09 08 21 İKİNCİ AŞILAMAK MARAFONU GAGAUZİYADA GEÇECEK
Источник grt.md
418

İlgili statyalar

“Gagauziya Run” adlı kaçmak marafonu seftä oldu

Kirez ayın 18-dä Komratta seftä geçti, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının tarafından hazırlanan, “Gagauziya Run” adlı kaçmak marafonu, angısına katıldılar 500-dän zeedä profesional hem sportu sevän sportsmennar. 5 hem 10 kilometra uzaklıına kaçmakta pay aldılar sportçular bütün Moldovadan – Gagauziya, Kişinev, Kaul, Belț, Pridnestrovye hem başka erlerdän. “Gagauziya Run 2023” kaçmak marafonuda erlär bölä oldu: 5 km – Kızlar 1. Yuliana TKAÇÖVA – 22’ 41’’; 2. Yuliya ÇÖRNIY – 23’ 35’’; 3. Aleksandra LEU – 24’ 22’’. 5 km – Olannar 1. Vladislav İVANÇENKO – 18’ 15’’; 2. Viktor SENİN – 18’ 24’’; 3. Oleg KALAŞNİKOV – 18’ 34’’. 10 km –…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Baba Marta ayın 16-da Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) getirdi hem verdi yardım Gagauziyanın Kongaz küüyün kaçakları erleşitirilmäk merkezindä bulan Ukraynadan insannara. Kongaz erleşitirilmäk merkezindä ukraynalı kaçaklar için Türkiyenin hem TİKAnın adından yardımı verdilär TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Yardım içindä var yastık-çarşaf takımnarı hem gigiena lääzımnıkları. Yardım vermä sırasında bulundu Gagauziyanın Başkanı da. Nicä açıkladı “Ana Sözü” redakțiyasına TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yardımnarı vermää kolaylık oldu ondan, ani  Moldovaya artık etişti Türkiyedän Ukraynadan kaçaklara deyni ikinci dalga yardımı, angısı Türkiyenin AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) TİRlarınnan…