Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-cü yılın Büük ayın (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Biz – bizdän, kanımız – kanımızdan, adetlerimiz dä – adetlerimizdän”, “Şindi Türkiyenin Bayraa artık kosmosta da”, “Kestilär, keserlär hem kececeklär dä…”, “Evgeniya GUȚUL hem Dimitriy KONSTANTİNOV diplomatiya misiyalarına Gagauziyaya deyni para yardımı için danıştılar”, ““Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 29-cu yılı bakıldı”, “Çok uşaklı aylelerä “Kızıl ay” yardımı”, “Çok uşaklı aylelerä “Kızıl ay” yardımı”, “Bilim Merkezi 2023 çalışma yılını kapattı hem ödüllerini verdi”, “Aydar küüyünä TİKAdan güneş panelleri”, “Çadırdakı M. ÇAKİR lițeyindä Tehnoklas kuruldu”, “Türkiyedä parasız üürenmeyä buyuyurun!”, “Poyraz Makedoniyada Türkçä Üürenmäk Günü bakıldı”, “Dimitri MAVRODİ lițeyi – “Okuyêrız gagauz avtorların şiirlerini””, ““Can pazarında can pazarlıı” kiyadına tanıtma sırası”, “I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışmasının Grand-Pri ödülü Yulya ARANAUTta”  h.t.b.

2024-cü yılın Büük ayın (yanvar) nomerın PDFı burada:

https://anasozu.com/wp-content/uploads/2023/12/Ana_Sozu_01_02.2024.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Büük ayın (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bu yıl gagauzlara karşı yapılan Aaçlık genoțidın bitmesinin 75-ci yılı”, “Kolada, “Çıbık günü” (“Surva”) hem hepsi Yıl Başı yortuları kutluca olsun!”, “Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!”, “Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” düzülmää başlandı”, “VII-ci dönem Halk Topluşun kısır toplantılarına dışardan bakış”, “Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti”, “Energetika uurunda hem cümne saalıında Üstolan Durum kuruldu hem uzadıldı”, ““Şkolalarda fotbol” proektında Futbol Federațiyasından baaşlar”, “TİKAnın yardımınnan 23 multää gagauzça dubläj yapıldı”, ““NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca””, “Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı”, “YTBdan “Gagauzça…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

Kırım ayın (dekabri) 22-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Eşecik öldü: Gagauziyanın mezarından titsi bir esmä eser”, “2023-cü yılda “Ana Sözü” – 35 yaşında oldu!”, “Nazım HİKMET türk dünnääsını bireri topladı”, “Ölä dä Evropada uşak az duardı, şindi sä çarıklar heptän silindi”, “Bunu lääzım bilsin insan: Neçin “Gagouz Sözü”  “Ana Sözü” oldu? Kim Gagauzlaa karşı gitti? “Ana Sözü”n hem da latinițanın dolayında dönän yalancılar kim?”, “Ölü şeydän duan iş yok nasıl dolu çıksın, kara yımırtalar da yok nicä biyazasın”, “Nestenin ucunnan yapılan bilim: sozlük yoktu, vardı LAFLIK”, “Lițeydä romın dili hem literaturası…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büük kahır, çirkin bela, açık yara: Türkiyedä er tepremesinä 44 218  kişi can kurbanı”, “Pek paalı Türkiyem genä yas içindä…”, “Türkiyeyä yardım için maasuz banka esabı açıldı”, “Moldova Üstolan Dorumnar upravleniyasından Türkiyeyä kurtarma yardımı komandası”, ““Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı”, “Çadırdan generatorlar hem yastık-yorgan yardımı”, “Gagauziya Komrat uşaklarından Tükiye uşaklarına”, “TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada”, “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır””, “Gagauziya: geçmişin denemekleri, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu”, “Kiriyettä Dionis TANASOGLUya…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Çiçek ay (aprel) nomerı

Çiçek ay (aprel) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Çiçek ay (aprel) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Etiştik taa bir Paskelleyä!”, “Öndercilerä deyni gagauz dili hem literaturası bişeycik mi?”, “Kişinevda gagauz yortusu hem 25-ci kadr”, “2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var”, “TRTdan GRTya treninglar hem teknik yardımı”, “Moldovadan Türkiyeyä 8 milion leylik gumanitar yardımı”, “Ana Dili aftasında Todur ZANETlän sıcak buluşmak”, “Gagauziyadan boksçu İliya ARGATU Moldova çempionu oldu”, “İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä, beki, muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi””, “Marina SEMENOVAya – kultura Ministerliin ödülü”, “TİKAdan…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com