Video: NATURAYI KORUMAA İNSANNARA DEYNİ ÜÜSEK
Источник grt.md
938

İlgili statyalar

Yapılêr koşullar insannara deyni

Çöşmenin  açılmasını  Kazayak   küüyün  yaşayannarı   büük   sevinmeliklän hem  şenniklän    beklärdilär. Onda  düzülmetisindä  aktiv   pay  aldılar  küüyün   yaşayannarı,  bu  bir  örnek  gibi,  nica    barabar  işlär  üüsek  uura   getirerlär.  Kazayak   küüyün   yaşayannarı  şükür  ederlär  İvanna   hem  Rafet  Köksalı, erli  kuvetleri,  angıları  çalışêrlar  küüyün  ilerlemesi için. Источник grt.md