İlgili statyalar

Video: GENEL PROKURORU TUTTURMAK AKŢİYALAR İLERLEER 

Canavar ayın 7-dä Komradın Kultura evin meydanında genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak akţiyası geçirildi.  Mitingta pay aldı avtonomiyanın yaşayannarı, HT deputatları, primarlar, Parlamentin deputatları, munuţipal nasaatçılar. Regionun hem erindeki kuvetleri, Parlamentin deputadı avtonomiyanın yaşayannarı Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak birleşik akţiyasınıda toplandılar. Komradın muniţipal nasaatçıları maasuz oturuşu geçirdilär, angısın sırasında açıkladılar kendi bakışlarını MD genel prokurorun baskı altına alınması için. Onnar HT hem Başkana teklif ettilär toplamaa hepsi çaarışların deputatlarını toplayıp var olan politika durumunu açıklamaa. Аleksandr Stoyanogluyu iş erindän Üüsek nasaatın kararınnan çıkardılar. Onu 72 saada kapadılar.   Источник grt.md

Video: Kazayak küün Kultura Evindä düzmäk işleri ilerleer

Gagaziyanın düzüntücülük  bakannıı geçirip tênderi belli etti firmayı, angısı yapȇr düzmäk işlerini. Enilenecek yapının içi.   Enilenecek giimneri diiştirmäk odası, grim odası, tualet, koyulacȇk isıtmak sisteması, onu yapmaa başladıydılar taa bıldır, haberledi Kazayak küüyün başın yardımcısı İvan Momot. “Sevda” ansamblisinin  öndercisi  Pelageya  Çoban seviner,  ani   işlär  başladılar   da  ilerleerlär.  Bu    pek   önemli   bir   iş, neçinki   uşaklara,  artistlerä,  angıları  çalışacȇklar  Kultura evindä, lääzım  olsun    sıçak hem kuytulu. Bu işlerdän sora plannarda var eniletmää sțenayı, neçinki başka kompaniya yaptı işleri diil kaliteli, da    lääzım olacȇk  sțenanın üstünü taa bir keret örtmää. Источник grt.md

“Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” proektı ilerleer

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın” 3-D proektı Gagauziyanın öndercilerinä gösterildi”. Koordinator…

Video: Muzika okullarında üürenmäk paası oldu birtürlü, var lgotalar da

  Gagauziyanın Bakannık Komiteti baktı kendi sıradakı oturuşunda bir sıra soruş baalı  uşak muzika okulların işlemesinnän avtonomiyada. Alındı karar vermää para satın almaa eni muzika instrumentları.   Gagauziyanın Bakannık Komiteti  kabletti kararı, angısına görä uşakların bir paynın olacȇk kolaylıı üürenmää  muzika okullarında lgotalarlan, ki taa az ödemää  üürenmäk için. Uşaklar, angıları  çalȇrlar siirek halk instrumentlarda, ölä nicä nay, ţımbal, gayda, gadulka, kaval,  üüreneceklär parasız.  Hep ölä finans yardımı verilecek aylelerä, angıları bulunȇrlar zor durumda. MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Üüsüz uşaklara, internat terbiedilennerinä, aaretlik hem ilk grupada kolaylıksız uşaklara 70 proţent ödemektän  kuracȇk yardım. Aylererä,  neredä var 5 uşak hem taa çok, angılarını bakȇrlar analar-bobalar,  ayledä iki uşak varsa,  ani gezerlär muzika okuluna,…

“Узнали больше о истории наших предков”. Как пандемия изменила туризм в Гагаузии

Из-за пандемии, многие жители нашей страны не смогли выехать на отдых за границу. Некоторые использовали это время для знакомства с туристическими местами нашей страны. Laf.md попытался узнать насколько популярным стал внутренний туризм в последнее время, и как обстоят дела у предпринимателей этой сферы.  Из-за пандемии лучше узнали родные места Жительница села Казаклия, Наталья Така рассказала Laf.md, что в период пандемии она с семьей решила больше узнать о Гагаузии.  У нее, как и у многих отменились планы на отдых за границей. “Мы решили, что пандемия не станет причиной, чтобы отказаться от  хороших летних каникул. Мы построили свои планы так, чтобы не…


İnsannarın cuvapları: