Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

2021 yılın Harman ayın (avgust) 31-ri – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä Kişinevda oldu Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı. Onu ortak hazırladılar Moldova hem Romıniya Bilimnär Akademiyaları, Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutu, Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezi, Romıniya Dumbraveni kasabasının primariyası.

Eminiskologların 10-cu Kongresı “EMİNESKU hem PAALILIKLAR DÜNNÄSI” başlıının altında geçti. Bu büük kultura olayına, Emineskunun evrenindän can çekmesi alan eminiskologlardan hem başka bilim insannarından kaarä, kendi dokladlarınnan, eni bulunan dokumentlärlän hem kiyatlarınnan katıldılar yazıcılar, araştırmacılar, çeviricilär, literatura kritikleri, epigramacılar h.b.

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın açılışı geçti Moldova Bilimnär Akademiyasının büük başında. Aşılış iki bölümdän oldu. İlk bölümdä kutlandı o günü Moldovada bakılan “Bizim Romınca dilimiz” yortusu hem onunnan ilgili nasaatlar edildi. İkinci bölümdä dä Kongresın ofițial açılışı oldu. Açılışta söz tuttular Moldova Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon TİGİNÄNU (Ion Tighineanu), Romıniya Bilimnär Akademiyasının başı Akademik İon-Aurel POP, Dünneyin en büük eminiskologu Akademik Mihai ÇİMPOY (Mihai Cimpoi), Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutun başı Akademik Valriy MATEY (Valriu MATEİ). Sora da Mihai EMİNESKUnun yaşamasınnan hem yaratmalarınnan ilgili ana dokladlar okundu.

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın ikinci günü toplantısı geçti Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä. Toplantı başladı kısa bir simfoniya konțertindän, nedän sora katılımcılar konuylan ilgili kendi bilim dokladlarını okudular. Toplantının ikinci payında da son bir yılın içindä Mihai EMİNESKUylan ilgili yazılan hem tiparlanan kiyatların prezentațiyaları oldu.

Gagauzlardan Eminiskologların 10-cu Kongresına katılan Akademik Todur ZANET tanıştırdı katılımcıları kendi “Yunus EMRE dilindä Mihai EMİNESKU” bilim dokladınnan hem kendisi tarafından gagauzçaya çevirilän hem da Gagauziya Bilim Merkezi tarafından taazä çıkarılan Mihai EMİNESKUnun bir kap altında tiparlanan “ÇEZARA” hem “SABAA YILDIZI (Luçafar)” yaratmaları kiyadınnan.

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu
Источник anasozu.com
392

İlgili statyalar

Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı

Büük ayın (yanvar) 15-dä, büük romın poetın Mihai EMİNESKUnun duuma günündä Moldovada bakıldı “Milli kulturanın günü”, angısının çerçevesindä Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä, Akademik Mihai ÇİMPOYun (Mihai Cimpoi) Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezin başı Elena DABİJAnın modiratorluunda, yapıldı “Aazdan aaza geçeräk, benim adım asirercä ilerleyecek” (“Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură”) adlı büük bir sıra. Bu sıranın gündeliindä neredä vardı poetın byustuna çiçek koyulması, onun peetlerin okunması, türküleri çalınması, teatrulu kompozițiyaları, “O, üüsek gerçek…” adlı bilim simpozium hem eni çıkan hem taazä olan kiyatların prezentațiyaları. Bilim simpoziumda aldılar Akademik Mihai ÇİMPOY, Moldova Bilimnär Akademiyasının…

Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı

Büük ayın (yanvar) 15-dä, büük romın poetın Mihai EMİNESKUnun duuma günündä Moldovada bakıldı “Milli kulturanın günü”, angısının çerçevesindä Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä, Akademik Mihai ÇİMPOYun (Mihai Cimpoi) Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezin başı Elena DABİJAnın modiratorluunda, yapıldı “Aazdan aaza geçeräk, benim adım asirercä ilerleyecek” (“Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură”) adlı büük bir sıra. Bu sıranın gündeliindä neredä vardı poetın byustuna çiçek koyulması, onun peetlerin okunması, türküleri çalınması, teatrulu kompozițiyaları, “O, üüsek gerçek…” adlı bilim simpozium hem eni çıkan hem taazä olan kiyatların prezentațiyaları. Bilim simpoziumda aldılar Akademik Mihai ÇİMPOY, Moldova Bilimnär Akademiyasının…

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

2022-ci yılda ömürä geçirlän Moldova yazıcılar Birliin hem Kişinev primariyasının ortak proektı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” (“Scriitorii pentru Capitală, Capitală pentru Scriitorii”) çerçevesindä Kasımın 10-da Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında geçti bir buluşma Kişinev Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin lițey klaslarında üürencilerin hem Akademik hem yazıcı Todur ZANET arasında. Buluşmayı kısa ön sözlän açtı Mihail ÇAKİR adına bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan tanıştırdı lițeycileri bibliotekanın o günkü musaafirlerinnän – buluşmanın modiratorunnan, Moldova yazıcılar Birliin vițe-predsedatelinnän İvan PİLKİNän (İvan Pilchin) hem Akademik hem yazıcı Todur ZANETlän. Nedän sora yazıcı İvan PİLKİN annattı “Yazıcılar Baş kasaba için,…

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Baba Marta ayın 21-dä, kendisinin Moldova Respublikasında Büükelçi olarak çalışma zamanı bittii üzerä, Romıniya Büükelçisi Daniel İONİȚA bir günnük vizitınnan Gagauziyanın baş kasabasında Komratta bulundu hem orada Gagauziya Başkanınnan hem Komrat kasabasının primarınnan buluştu. Gagauziya Başkanınnan buluşmak zamanı, Büükelçi Daniel İONİȚA urguladı, ani “Herliim Moldova Respublikası evropa yolunda ilerlemesini koruyarsaydı, belliki, memleketin baamsızlıına, suverenitetına hem tarafsızlıına saygı duyarak, Romıniya hem ilerlemektä başka partnörların tarafından türlü alannarda Moldova Respublikasının vatandaşlarını arkalamak için yapılan çok sayıda proektlar – ekonomika, üüredicilik, saalık, kultura hem başka, ileri dooru da ilerleyeceklär” (“A dat asigurări că multiplele proiecte de susținere a cetățenilor Republicii Moldova din diverse…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Halk Topluşu seçimneri milletin umurunda diildi”, “Türkiyedän Moldovaya COVID-19 karşı 70 000 doza SİNOVAC vakținası yardımı”, “Konatantin TAUŞANCI: Lääzım Başkannarın karannık işlerini açıklamaa!”, “İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu suda vereräk, işin önünü aldı”, “Moldova Parlamentı spikerı Türkiye Kişinev Büükelçisinnän buluştu”, “Kişinevun klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı”, “Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?”, “Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturma korafı hep o!”, “GHT seçimnerindä Türkiyedän gözlemcilär da vardı”, “Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin I-ci turun sonuçları”, “Gagauz türkücülüünä adanmış…