Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geniş hem tantanalı bakıldı Hederlez yortusu, nereyi, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası kendi kolektivlrınnan hem teatrular artistlerinnän hazırladı büük bir gösteri.

2022-ci yıl Gagauziyada bilim adamı hem yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı olduu için, Hederlez yortusunun açılışı da yapıldı Canabisinin “Uzun kervan” romanına görä kurulan teatrulu insținirovkasınnan, neredä annadıldı gagauzların taa Altaylardan Bucak kırlarına gelmesi hem o kervanın uzun yolunda gagauzların geçirmesi.

Bu teatrulu insținirovka tamamnandıynan GAGAUZLARIN en büük MİLLİ yortularında GAGAUZÇA bitti. Gagauzların istoriyasını aanadan parçadan sora, yortunun sțenasına pindi hem GAGAUZLARIN yortusunda RUS DİLİNDÄ lafetti Gagauziya Başkankası İrina VLAH. Bu rus dilindä insannara “традиционная гагаузская культура”sı için annattı. Sora Canabisi sțenaya çaardı yortuya gelän Moldova Premyer-ministrusunu Natalya GAVRİLİȚAyı, angısı danıştı insannara gagauzça laflarlan “Hristos dirildi!” da sözünü bölä ilirletti: «Сегодня мы наслаждаемся всем, что может предложить гагаузская культура, и мы хотим, чтобы такие мероприятия привлекали все больше и больше посетителей, как из Республики Молдова, так и из-за рубежа. Даже если сейчас мы сталкиваемся со многими трудностями, мы можем гордиться тем, что в нашей стране мы всегда отмечали и ценили вклад каждой общины в культурную жизнь Республики Молдова. Девиз Европейского Союза — единство в многообразии — уже давно стал реальностью в нашей стране, где диалог и взаимное уважение являются краеугольными камнями нашей социальной сплоченности». Sora da Canabisi dedi, ani kendi Moldovada lääzım birlik olsun hem, ani Moldova Pravitelstvosu verecek “At-prolin” tamazlık at fermasınna 15 milion ley hem taa para verecek Komratta Mihay Eminesku lițeyin remonduna da: https://gov.md/ro/content/prim-ministra-natalia-gavrilita-la-sarbatoarea-hederlez-dialogul-si-respectul-reciproc.

Bu nasaatlardan sora çıktılar Gagauziyanın anılmış artistleri hem artistkaları (patrettä soldan) Sergey İVANOV, Olga PAÇİ, Yuliya ARNAUT hem İvan BABOV da, ilk kerä insan önündä, çaldılar Hederlez yortusunun ofițial gimnasını – “Gagauziyada Hederlez” türküsünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya FİLEV): https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328. Bundan sora da yortunun kutlaması başladı.

Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromuna toplanan binnärlän insannara deyni gözäl bir sport hem kultura programası hazırlanmıştı: konțert, “Altın At” yarışmaları, eşeklerdä yarışma, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu – bulgur pişirmesi, gagauz milli oyunnarı hem yarışları. Ayırıca baaşış için dirää tırmanma yarışı da oldu.

Hederlezdä kurulan küülerin milli aullarında musaafirlerä türlü ikramnar yapıldı.

“Altın At” yarışmalarında bu yıl enseyennär hepsi Aydar küüyündän atlılardı: Dimitriy YOVÇU (hem I-ci eri hem “Başkan Kuboo”nu aldı, atın adı – “Çerkez”), Nikolay UZUN (II-ci er, atın adı – “Orlik”) hem Grigoriy UZUN (III-cü er, atın adı – “Buyan”).

Ayırı baaşış (kilim) verildi at yarışlarına katılan tek kıza da – Tiraspol kasabasından Valentina PİKUSa.

Gagauziyada Haderlez yortusunun şannı musaafirleri oldular Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN.

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyada Hederlez yortusu bakıldı

Patretlär: Moldova Pravitelstvosunun pres-slejbasının hem  Gagauziya kultura Upravleniyasının
Источник anasozu.com
239

İlgili statyalar

Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr

Evelki adetlerä görä, Hederlez ayın (may) 6-da Hederlez yortusu bakılêr. Hederlez yortusu gagauzlarda, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Pandemiya dedikleri salgına görä, yortu ölä geniş hem tantanalı, nicä 2019-cu yılda bakılmadı: https://anasozu.com/hederlez-yortusunu-hederlez-ayin-may-6-si-erina-5-da-baktilar/. Açıklanan haberlerä görä, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, büün bu yortu  2019-cu yılından taa da beter bakılacek. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda bakaceklarr. Hederlez yortusununda yapılacek at yarışmaları, güreş, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu, gagauzların istoriyası için teatrulu gösteri. Источник anasozu.com

Gagauziyada “Hederlez – 2023” yortusu geniştän kutlanıldı

Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä. Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär. O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär. Adetä görä, Hederlezin baş sırası oldu “Altın At” at koşuları, angısının…

Hederlez yortumuz kutluca olsun

Evelki adetlerä görä büün, Hederlez ayın (may) 6-da, bütün türk dünnäsında hem Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr. Gagauzlarda Hederlez yortusu, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Gagauziyada Hederlez yortusunun ofițial gimnası – “Gagauziyada Hederlez” türküsünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya FİLEV) kabledildi: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328. Hederlez yortumuz kutluca olsun! Источник anasozu.com

Hederlez yortusunu Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä baktılar

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakıldı Hederlez yortusu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu, nicä da her yılın, Çadır kasabasının  “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda baktılar. Ama bu yıl Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä bu işi yaptılar. Kutlama yortusunun sırası büüktü, gözäldi, tantalalıydı hem da, belliki, becerikli gösteriylän Gagauziya Başkanın seçim kompaniyasına kullanmak yortusuydu. Yortu pek genişti: at yarışmalarından güreşlerädän, gagauz milli kuvet (“Güreş”, “Pelivan”, “Uzun eşek”) hem akıl oyunnarından (“Kuran”, “Aşık”) el ustaların srgilerinädän, gagauz milli imeklerindän beygirlerin nallamasınadan, kamçı patlatmaktan…

Kişinevda gagauz yortusu hem 25-ci kadr

Çiçek ayın 6-da Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda oldu “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı bir yortu, neredä gagauzların kulturasını kişinevlulara gösterdilär hem tanıttılar. Konțertin önündä siiredicilerä deyni gagauz milli kostümnarın gösterisi oldu, çeşitli master-klaslar yapıldı, resim hem kilim sergisi düzennendi. Ayrıca gelenneri karşladılar  gagauz folklor ansamblileri “Bucaktan kızlar” (Çadır kasabası), “Sevda” (Kazayak küüyü) hem “Çancaaz” (Aydar küüyü). “Gagauziyayı kulturadan tanı” (“Descoperӑ Gӑgӑuzia prin culturӑ”) adlı yortunun özü oldu “Nikolay SULAK Milli Palatası”nın sțensında büük bir konțert programası, angısında pay aldılar Gagauziyanın türkü hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”, oyun ansamblileri “Аltın Çöşmä” hem “Yıldızlar”. Bundan kaarä…