Raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için sergi

Raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için sergi

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için bir sergi, neredä toplu Canabisinin 40 taanä resimi.

Serginin açılışında pay aldılar Olga UNGURÄNUnun yakınnarı, dostları, kolegaları hem üürencileri, angıları toplandılar anmaa deyni bu vergili insanı hep taa bir kerä mayıl olmaa onun yaratmalarına.

Candan laflarını raametli resimciyka için söledilär Gagauziya kultura Upravleniyasının Başının yardımcısı Aleksey KARATERZİ, animalist-resimci Konstantin KELEŞ, resimciyka Anastasiya RAKOVÇEN, Gagauziya Radio hem Televideniye kompaniyasının rejisöru Yuriy GLEKOV hem başkaları.

Eridir urgulamaa, ani Gagauziyanın Regional resim Galereyasının 2006-cı yılda açılışından beeri Olga UNGURÄNU 10 yıl sıravardı bu galereyanın direktoru işledi hem burada resimcilerin çok sergilerini hazırladı. Uzun zaman Canabisi, üüredici olarak, işledi Komrat Dimitri SAVASTİN uşak resimci şkolasında.

Raametli Olga UNGURÄNUnun resim sergi açık olacek 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 21-dän.

Topracıı ilin olsun!

Raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması için sergi

Foto: kultura-ge.md
Источник anasozu.com
204

İlgili statyalar

Video: Beşalmada açıldı raametli Olga Unguränunun resim sergisi

Çok yılkı dostluluu, utançlıını, becerekliini, zanaatını hem bitmäz sızan bilgilerini resimcilik uurunda anmak için Beşalmada Olga Unguränu-Parfönovaya adalı sergi açıldı, neredä gösterili onun bitki resimneri. Onnarı o etiştirämedi göstermää onun ustalıını sevennerä, çünkü bildir geçindi. Olga Unguränu-Parfönova geçindi uzun hastalıından sora. O 46 yaşındaydı. Bitki yıllar Olga işledi Komrattakı Dmitriy Savastinın adına resim okulunda. Onu anmak için Beşalmanın muzeyindä kurulu onun bitki resimnerindän bir sergi,  angılarını o ölä da etiştirämedi göstermää sevän onun zanaatını geniş auditoriyasına. Bu işlärlän artık var nasıl tanışmaa, nışannadı anılmış resimciykanın dostu Lüdmila Karaçoban-Marin. Êkspoziţiyada gösterili  Olganın en özäl bitki çizilmiş işleri. Olga Unguränu-Parfönova – anılmış Gagauziyada hem aşırıda resimciyka, duudu kıran…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

ırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı”, “2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı”, “Ankarada Moldovanın kultura Günneri geçti”, “Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek (Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü)”, “Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, ama onun serbestlik hakkı ezildi”, “Venețiya komisiyası dedi: Moldova Baş prokurorun işini kantarlama proțedurasını enidän incelesin”, ““Gülüntü deputatlar” tragikomediya spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!”, “Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi”, “Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım”, “Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!”,…

Resimciykaların “İlkyaz kanatlarında” resim sergisi

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimciykaların resim sergisi – “İlkyaz kanatlarında”, angısı Baba Marta ayın sonunadan açık olacek. Kendi resimnerini sergiledilär resimciykalar Oksana ARABACI, Mariya DİMOGLU, Olga DİMİTROGLU, Vera JEKOVA, Tatyana KASIM (Tetrioglu), Natalya KOJAKAR, Olga KREȚU, Svetlana PANAİTOVA, Anastasiya RAKOVÇENA hem Natalya VORNİKOVA. Sergilenän resimlär yapılı yaalı boyaylan, grafikada hem suuk batik tehnologiyasında. “İlkyaz kanatlarında” sergisinin açılışını yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem kutlama sesinnän resimciykalara danıştı anılmış gagauz resimcisi Födor DULOGLU. Serginin açılış zamanında insannarı kendi yaratmalarınnan tanıştırdı Gagauziyanın “Elegiya” kemençecilär ansamblisi. Источник anasozu.com

Komratta açıldı Gagauziya resimcilerin İlkyaza baalı sergi

«İLKYAZ-2022» resim sergisi 13 resimcinin 55 yaratmasını kapladı. Ekspoziţiya Gagauziyanın resim galereyasında açıldı. İstoriyalı, portretlär, peyzajlar hem abstakţiya stillerindä resimcilär kendi resimnerini «İLKYAZ-2022» sergisindä teklif ederlär. Resimci, Çadır-Lunga  uşak resim okulun başı Födor Duloglo sayer, ani resimcilerin toplu sergileri meraklı onnan, ani ȇkspoziţiyada türlü janralarda yaratmalar gösterilerlär. «İLKYAZ-22» sergisindä gagauz resimcici Konstantin Keleş getirdi 7 resim, onnarda avtorun işi hem  en sevgili zanaatı açıklanȇr. Resim yaratmalarında türlü tehnikalarda hem süjetlerdä işlär yaşadılȇr-hepsi onnar avtorların özelliini göstererlär, çünkü herbir yaradıcı kendiycesinä talantlı. Sergidä resimnerin taa çoyu keten benizdä yazılı. Onnarda akril boyaları uslu renklerdä gözledilerlär, var yaratmalar renkli kalemnärlän yazılı. Sergi…