Geldi vakıt – uyan, HALKIM!

Geldi vakıt – uyan, HALKIM!

Gagauziya öndercileri arasında son aylarda olan işlär hem yanan kavgalar raada brakmêêrlar ne Gagauziya insannarını, ne dä başka erlerdä yaşayan gagauzları. Hepsi isteerlär bu kavgalar bitsin da, kevettä bulunannar, Gagauziya için hem gagauz halkı için izmet etmää başlasınnar.

Redakțiyamıza geldi Ukrayna Gagauzlar Birliin başkanından Vasiliy KELİOGLUdan bu, can acısınnan yazılı, peet, angsınnan o hepsi gagauzlara danışêr.

UYAN, HALKIM!

Geldi vakıt – uyan, HALKIM! Birleş yalannara karşı, Ana dildä lafet, CANIM, Hem çal MİLLİ MARŞI!

Kırlêêr kaavi çocukların, VATAN kalêêr bom-boş, Kim kaldıracêk ERİ yaarın? Kömür Atı, sän, koş!

Dooru yoldan git KARDAŞIM, ALLAA versin yardım, Mankurtları, desän, attım – Buna bän olacam pek HOŞ!

Çok yannışlık var DÜNNÄÄDA Biz olalım dooru, Canavarlar yanımızda, Koruyalım ruhu! Vasili KELİOGLU, Ukrayina, Kiev.
Источник anasozu.com
132

İlgili statyalar

Cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär!

Ukraynada Rusiyanın agresiyasına karşı gidän cenk böldü dünney hem insanarı ikiya – onnara, kim seviner Rusiyanın Ukraynaya cenklän girmesini hem Rusiyadan tutêr, hem onnara, kim bu cengä karşı kalktı da. Bu bölünmäk gagauzlara da urdu. Diil Ukraynada yaşayan gagauzlara, ama Moldovada olannara. Taa çoyu buna “cendem olsun cenk hem cengi çekettirernnär” deer, ama bunnar sıradadan insannar. Kuvettä bulunannar sa, yapêrlar kendilerini, en aazdan, ani Ukraynada hiç bişey olmêêr, ama en çoktan buz gibi kannanan görmemezliktän gelerlär. Büünkü günädän Gagauziyanın Başkanı da bu konuda görmemezlik durumunu aldı. Kimi palilär dä salêrlar hem sevinerlär, ani “Rusiya, Ukrayna üstünä üüşeräk, pek islää yapêr”.…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Gagauziya Başkankası imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonunu

Gagauziya Başkankası İrina VLAH imzaladı «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonunu, bildirer gagauzia.md. Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu tarafından kabledilän «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonuna görä “Gagauiyanın topraklarında izin verileri yapmaa hem korumaa “Georgievskaya” denilän şiridi, Enseyişin kırmızı bayraklarını hem Büük Vatan cenginnän ilgili başka simvolları”. Hep ölä, Zakon verer kolaylık cenktä pay alannarın anmasını temelleştirmäk için hem eni gelän boyları vatan sevmektä terbietmäk uurunda Gagauziya topraklrında kimi sıraları yapmaa. Not. «О символах Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) Zakonun kabledilmesindän sora, Moldova…