Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büük kahır, çirkin bela, açık yara: Türkiyedä er tepremesinä 44 218  kişi can kurbanı”, “Pek paalı Türkiyem genä yas içindä…”, “Türkiyeyä yardım için maasuz banka esabı açıldı”, “Moldova Üstolan Dorumnar upravleniyasından Türkiyeyä kurtarma yardımı komandası”, ““Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı”, “Çadırdan generatorlar hem yastık-yorgan yardımı”, “Gagauziya Komrat uşaklarından Tükiye uşaklarına”, “TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada”, “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır””, “Gagauziya: geçmişin denemekleri, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu”, “Kiriyettä Dionis TANASOGLUya byust açıldı”, ““Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası”, “Germaniyadan Gagauziya insannarına yardım çalışmaları”, “Açan dinä hem bilimä yalan karışêr din dä, bilim dä batêr” h.t.b.

2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerın PDFı burada:

https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/12/Ana_Sozu_01_04.2023.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Harman ayın (avgust) nomerı

Harman ayın (avgust) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauz Respublikasının 31-ci yıldönümü bakıldı”, “Moldova Respublikası baamsızlıının 30-cu yıldönümünü kutladı”, “Ana dilimizi başka dillerä kurban etmeyelim!!!”, “Gagauziyayı temeldän sökerlär – Gagauziyanın garantı kırları gezer”, “Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon”, “Tren gittiynän Gagauziyanın garantı Gagauziya Başkanı eşinmää başladı”, “Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyada kefinä baktı”, “Halk Topluşu en küçük çana yavaşıcık urdu. Gagauziya Başkanı bunu da yapmadı”, “Son hazırlanmış, ama dünneyä etişmeyän 2002-ci yılın “Kırlangaç” jurnalın nomeri”, “İlya FİLEV 65 yaşında”, “Elena KILÇIK: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım!””…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Ceviz ayın (sentäbri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bu yıl gagauzlara karşı yapılan Aaçlık genoțidın bitmesinin 75-ci yılı”,  “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti”, “Moldovada eni Türkiye Büükelçisi – Uygar Mustafa SERTEL”, “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”, “Aya Mariya gününä karşı “Aya Mariya” dünneyi gördü”, “BUTAFORİYA: dermen daaldı – göz boyacılar 800 bin leylik işi, göz kararına, 30 bin leyä yapmışlar”, ““23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” büük can sıcaklıınnan geçti”, “TİKA Başkan…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!”, “Başkanka küsülüydü, kalanı – haliz gücenikti” h.t.b. 2022-ci yılın…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Harman ayın (iyül) nomerı

Harman ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Harman ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, ekonomika forumnarı yapêrlar”, ““Fulger” speţnaz poliţiyası Komratta: parmak sallamak mı, korkutmak mı, Gagauziyayı enmäk mi?”, “28 yıl geeri satılan Gagauz Respublikasının 32-ci yılı bakıldı”, “1994-cü yılda satkınnıın meyvası: Avtonomiyayı Moldova kuvetlerinä tabla üstündä mi sürdülär?”, “Eşinmeklär ilerleer: “Kaul județına baalayıp, Gagauziyayı yok etmää!” da işi bitirmää!”, ““Yabancı memlekettä injener olarak çalışmak” TİKA paylaşım programası”, “Gagauziyayı korumakta Türkiyedän yardım istenilecek. Etştirilärsä!!!”, “Gagauz Respublikasını halizdän kuran insannarın rubaları diil muzeydä –  patretlerdä” h.t.b. 2022-ci…