“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

Koladaya karşı, Büük ayın (yanvar) 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya taazä çıkan “Adetlerin şen ötmesi” kiyadına, angısı hazırlandı maasuz Kolada hem Yıl Başı yortularımız için.

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadında toplu gagauz folklorundan hem gagauz yazıcıların “Kolada”, “Surva” hem “Hê-hêy” için yaratmaklar, angıları gözäl dönaklı Gagauziyanın Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencilerinin resimnerinnän.

Prezentațiyada pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, Akademik hem yazıcı Todur ZANET hem Çadır kasabasından uşak resimci şkolasının direktoru Nataliya VORNİKOVA.

Bundan kaarä, direktorlarınnan barabar, prezentațiya geldilär Komrat, Çadır hem Valkaneş uşak resimci şkolaları üürencileri, analar bobalar hem kiyada girän yaratmaların kimi avtorları.

Şükür ederäk hepsinä, kim pay aldı bu kiyadın hazırlanmasına, Gagauziya Başkankası İrina VLAH verdi hepsi genç resimcilerä Dipom, birär “Adetlerin şen ötmesi” kiyadı hem Eni Yıl baaşışlarını.

Prezentațiya sırasında Aydar hem Kıpçak küülerindän uşak ansamblileri Kolada çaldılar, hem sonunda da, uşaklara tatlı masa ikramı yapıldı.

Not. “Adetlerin şen ötmesi” kiyadı – Gagauziya kultura Upravleniyasının proektı, angısına deyni para ayırıldı “Gagauz dilini kurtarmak Fondu”ndan.

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası

“Adetlerin şen ötmesi” kiyadın prezentațiyası
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için sergi

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için bir sergi, neredä toplu Canabisinin 40 taanä resimi. Serginin açılışında pay aldılar Olga UNGURÄNUnun yakınnarı, dostları, kolegaları hem üürencileri, angıları toplandılar anmaa deyni bu vergili insanı hep taa bir kerä mayıl olmaa onun yaratmalarına. Candan laflarını raametli resimciyka için söledilär Gagauziya kultura Upravleniyasının Başının yardımcısı Aleksey KARATERZİ, animalist-resimci Konstantin KELEŞ, resimciyka Anastasiya RAKOVÇEN, Gagauziya Radio hem Televideniye kompaniyasının rejisöru Yuriy GLEKOV hem başkaları. Eridir urgulamaa, ani Gagauziyanın Regional resim Galereyasının 2006-cı yılda açılışından beeri Olga UNGURÄNU 10 yıl sıravardı bu galereyanın direktoru işledi hem burada…

Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi

Kırım ayın 22-dä, Moldova Parlamentı tarafından 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 28-ci yıldönümünä karşı, Komrat Kultura binasında oldu yortulu sıra, neredä Gagauziyanın öndercileri verdilär üzdän zeedä avtonomiyanın ödüllerini Gagauziyanın kurucu veterannarına, vraçlara hem üüredicilerä, çiftçilik zaametçilerinä, bilim hem kultura insannarına, devlet işçilerinä. Verilän ödüllerin arasında vardılar: “Gagauz Yeri” Ordenı, “Mihail ÇAKİR” Ordenı, “Gagauziyanın şannı Vatandaşı”, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli pedagogu”, “Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli çiftçilik zaametçisi”, “Gagauziyanın kıymetli içişleri organnarı zaametçisi” nışannarı hem “Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotası”. Ödül vermä yortulu sıranın sonunda Gagauziya Başkankası…

Komratta Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetleri gösterisi yapıldı

Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan hem emirinnän, Kolada günündä Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetlerimizi göstermäk için, Komrada Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından ansamblilär, teatrucular hem başka kultura insannarı getirildi. Gagauziyanın Başkannıı binasının önündä konuylan ilgili büük hem şen bir Kolada yortusu yapıldı, neredä milli rubalara giimni ansamblilär, teatrucular, uşaklar hem kultura insannarı, “Kolada” çalmaktan kaarä, halk oyunnarını oynadılar, Koladaylan hem “Çıbık günü”nän (“Surva”) adeterinnän baalı teatrulu gösterileri yaptılar, “survaklințlarlan”  surva gezdilär hem başka şenniklärlän sefa sürdülär. Belli ki, burada bulunan Gagauziya Başkanı, nicä düşer bir ev saabiykaya, hepsi bu insannara para, kolaç, tatlılık hem imäk ikramnarında bulundu. Patretlär: kultura-ge.md, gagauziyainfo.md Источник…

Mihail PAÇİnin “Şennik saadı” kiyadı çıktı

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında oldu prezentațiya eni bir kiyada – “Şennik saadı”, angısının hazırladı kongazlı Mihail PAÇİ, ani kendisini, aylesinnän bilä, baaşladı muzıkaya hem şindi peetçilää dä. “Şennik saadı” – bu uşaklara hem uşak başçalarına deyni hazırlanmış türkülär kiyadı, angılarını yaratmış Mihail PAÇİ, ani bu işi içindän biler, çünkü çok yıllar kendisi da uşak başçalarında muzıkacı olak işleer. Renkli hem resimni kiyatta, çeşitli temalara görä, 23 türkünün notaları hem peetleri var. Kiyadın prezentațiyasında pay aldılar avtorun aylesi, dostları hem iş kafadarları, angıları çok tatlı laflar söledilär en duan yaratma için. 56 sayfalık kiyadın tirajı 300 taane hem o daadılacek Gagauziyanın…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büük kahır, çirkin bela, açık yara: Türkiyedä er tepremesinä 44 218  kişi can kurbanı”, “Pek paalı Türkiyem genä yas içindä…”, “Türkiyeyä yardım için maasuz banka esabı açıldı”, “Moldova Üstolan Dorumnar upravleniyasından Türkiyeyä kurtarma yardımı komandası”, ““Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı”, “Çadırdan generatorlar hem yastık-yorgan yardımı”, “Gagauziya Komrat uşaklarından Tükiye uşaklarına”, “TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada”, “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır””, “Gagauziya: geçmişin denemekleri, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu”, “Kiriyettä Dionis TANASOGLUya…