Video: KENDİ YARATMALARINI O GAGAUZİYAYA ADADI
Источник grt.md
516

İlgili statyalar

Romıniya senatoru Diana ŞOŞOACĂ: “NATO tankları Transnistriyeya hem Gagauziyaya örüyeceklär”. Bu yalan diilsä – iş çirkin!

Romıniya senatoru Diana ŞOŞOACĂ bir televideniya kanalında açıkladı, ani Pakellä gecesi ya da Paskellä aftası Romaniya tarafından 100 tank, Moldovaya girip, Transnistriyeya hem Gagauziyaya örüyeceklär. Aşaada verdiimiz vidio yalan yada diilsä, onda Diana ŞOŞOACĂ açıklêêr, ani, Romıniyanın Yaşi kasabası üzerindän, Albița sınır kapusuna 100 NATO tankı üüştü da orada bekleer. Romıniya senatoru Diana ŞOŞOACĂya görä, o tanklar Pakellä gecesi ya da Paskellä aftası Romaniya tarafından 100 tank, Moldovaya girip, Gagauziyaya hem Pridnestrovyeya örüyeceklär, bununnan Moldovanın üstünä Rusiyanın urmasını ortaya çıkaraceklar. Diana ŞOŞOACĂ bildirer, ani bu iş Romaniyaya Serbiyanın 1999-cu yılda geçirdii kertää getirer. Romıniya senatoru Diana ŞOŞOACĂ dedi: “Romın halkı…

TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN Gagauziyaya “Kal saalıcaklan!” deer

Bu afta sonuna varêr TİKA Moldova Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada çalışması. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu, bildirer İspolkomun pres-slujbası. Buluşmada Gagauziya Başkanı İrina VLAH şükür etti Canan ALPASLANa o bereketli hem faydalı çalışaları için, ani verdi kolaylıyını bu üç yılın içindä TİKA Gagauziyada çok cümne, saalık, üüredicilik hem kultura proektlarını başa çıkarsın. Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, Gagauziya Başkanı verdi TİKA Moldova Programaların Koordinatoruna Canan ALPASLANa “Gagauziya Şannı Vatandaşı” adını. Kendi tarafından Canan ALPASLAN şükür etti bu üüsek ad için, urgulayıp, ani “bu üç yılın içindä pek beendi hem…

TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN Gagauziyaya “Kal saalıcaklan!” deer

Bu afta sonuna varêr TİKA Moldova Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada çalışması. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu, bildirer İspolkomun pres-slujbası. Buluşmada Gagauziya Başkanı İrina VLAH şükür etti Canan ALPASLANa o bereketli hem faydalı çalışaları için, ani verdi kolaylıyını bu üç yılın içindä TİKA Gagauziyada çok cümne, saalık, üüredicilik hem kultura proektlarını başa çıkarsın. Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, Gagauziya Başkanı verdi TİKA Moldova Programaların Koordinatoruna Canan ALPASLANa “Gagauziya Şannı Vatandaşı” adını. Kendi tarafından Canan ALPASLAN şükür etti bu üüsek ad için, urgulayıp, ani “bu üç yılın içindä pek beendi hem…

Türkiye parlament Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Gagauziyaya geler

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Gagauziyaya bir ofițial vizitlän geler Türkiye TBMM (Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Bu olacek Canabisinin Moldovaya vizitı çerçevesi programaya görä. Vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP buluşacek Gagauziya öndercilerinnän, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarınnan hem tanışacek Türkiye tarafından Gagauziyada yapılan cümne proektların yapılarınnan. Источник anasozu.com