FAQ

BİZ KİMİZ?
İnternet-portal GAGAUZ.ONLİNE (eskiliktägagauz.in, gagauz.net.ru) o bir baamsız toplum, angı kulturasını, adetlerini hem dilini geliştirmää deyni çalışȇr. Biz şeniz eni toplumun azalarına hem dä o insannara, kim Gagauz tarafına kayıtsız olmȇȇr hem dä gagauzluklan meraklanȇr. Sizinnän bilä, biz ne da saytımızı, ne da Gagauziyayı taa da kaavi yapaceez.

ANGI İDEYALARI DESTEK EDERİZ?
Bizim toplumuz birkaç temel prinţiplerinä dayalı: milletçilik, gumanizma hem bir-birinä saygı. Biz açık cannan karşılȇrız hepsi benzer fikirlän insanarı, angılara deyni Gagauziya hem gagauz milleti saadä laflar diil. Ne da politik partiyalarlan, ne da başka ilgili kurumnarlan biz baalantı tutmȇȇrız hem işbirlik yapmȇȇrız, saytın büceti sä administraţiyanın cöbünündän hem dä sizin katkınızdan oluşȇr.

NASIL VAR NİCÄ YARDIM EDÄSİNİZ?
Saytta komentariy yazın, dostlarınıza hem arkadaşlarınıza saytın haberleri yollayın, konuşmalarda pay alın, statyaları ya da post’ları teklif edin hem da genel olarak, saytta bulunmanızdan dadını çıkarın. Bunu yaparkan siz bonusları kabledersiniz, angıları soram abonamenta var nicä çeviräsiniz. Bundan kaarä, siz abonamenti var nicä satın alasınız, baaşlayıp bizä herangı sumayı, 1$ -dan çekedärkän.

ABONAMENT O NE?
Abonament (sürdürümcülük) – biricik yolu saytımızı destek etmää hem onun işlenebilerlii korumaa deyni. Abonament sizä kolaylık verer bütün saytın funkţıyalarını kısıtlamasız olarak kullanmaa. Abonentlär sözlüktän 3 kat taa hızlı çeviri kablederlär, stikerleri kullanȇrlar hem bibliotekaya limitsiz girerlär.
Abonamenti bir küçük sumayı baaşlayıp var nicä satın alasınız, ya da parasız – başka insannarı sayta teklif ettiynän. Yan menüsündän “Teklif” basın ya da haber lentasından bir statyayı dostunuza yollayın. Herbir sizin eni registrat kullanıcınız için siz 14 gün abonament kabledesiniz. Eni üser dä registrat ettiynän 7 gün abonament kabledecek.

NAŞİ SIZDÄ VAR NİCÄ HEM YOK NİCÄ YAPMAA?
Halizdän deemää, biz devlet kanununa karşı olmayan hem temel prinţiplerimizä aykırı gitmeyän fikirlerä annayışlan yaklaşȇrız. Siz var nicä käär dä “sıcak” sözünüzü komentariyaya sokasınız, var nicä oponentlän çekişäsiniz, var nicä administraţiyayı eleştiräsiniz. Saytımızda serbestlik.
Bizdä hiç olmaz sadecem:
– Süümäk laflarını yazmaa, yıldızcık nışanınnan onu saklamayıp ( *** )
– Etnik çekişmelerini kaldırmaa
– Sadece birkimseyi azarlamaa deyni komentariy yazmaa
– Din disputları açmaa, nesoysa bir dini propaganda etmää
– Spam etmää, yani birkaç kerä birtürlü komentariy yazmaa
– Komerţiya saytlarına, sayfalarına, alış-veriş grupasına ya da ruh saalıına tehdit (korkutmak) edän materiallara link’i erleştirmää. Onnarın arasında bulunȇrlar: COVID hem HIV – disidentlär, gomeopatiya araçları, büücülük hem ö.d.

Bu kurallara uyulmaması durumunda saytta uyarılacanız, yoksa käär blok edileceniz.
Sayt kullanmasından dadını çıkarın!