı, ama gösterdi, ani  var nasıl becerekli uzman olmaa. Büün Mariya Parfönovanın günü bundan çekeder. İşlemää radioda o başladı  1987-ci yıldan.  O vakıtlarda düşmää radioya zordu, ama Mariya da pek istemäzdı. Taa  okulda üürenärkänä o pek  aktivdı, becerekliydi hem analitika uurunda düşünärdi. Hepsi bu taabeetlär yardımcı ona oldular  açan o  20 yıl  radionun baş işindä çalışardı. Umutlanardı kriminalıst olmaa, ama düşünmekleri aslıya çıkmadı. Hepsi diişti ondan sora, nicä Mariyanın kaynası Lüdmila Parfönova, anılmış jurnalıst Gagauziyada hem Moldovada, yolladı onu  Kişnova orada baksınnar, var mı nicä o …

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…

Çıkış bir – İhtärların evinä gitmää. Nekadar zor bizim pensida insannara,ani bölä düşünmeklär geldi fikirinä.

Pensiyada bulunan  insannar  korkȇrlar, ani  bölä  üüsek  paalarlan  kışı  geçirämiyäceklär. İmmä  almaa  hem  harçları  ödemää  zor  olacȇk. Korku var  ,ani  kendi  başına  çıkış  bulunmayacȇk. Üüsek  paalar  gaza hem  şavga Gagauziyanın  pensionerlarını zorlan  İhtär  evinä  yollandıracȇklar. Hazırmı  soţıal  kurumu  yaşlı  insannarı  kabletmää  ,üürendi  bizim  korespondentimiz. Gagauziyanın  yaşayanı  Mariya  Kara  50  yıl  çalışmış  Komrat  muniţıpiyasının  7-ci  uşak  başçasında. Beş  yıl geeri  Komradın  İhtärlara deyni  evinä  yaşamaa geldi. İnsan mutlu  evin  koşullarınnan. Mariya  Konstantinovna söledi,ani yalnız  kışı geçirmää  zor olacȇk. Paalar üüsek. MARİYA  KARA  Komradın  İhtärlara deyni  evin yaşayanı  : — » Durum kötü, bän sizä  söleyecäm. Bän buradayım,ama uşaklarım  orada. Düşünerin nicä …


Warning: get_headers(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /workspace/sites/gagauz.online/wp-content/plugins/buddyboss-platform/bp-core/bp-core-avatars.php on line 694

Warning: get_headers(): Failed to enable crypto in /workspace/sites/gagauz.online/wp-content/plugins/buddyboss-platform/bp-core/bp-core-avatars.php on line 694

Warning: get_headers(https://www.gravatar.com/avatar/c43c6b447aaa7742a57ff319161ad6ab?d=404): failed to open stream: operation failed in /workspace/sites/gagauz.online/wp-content/plugins/buddyboss-platform/bp-core/bp-core-avatars.php on line 694