İlgili statyalar

Eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı!

Kasım ayın 9-da Energetikada Düzennemä Milli Agenstvosu (EDMA) Moldova vatandaşlarına deyni bir Kasımdan beeri kurdu eni gaz paasını – 11,08 ley bir metra kub için. Esaba alarak, ani Kasımın birinädän moldovalılar ödärdilär 4,2 ley bir metra kub için, eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı. Ama bu kimin uurunda? EDMA başkanının Ştefan KRÄNGAnın laflarına görä – bu bir ön paa, o taa diişecek. Ama angı tarafa diişecek Canabisi açıklamadı. Kolaj: point.md Источник anasozu.com

Video: Moldovanın internetnan baalı gelecää pandemiyanın koşullarında bakıldı forumda

İnternȇtı kantarlamakta forumu Kişinövda oktäbrinin 19-20-dä geçti. Aktual ţifra problemaları konuşmakta açıklandı.  Oluşu hazırladı hem geçirdi Freedom House и SecDev Foundat. Pandemiya koşullarında ţifranın gelecektä prioritetları belli edildilär. Internȇtı kullanmak, onu genişletmäk kolaylıklarını, enilikleri giriştirmäk hem ţıfranın geniştän kullanılmasını ȇkspertlar açıklȇȇrlar. АLEKSEY MARÇUK, forumun koordinatoru: «2021-ci yılda MIGF koyȇr dava kaaviletmää İnternȇtın genişletmesini. Pandemiya ţifra ilerlemesindä taa çok dikkatlık etti, çünkü cümnä hem devlet bu vakıtta zorluklarlan karşılaştı». Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari haber tehnologiyaların bölümündä 7 yıl işlemiş. O sayȇr, ani onnarı pandemiya zamanında ii kullanmaa. LİLİAN POPESKU, Rumıniyanın üüretmäk hem aaraştırmak devlet ministerliin sekretari: «Moldovada hem Rumıniyada…


183

İnsannarın cuvapları: