Üüretim kurumnari kişa hazirlanêrlar
Источник grt.md

İlgili statyalar

Üüretim bölümünü nasıl ilerletmää soruşlar bakıldı pedagogika forumunda Gagauziyada

Dünnä  yarın nasıl olacek, nicä hazırlamaa uşaa yaşamaa bu eni dünnedä, nicä atlatmaa o zorlukları, angılarınnan üüretim bölümü karşı – karşıya geler? Bu hem başka soruşları, baalı üüretim bölümündä önderciliklän hem üüretim kalitesinnän, baktılar hem araştırdılar üüretim uurunda uzmannar forumda, angısı geçti Kirsovo küüyündä. Üüredicilär, profesorlar, bilgiçlär geldilär Rumıniyadan, Türkiyedän, Rusiyadan, Kitaydan, Almaniyadan, Franţiyadan, Ukrainadan, Bulgariyadan, Belgiyadan hem Belarusiyadan. Источник grt.md

Üüretim kursları üüredicilerä deyni

İki yıl  sıravardır  OON  kurumun yardımınnan  » Elektron  üüretmenin  ilerlemesi» proekti gerçeklener. Onun çerçevesindä  avtonomiyanın okullarına lääzımnı  tehnika verildi,ki  online  üürenmeyi  üüredicilerä  kurmaa. Proekti  hazırlȇȇr  üüretim bakannıı. Taa derindän süjetimizdä. Источник grt.md