Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Baba Marta ayın 21-dä, kendisinin Moldova Respublikasında Büükelçi olarak çalışma zamanı bittii üzerä, Romıniya Büükelçisi Daniel İONİȚA bir günnük vizitınnan Gagauziyanın baş kasabasında Komratta bulundu hem orada Gagauziya Başkanınnan hem Komrat kasabasının primarınnan buluştu.

Gagauziya Başkanınnan buluşmak zamanı, Büükelçi Daniel İONİȚA urguladı, ani “Herliim Moldova Respublikası evropa yolunda ilerlemesini koruyarsaydı, belliki, memleketin baamsızlıına, suverenitetına hem tarafsızlıına saygı duyarak, Romıniya hem ilerlemektä başka partnörların tarafından türlü alannarda Moldova Respublikasının vatandaşlarını arkalamak için yapılan çok sayıda proektlar – ekonomika, üüredicilik, saalık, kultura hem başka, ileri dooru da ilerleyeceklär” (“A dat asigurări că multiplele proiecte de susținere a cetățenilor Republicii Moldova din diverse domenii – economic, educație, sănătate, cultură și altele, realizate atât de România cât și de ceilalți parteneri de dezvoltare vor continua dacă Republica Moldova își va menține parcursul de dezvoltare europeană, cu respectarea independenței, suveranității și statutului de neutralitate al țării”).

Bundan kaarä Romıniya Büükelçisi Daniel İONİȚA Gagauziyanın yoksul aylelerin uşaklarana,  RoAid agenstvosunun aracılıınnan, Romıniyadan 25 planşet vermä sırasına katıldı hem Romıniya yardımınnan yapılan “Mihai Eminesku” romın teoretik lițeyinin binasını gezdi.

“Mihai Eminesku” romın teoretik lițeyinin binasının başarılmasının geç kalması için söleyeräk, Romıniya Büükelçisi bunun sebepini da açıkladı: proektın başlamasından beeri stroyka malların paalarının iki-üç katına kalkması, bildirer Moldova Respublikasında Romıniya Büükelçilii.

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu

Romıniya Büükelçisi Gagauziyada bulundu
Источник anasozu.com
449

İlgili statyalar

Romıniya neetinä koydu Komratta şannı konsulluk açmaa

Romıniya dış işleri ministerlii podul.md saytına bir açıklma yaptı, neredä söledi, ani var nicä Komratta şannı bir konsulluk açsın, çünkü buna izin verärmiş 1963-cü yılından Vena konvențiyası. Romıniya dış işleri ministerlii bildirer, ani bu iş var nicä olsun sade Moldova devletin kayıllıına görä, Romıniya dış işleri ministerlii hem Romıniyanın başka kuruluşların incelemesindän hem teklif etmesindän sora. Romıniya dış işleri ministerlii açıkladı, ani Romıniyanın Komratta şannı konsulluk açılması verecek kolayını Gagauziyada Romıniyanın politika hem ekonomika intereslerini ileri sürmää. Источник anasozu.com

Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı oldu

2021 yılın Harman ayın (avgust) 31-ri – Ceviz ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä Kişinevda oldu Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresı. Onu ortak hazırladılar Moldova hem Romıniya Bilimnär Akademiyaları, Kişinev “Mihai Eminescu” Romın Kulturası İnstitutu, Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezi, Romıniya Dumbraveni kasabasının primariyası. Eminiskologların 10-cu Kongresı “EMİNESKU hem PAALILIKLAR DÜNNÄSI” başlıının altında geçti. Bu büük kultura olayına, Emineskunun evrenindän can çekmesi alan eminiskologlardan hem başka bilim insannarından kaarä, kendi dokladlarınnan, eni bulunan dokumentlärlän hem kiyatlarınnan katıldılar yazıcılar, araştırmacılar, çeviricilär, literatura kritikleri, epigramacılar h.b. Bütündünnä eminiskologların 10-cu Kongresın açılışı geçti Moldova Bilimnär Akademiyasının büük başında. Aşılış iki bölümdän oldu. İlk bölümdä kutlandı o…

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUylan görüştü

Kendisinin Moldovada Türkiye Kişinev Büükelçisi olarak çalışma zamanı sona vardıı sebepinnän, Orak ayın (iyül) 21-dä Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUylan görüştü. Nicä bildirer prezidentın pres-slejbası, Moldovanın devlet başı şükür etti Türkiye Kişinev Büükelçisinä o yardımnat için, ani pandemiya zamanında Türkye Molvdovaya verdi, hem taa da ayırıca şükür etti Ankaranın Moldova Respublikasının suverenitetından hem toprak bütünnüündän arka olması için. Kendi tarafından Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Moldova Prezidentı Maya SANDUya kısadan bilgilär verdi, bildirer Türkiye Kişinev Büükelçilii. Источник anasozu.com

Moldova Respublikası baamsızlıın 30-cu yıldönümü kutlêêr

Harman ayın 27-dä Moldova Respublikası kutlêêr kendisinin Sovetlär Birliindän baamsız olmasının 30-cu yıldönümü. Kutlamalar Kişinevın merkez meydanında olceklar hem onnara Romıniya Prezidentı Klaus Yohanis (Klaus Werner Iohannis), Polşa Prezidentı Andjey Duda (Andrzej Sebastian Duda) hem Ukrayna Prezidentı Vladimir Zelenskiya (Володимир Олександрович Зеленськи) katılacek. Moldova Respublikası baamsızlıın 30-cu yıldönümü kutlama programası burada: 27.08.2021-Program-Ziua-Independenței Источник anasozu.com

Kongrestä Türkiyedän Gagauziyayı korumakta arka yardımı istenilecek

Bitki vakıtlarda Gagauziya üstünä saygısızlıklan hem baskılarlan hem Moldovanın Gagauziya avtonomiyasını yok etmäk eşinmeklerinnän ilgili olarak, neettä var Canavar ayın (oktäbri) 2-dä olacek Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Kongresindä Türkiye Respublikasından Gagauziyayayı korumak için arka yardım istemää. Gagauziyaya yapılan saygısızlıın hem baskıların arasında en ilk sırada var Moldova Prezidentın Gagauziyaya adanmış vizitlarından vazgeçmäk hem Moldovanın “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin Komrat kasabasının merkezindä silählı denemelär yapması. Bundan kaarä Gagauziyada sayêrlar, ani, ortalık karışırsa, Gagauziyaya var nicä Moldova silählı kuvetlerinnän bilä Romıniya silählı kuvetlerin da girsini. Kongresi hazırlayannar açıkladılar, ani Moldovanın büünkü kuvetleri hepsini yapêrlar, ani Romıniyaylan birleşmää, ama gagauzlar Romıniyaya girmäk istämedikleri…