Zavalı gagauz halkı: “Gülüntü deputatlar” spektaklisi artık bıktırdı

Zavalı gagauz halkı: “Gülüntü deputatlar” spektaklisi artık bıktırdı

Kasımın 26-da Komratta geçti “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä deputatlar genä savaştılar Gagauziya Halk Topluşun Başını ayırmaa, ama tek olan kandidat Dimitriy KONSTANTİNOV 18 oy erinä sade 14 aldı.

Prost etsin beni büük franțuz dramaturgu  Jan-Baptiste MOLİER, ani alêrım onun pyesasının “Gülüntü kukonalar” adını da diiştirerim orada “kukonalar” lafını “deputatlar” lafına. Ama bunu yapmaydım taa dooru olaceydı, zerä büünkü GHT toplantısına bir şüpesiz var nicä demää “Gülüntü deputatlar” spektaklisi. Zerä 34 deputattan 20-si kendileri haliz naazlı, şımarık hem gülüntülü gösterip, Gagauziya Halk Topluşun Başını seçmeyä katılmadılar. Bunnar soțialistlär partiyasının, Gagauziya başkanın, Viktor PETROVun hem Nikolay DUDOGLUnun tayfaları. Ama GHT Başı seçilmeyincä, hemen dönüp zala, onnar hepsini akıla koymaa başladılar.

Bu “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 5-ci perdesi Kırım ayın (dekabri) 3-dä olacek. Bölä karar 17 oylan aldılar o “halk deputatları”, ani seçimä katılmadılar. Katılan 14 haliz halk deputatı sa teklif ettiär Kasımın 30-na toplanmaa, ama bu iş için onnarda oy etişmedi.

Genä da onnar açıkladılar, ani Kasımın 30-na toplanêrlar.

Todur ZANET
Источник anasozu.com
467

İlgili statyalar

GHT 4-cü toplantısı dramaturgiyanın angı janrasına görä geçecek?

Kasımın 26-da saat 10:00-da lääzım başlasın artık 2 afta sürtän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä genä savaşaceklar Gagauziya Halk Topluşun Başını, onun yardımcılarını hem komisiya predsedatellerini ayırmaa. Kısadan durum bölä: Gagauziya Halk Topluşunda deputatlar çil yavruları gibi daanık – kimi gagauz halkınnan, kimi soțialistlär partiyasınnan, kimi Gagauziya başkanınnan, onuştan aralarında annaşamêêrlar hem olumnu bir sonuca varamêêrlar. Bu üzerä da “Gagauzluk parlamentarlıı” adlı Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi hep ilerleer. Kaç perdeli o olacek belli diil, ama bir iş kesin – o dramaturgiyanın janraları kaluplarına görä ilerleer da, allelem, kısmetimiz olacek hepsi…

GHT VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi parlamentarlık parodiyasına döndü

Kasımın 16-da Komratta geçti parlamentarlık parodiyasına benzeyän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı adlı spektaklinin 2-ci perdesi. Tolantı çeketti dramadan. Beşalma küüyündän “halk” deputatı Grigoriy DÜLGER kobakları karıştırdı da oturdu Rus Köseli küüyündän deputatın İliya UZUNun erinä. Belliki, bu iş kavgaya hem sert dartışmaya döndü. Zar-zor Grigoriy DÜLGERı erinä oturttular, ama o uslanmadı da başladı Tomay küüyündän halk deputatınnan Srgey ÇİMPOEŞlän çekişmää. Gelärdi, ani beşalmalı deputat neredä sä başka bir dünneydä bulunêr. Onuştan Sergey ÇİMPOEŞ teklif etti zala sersem hastalıklar doktorunu çaarmaa. Bundan sora üzä çıktı, ani soțialistlerdän dokuz “halk” deputatı hem Çok-Maydan küüyündän “halk” deputatı Födor YANİOGLU hem…

GHT VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi parlamentarlık parodiyasına döndü

Kasımın 16-da Komratta geçti parlamentarlık parodiyasına benzeyän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı adlı spektaklinin 2-ci perdesi. Tolantı çeketti dramadan. Beşalma küüyündän “halk” deputatı Grigoriy DÜLGER kobakları karıştırdı da oturdu Rus Köseli küüyündän deputatın İliya UZUNun erinä. Belliki, bu iş kavgaya hem sert dartışmaya döndü. Zar-zor Grigoriy DÜLGERı erinä oturttular, ama o uslanmadı da başladı Tomay küüyündän halk deputatınnan Srgey ÇİMPOEŞlän çekişmää. Gelärdi, ani beşalmalı deputat neredä sä başka bir dünneydä bulunêr. Onuştan Sergey ÇİMPOEŞ teklif etti zala sersem hastalıklar doktorunu çaarmaa. Bundan sora üzä çıktı, ani soțialistlerdän dokuz “halk” deputatı hem Çok-Maydan küüyündän “halk” deputatı Födor YANİOGLU hem…

Büün GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi

Kasımın 16-da Komratta başlayacek GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi, neredä “halk” deputatları savaşaceklar genä dä seçmää o Bası. Aklınıza getireriz, ani Kasımın 12-dä “halk” deputatları savaştılar ayırmaa GHT Basını, ama ayıramadılar, zerä 2 kandidattan birisinä 1 oy etişmedi. Bilersiniz, Gagauziya Halk Topluşu başı 18 oylan seçiler. Bakalım büünkü toplantı angı dramaturgiya janralarına görä geçecek? Hep ölä fars mı olacek, osa dramadan başlayıp, adım-adım melodrama, vodivil, komediya, tragediya, tragikomediya hem parodiya basamaklarını mı geçecek? Aaz kaldı – tezdä görecez. Источник anasozu.com

Büün GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi

Kasımın 16-da Komratta başlayacek GHT Basını seçmäk spektaklinin 2-ci perdesi, neredä “halk” deputatları savaşaceklar genä dä seçmää o Bası. Aklınıza getireriz, ani Kasımın 12-dä “halk” deputatları savaştılar ayırmaa GHT Basını, ama ayıramadılar, zerä 2 kandidattan birisinä 1 oy etişmedi. Bilersiniz, Gagauziya Halk Topluşu başı 18 oylan seçiler. Bakalım büünkü toplantı angı dramaturgiya janralarına görä geçecek? Hep ölä fars mı olacek, osa dramadan başlayıp, adım-adım melodrama, vodivil, komediya, tragediya, tragikomediya hem parodiya basamaklarını mı geçecek? Aaz kaldı – tezdä görecez. Источник anasozu.com