FAQ

GAGAUZ.ONLINE [2004-2022] 
gagauz.net.ru gagauz.in 

Başka saytlardan toplanan materiallar için administraţiya diildir sorumnu da var nicä onnarlan kayıl olmasın. Herbir haberlerin kaynaa onun aşaasında yazıllı. Kullanıcılardan gelän yayıltmış materiallar var nicä düzünlensinnär hem dä gagauz.online bu materilların avtor haklarını tutȇr.

NAŞİ SIZDÄ VAR NİCÄ HEM YOK NİCÄ YAPMAA?
Halizdän deemää, biz annayışlan yaklaşȇrız devlet kanununa karşı olmayan hem temel prinţiplerimizä aykırı gitmeyän fikirlerä. Siz var nicä käär dä “sıcak” sözünüzü komentariyaya sokasınız, var nicä oponentlän çekişäsiniz, var nicä administraţiyayı eleştiräsiniz. Saytımızda serbestlik.
Bizdä hiç olmaz sadecem:
– Süümäk laflarını yazmaa, yıldızcık nışanınnan onu saklamayıp ( *** )
– Etnik, dil, din çekişmelerini kaldırmaa
– Spam etmää, yani birkaç kerä birtürlü komentariy yazmaa
– Komerţiya saytlarına, sayfalarına, alış-veriş grupasına ya da ruh saalıına korkutmak (tehdit) edän materiallara linkleri erleştirmää. Onnarın arasında bulunȇrlar: COVID hem HIV – disidentlär, gomeopatiya araçları, büücülük hem ö.d.

Bu kurallara uyulmaması durumunda saytta uyarılacanız, yada käär blok edileceniz.

BİZ KİMİZ?
Toplum Organizaţıyası GAGAUZ.ONLİNE  o bir baamsız topluluk, angısı kultura, adetleri hem dil geliştirmäk için çalışȇr. Biz şeniz eni toplumun azalarına hem dä o insannara, kim Gagauz tarafına kayıtsız olmȇȇr hem dä gagauzluklan meraklanȇr. Sizinnän bilä, biz ne da saytımızı, ne da Gagauziyayı taa da kaavi yapaceez.

Bizim toplumuz birkaç temel prinţiplerinä dayalı: milletçilik, gumanizma hem bir-birinä saygı. Biz açık cannan karşılȇrız hepsi benzer fikirlän insanarı, angılara deyni Gagauziya hem gagauz milleti saadä laflar diil. Ne da politik partiyalarlan, ne da başka ilgili kurumnarlan biz baalantı tutmȇȇrız hem işbirlik yapmȇȇrız, saytın büceti sä öz cöbündän hem dä sizin katkınızdan oluşȇr.

NASIL VAR NİCÄ YARDIM EDÄSİNİZ?
Saytta komentariy yazın, dostlarınıza hem kafadarlara saytın haberleri yollayın, konuşmalarda pay alın, statyaları ya da post’ları teklif edin hem da geneldä sayt kullanmasından mutlu kalın. Bunu yaparkan siz bonusları kabledersiniz, angıları soram abonamenta var nicä çeviräsiniz. Bundan kaarä, siz abonamenti var nicä satın alasınız, baaşlayıp bizä herangı sumayı, 1$ -dan çekedärkän

Abonament – biricik yolu saytımızı destek etmää hem onun işlenebilerlii korumaa deyni. Abonament sizä kolaylık verer bütün saytın funkţıyalarını kısıtlamasız olarak kullanmaa. Abonentlär sözlüktän 3 kat taa hızlı çeviri kablederlär, stikerleri kullanȇrlar hem bibliotekaya limitsiz girerlär.
Abonamenti var nicä kabletmää parasız da, başka insannarı sayta teklif ettiynän. Yan menüsündän “Teklif” basın ya da haber lentasından bir statyayı dostunuza yollayın. Herbir sizdän gelän registrat kullanıcınız için siz 14 gün abonament kabledersiniz, eni üzer dä 7 gün abonament kabledecek (kupon gibi).

Sayt kullanmasından şen olun!

“GAGAUZ.ONLINE” TOPLUMSAL KURUMU
MOLDOVA RESPUBLİKASI